Resultat forår 2020:

                                        

Resultatet er efter 2 fratrækkere.

Forårets sejladser var præget af corona restriktionerne. Efter DS´s anbefaling var der 5 både til start med kun 2 mand i hver båd, for at overholde forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.

Vi sejlede uden dommer og startproceduren tog Niels Fjøs sig af direkte fra båden. Så kunne han manipulere med tiden, så det passede perfekt til hans egen start J. Tiden i mål tog vi selv fra båden. På denne måde fik vi afviklet 4 sejladser. IFérne sejlede i et andet regi, som Niels Flandrup tog sig af.

Den 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til max. 50 personer og vi kunne igen sejle normalt med vores trofaste dommer, Ulrik, på startpistol og stopur.

Hvis du gerne vil deltage i onsdagssejladserne, kan du henvende dig til Michael Christensen på 40607462. Vi afvikler 9 sejladser i efteråret med start 5. august, hvor der afholdes skippermøde kl. 18.15. Vel mødt!

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael Christensen

Bøgeskov Havn


Hej 
Bøgeskov havn har nu vand i havnen 2.1 mtr.  og indsejling 2.3 mtr.  ref. havnefogeden.

Husk anduvningsbøje om styrbord og overset mærkerne overhinanden til havn tværs og herefter hårdt  bagbord.

Nye pæle og havnen virker opdateret med siddemøbler ect..

Større sejlbåde kan nu anløbe.

God vind

Ole Hjorth
S /S FREJA

Standerhejsning 2020
Den første søndag i maj kom standeren og Dannebrog op som sædvanligt men dog under helt andre former end normalt. Opgaven var pålagt bestyrelsen alene for at overholde max. 10 personer kravet. Forløbet blev gennemført efter velkomst og signalskud med stor koncentration for at få styr på de nye flagliner på slaget kl. 10.
Kapsejlads og tirsdagssejlads
Desværre blev der ikke løsnet for 10 personers forsamlingsbegrænsningerne i torsdags. DS og myndighederne dikterer at der højst må være 5 både og 10 personer i en start. Det tvinger os til at starte sæsonen som nedenfor indtil den 8.6. hvor der forhåbentlig bliver løsnet på reglerne. Flere starter samme dag skal være med stor tidsforskydning og er derfor fravalgt. Der må max. deltage 5 både/10 personer alle dage. Dommer tæller med i de 10.
Onsdagssejlerne
Det bliver nødvendigt med en tilmeldingsprocedure efter først til møllemetoden.
Onsdagssejlerne tilmelder sig på mail til Michael Christensen: vejgaard@msn.com.
Hvis der melder sig flere end 5 både onsdag henvises de overskydende til torsdagssejlads. Der kan efterfølgende byttes efter aftale. Onsdagssejladsen starter 13.5 hhv. 14.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset.
Tirsdagssejlerne
Tilmelder sig tilsvarende til Jørgen Ærenlund: pami@webspeed.dk og tilmeldinger over 5 om tirsdagen henvises til sejlads om mandagen. Der prioriteres efter møllemetoden, men der kan byttes efter aftale. Tirsdagssejlads starter den 19.5. hhv. 18.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset
Med sejlerhilsen og ønsket om en god sejlsæson trods alt.
På bestyrelsens vegne
Bent Jørgensen