Café Fremtiden torsdag den 28. februar 2019

Fremhævet

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe og bankospil med gode gevinster. Vi håber på et frostfrit arrangement denne gang.

 Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.

 Vi mødes kl. 18

Tilmelding senest søndag den 24.2.19 til Britta@sgs-greve.dk. Husk at tjekke bekræftelse fra Britta.

 Sejlerhilsen Bestyrelse

NYE BØJER

Der er lavet nye bøjer.

De har mere opdriftsmiddel, længere stager og større flag.

Alle har mulighed for at finde bøjerne.

Ellers kan I bare sejle efter mig.

Venlig hilsen

Niels

Ankerkæden 2019

Helge lykønsker her Henning, årets værdige modtager af Kammerat-skabsordenen 2019.
Det har i år været let at finde den nye bærer af vores kammeratskabsorden:

Ankerkæden har i år fået en ny charms, det er en blok der bruges til at lette vægten. Når vi trækker i fællesskab, er opgaven meget lettere.

Selvom Henning er vores ældste medlem, har han altid tid og lyst til at give en hånd, at hjælpe os andre når der er behov.

  • Er altid villig til at tage sin tørn, også baks tørnen.
  • Når der skal udskiftes vindskeder, så er Henning der selvfølgelig.
  • Reparation af vores stole, det klarer Henning.
  • Han er aktiv sejler sammen med MaxiMogens.
  • Bestyrelsesformand i Bådtransportfirmaet.
  • Altid positiv, piber aldrig, heller ikke sidste år i 30o varme på Nyord.
  • Vi kunne blive ved og ved i en uendelighed, Henning er bare den helt rigtige bærer at vores Kammeratsskabsorden.

Tillykke til Henning

Helge

 

Søsætning forår 2019

Til generel orientering er der aftalt søsætning med Thurah fra den 23. april. Detaljeret plan slås op som sædvanlig. Der er desuden aftalt søsætning for nogle med Kenneth Skærtorsdag den 18. april. Hvis andre ønsker søsætning Skærtorsdag skal man tilmelde sig hos havnefogeden. Det er primært både placeret i første række på Havnevej, der har denne mulighed.

Klubaften den 10. januar 2019 kl. 19

Vi starter det nye år med en klubaften, hvor vi skal høre om en sejltur nordpå langs den norske kyst. Det er lykkedes med hjælp fra langtursejlerne i København at få Kirsten og Frits til at komme til vores klub med denne usædvanlige beretning. Kirsten Møller og Frits Pedersen fortæller om S/Y ”HANNAH”s tur langs den norske kyst fra Lindenes i syd, rundt om Nordkap, til Kirkenes i øst” fra 21. maj til 18. sept. 2017.
I lighed med sidste år ønsker vi hinanden godt nytår med et glas »champagne«.
Tilmelding ikke nødvendig.
Med sejlerhilsen SGS
Fra logbogen:
“Præcis kl, 22 kunne Frits rette sig ud efter et længere ophold i motorrummet og sige:-Mission Completed ! Vi er ikke længer motorhavarister” –—“Ankeret går på 8m i et rigtigt hurricanehole, hvor den sene aftensol lægger et fortryllende skær omkring os, selvfølgelig skal der fiskes” –——“Vandreturen ind til Svartisen er flot. Klipperne har utrolige former og farver” –—-“Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem FURET, VEJRBIDT over vandet. Nordkap ER imponerende med sit lodrette fald 307m direkte i havet, Alle, der står og fotograferer fra plateauet kl, 11.45 får en sidegevinst, idet “HANNAH” glider forbi mindre end 50m fra klippevæggen” –—Kom og se de flotte billeder og få hele historien.

Bestyrelsesnyt – november 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Ny havnefoged pr. 1. november 2018, Christian Bejlegaard.
-Ny kasserer i havnebestyrelsen Erik Stanley.
-Havnens overvågningsudstyr skal gennemgås, Gert Lehmann tilknyttes opgaven.
-Bådoptagningen er nu afsluttet, og med fuldt tilfredsstillende resultat.
-Ålefiskeriet er nu stoppet for i år pr. 1.11.
-Havnen fylder 90 år i 2019. Der er nedsat et udvalg til markering af fødselsdagen.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 8 i forhold til 2017. Der er 30 udmeldelser og 22 indmeldelser.
Niels:
Har indkøbt duge for kr. 410,-. Dugene er kun til sejlklubbens benyttelse, lånere af klubhuset må selv medbringe duge.
3: Budget 2019:
-Brittas budgetforslag gennemgået og tilrettet med bemærkningerne fra budgetmødet. Endelig tilretning foretages på bestyrelsesmødet i januar 2019.
4: Vinteraktiviteter.
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. 8. november 2018 blev afholdt med 41 deltagere, og med meget positive tilbagemeldinger.
– Forslag til kommende arrangementer:
– Film fra VM i Århus. (Ole undersøger).
– Forslag om ”sikkerhed til søs” drøftes med skoleudvalget. (Bent).
Foreløbig vedtagne;
-Julefrokost for alle SGS-kvinder den 5. december 2018.
-Julefrokost for alle SGS-mænd den 18. december 2018.
-Sejlads i de nordlige farvande den 10. januar 2019. (Bent).
-Cafe Fremtiden. 28. februar 2019 (Heino har aftalt med Allan/Jesper).
5: Eventuelt.
-Bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 flyttes til den 24. januar 2019.
Referat Heino Sayk 15.11.2018.