Bestyrelsesnyt – Januar 2017.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 12. januar 2017

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Bomnøglerne skal omkodes. Der kommer en udmelding fra havnen.
Øvrigt:
-Fiskeskipper Claus Olsen har konstateret at sejlklubbens kapsejladsbøjer har beskadiget hans net. Der er endnu ingen afklaring af sagen med vores forsikringsselskab.
-Søsætningen starter i år den 22.04.2017.
-På grund af den sene søsætning flyttes standerhejsningen til den 7. maj 2017.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Vores konto i Jyske bank bliver pålagt gebyrer som erhvervskonto. Vil undersøge om der er bedre betingelser for foreningskonti i andre banker. Skal vi oprette mulighed for ”Mobil Pay” til sejlklubben? Vi finder ikke at der er akut behov pt.
Niels:
-Har tilmeldt sig projekt ”Hummeren” i Køge. Vi bliver fremover orienteret om nyt.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
-OL-deltager, om oplevelserne i RIO, torsdag den 26. januar 2017. (Nils har aftalt program/dato, SKB inviteres til at deltage).
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Projekt ”Hummeren” i Køge. Vi undersøger (Niels).
-Vi har tilbud fra ”Jorden rundt sejler”. Aftenen kombineres med salg af vin (kr.10/glas)og ost (kr. 50) med start kl. 18. Bent aftaler 23. marts 2017.

4: Budgetmødet:
Klubhusudvalget:
-Forslag om ny facade mod nord forelægges den kommende generalforsamling. Desuden opsætning af lampe med sensor ud for indgangsdør i gavlen, renovering af ”Humlebo” og maling af toiletter samt køkken.
Hjemmesiden:
Redaktøren efterlyser mere stof til hjemmesiden. Medlemmer og udvalg opfordres til at sende indlæg.
Skoleudvalget:
Ønsker nye storsejl. Bent har søgt kommunen om tilskud.
1 instruktør ønsker at stoppe og der arbejdes på at erstatte Klaus Jensen. Vi siger tak for indsatsen til Klaus.
Kapsejladsudvalget:
Der foreslås udlægning af kun 5 kapsejladsbøjer i stjerneform til den kommende sæson.
Kæder efterses og fornys i nødvendigt omfang.

Turudvalget:
Jan Emkjær fortsætter med aktiviteterne. Tur i 2016 var ramt af dårligt vejr og blev aflyst.

Referat Heino Sayk 14.01.2017.