Klubaften mandag den 31. oktober 2016 kl. 19

Mandag den 31. oktober bliver der lejlighed til et gensyn med Karsten fra KAS i Svanemøllehavnen, der vil fortælle om Langturssejlernes flotillesejlads denne gang til Færøerne i sommeren 2016. Tilmelding ikke nødvendig.Dorthe

Karsten skriver i en introduktion følgende:                                                            Årets flotille gik ad Vikingeruten til Shetland og Færøerne. Hjemturen gik via det vestlige Skotland og den Kaledoniske Kanal. I alt ca 2.400 sømil over en periode på 10 uger. Flot og barsk natur og en masse venlige mennesker. S/Y Marianne (Faurby 393), med Dorthe og Karsten som besætning, deltog i denne 7. FTLF flotille. Karsten vil også fortælle om, hvorledes Marianne er udrustet til en sådan tur og hvordan man indretter sig, når man blot er to ombord.

Med sejlerhilsen og på gensyn                                                                         Bestyrelsen

Bådoptagning uge 41

Det indskærpes at der skal være 2 personer til bådoptagning. Der er ikke bomvagt i år så bådejere der skal forbi bommen i bil må være indstillet på selv at åbne og lukke.

Der er ligeledes sket nogle nye ændringer i optagningsplanen, som man må være opmærksom på. Se opslag og havnens hjemmeside.  http://mosedehavn.dk/

!Besøg af indbrudstyve på både i Havnen!

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie, der er startet her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne. Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.
Tyv SGS

Stander-nedtagning Søndag 2. Oktober 2016

 10.30: Skippermøde
 11.05: Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl
 13.00: Stander stryges
 13.05: Frokost i klubhuset
Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning
for ikke at komme og være med.

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer.