Nye visioner om havdiger og barriereøer

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har formidlet et notat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18.8.16, hvor der er skitseret et løsningsforslag til imødegåelse af den forventede øgede vandstand i fremtiden. Notatet kan ses på foreningens hjemmeside og kopi er blevet omdelt blandt nogle af havnens brugere.
Det har naturligvis skabt en vis opstandelse fordi den skitserede tegning i notatet umiddelbart vil ødelægge Mosede Havn. Vi har været i kontakt med Tommy Koefoed i Greve Kommune for at høre nærmere om hvordan sådan et løsningsforslag kan opstå. Han er enig i at det skitserede løsningsforslag er ubrugeligt og nævner at der er flere løsninger i spil omkring kystsikringen.
Under alle omstændigheder vil et endeligt forslag blive gennemarbejdet grundigt og naturligvis komme i høring samt at en stor løsning f.eks. som Køge Bugt Strandpark ligger noget ude i fremtiden. Tommy Koefoed vil vurdere behovet for at gå ud med mere information til offentligheden på denne baggrund.
http://www.naturstrand.dk/

Onsdags kapsejlads. Forår 2016. Resultater.

Kapsejlads forår 2016.    Hilsen John

Dato/ Navn 04-maj 11-maj 18-maj 25-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun
Lang Ø x 1 2 1 x x 1 1 2
1006 x 4 3 2 x x x 2 x
H-båd 1 2 1 x x x 2 5 1
Arcona 3 x 5 x 3 2 x x x
X 37 x x x x 1 x 3 3 x
 Albin Nova  2  3  4  X  2  1  4  4  X
IF D34 2 2 x x x x 3 x x
IF D188 x x x x x 3 4 3 3
IF D286 1 1 1 x x 2 2 2 2
IF D313 x x x x x 1 1 1 1

SEJLTUR TIL PARIS

Niels Hansen, tidligere elev fra Sejlerskolen, har sejlet med sin LM 27, fra Ishøj til Paris.

Turen beskrives som en logbog, udførlig og god læsning, med mange billeder.

Vi har ikke billeder med her, hvis du vil se dem, må du må klikke dig ind på hjemmesiden: www.sunway2016.simplesite.com

God fornøjelse

Alex

 

 

Bestyrelsesnyt – juni 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til
vedtægtsændringer blev ikke vedtaget.
-Bortset fra et par små pladser er alt udlejet i havnen.
-Malingen på det sortmalede bolværk kan ikke ”binde”, og bliver gjort om.
-Der foretages el-reparationer på kondimolen.
Øvrigt:
-Vi vil afhænde følgejollen ”Hjælperen”, da der ikke er tegn til at der kommer en optimist afdeling i gang i overskuelig fremtid. Tilbud indhentes lokalt eller i den Blå avis.
-Greve kommune har indkaldt foreninger i Mosede havn til møde om fremtidens muligheder og potentialer i Mosede havn. Bent deltager.
-Svend Gørtz og frue har renset det beplantede område vest og nord for klubhuset for ukrudt.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Familiemedlemsskab koster sejlklubben 2 medlemsskaber til sejlunionen.
-Husudvalget ønsker læskærm, til brug ved benyttelse af grill på terrassen. Indkøb bevilget.
Søren:
-Har ophængt info fra ”Sejl sikkert” organisationen, og fortsætter sin deltagelse i
organisationen.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 30.10.2016. (Bent)
-Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 24.11.2016 (Bent)
-OL- deltager, om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils)
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren)

4: Medlemssituationen.
Status:
-Medlemstallet udviser en nettofremgang på 13 medlemmer, herunder et par prøvemedlemsskaber.
-Et par nye medlemmer ønsker at gøre brug af tilbuddet om et intromøde. Vi foreslår deltagelse i et tirsdagssejladsmøde.
5: Eventuelt:
-Budgetmøde afholdes den 4.11.2016.

Referat Heino Sayk 21.06.2016.

Sankt Hans Aften 23. Juni 2016

sankt hans

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab.

Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet.

Kl. 21.30       Bålet tændes

Kl. 22.45       Festfyrværkeriet

 Sejlerhilsen  grilludvalget