Bestyrelsesnyt – November 2016.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 17.11. 2016.

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der er vedtaget mindre prisstigninger på masteopbevaring.
-Videoovervågningen samt belysningen i havnen revurderes. Der indhentes tilbud.
-Skotlamperne på kondimolen trænger til renovering. Der er indhentet tilbud.
-Opsætning af hylder på ydersiden af masteskuret, til meget lange master er droppet indtil videre.
Øvrigt:
-Fiskeskipper Claus Olsen har konstateret at sejlklubbens kapsejladsbøjer har beskadigelse hans net. Vores forsikringsselskaber er på sagen.
-Greve kommune har bedt om ønsker til årets puljemidler. Bent har fremsendt ønsker om nye storsejl m.m. til skolebådene.
-Duelighedsklubben har udsendt en særdeles kritisk artikel vedrørende den påtænkte udflytning af administrationen af sejladsbeviser til fx DS. Poul Ottesen, Jørn Ærenlund og Bent har drøftet problemet og mener ikke der er grund til bekymring i den anledning. DS har efterfølgende udsendt svarbrev med afvisning af Duelighedsklubbens kritik.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Har indkøbt 6 nye termokander.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
-Demo af ”nyt fra Garmin”, torsdag den 01.12.2016 (Bent), Garmin aflyser i december og foreslår i stedet februar måned 2017. Vi dropper dette arrangement i denne vinter.
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 31.10.2016. (Bent). Arrangementet gennemført med stor succes og flot fremmøde.
-OL-deltager, om oplevelserne i RIO, torsdag den 26. januar 2017. (Nils har aftalt program/dato,  Evt. inviteres SKB til at deltage).
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren) Droppes i denne vinter.
-Erik Nyby har tilbud fra ”Jorden rundt sejler”.Vi foreslår at aftenen kombineres med salg af vin og ost. Bent foreslår  den 23. marts 2017.

4: Eventuelt:
Nye mødedatoer i 2017:
-Budgetmødet flyttes til den 8. januar 2017.
-Bestyrelsesmøder den 12. januar 2017, 2. marts 2017, samt 27. april 2017.
-Generalforsamling den 9. marts 2017.
-”Gule ærter” den 7. april 2017.
-Standerhejsning: den 30. april 2017.

Referat Heino Sayk 19.11.2016.