Bestyrelsesnyt – september 2016.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 22.9. 2016

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
– Der er opsat skiltning med ”Hunde skal føres i snor på havnens område”.
– Der arbejdes på en løsning af problemet med kioskens gæster.
– Skotlamperne på kondimolen trænger til renovering.
– Der opsættes hylder på ydersiden af masteskuret, til meget lange master.
Øvrigt:
– Vindmåleren viser ikke korrekt vindretning. Vi tester videre.
– Der opsættes stolper og læsejl på nordterrassen, for afskærmning af ”grillerne”. Planlagt
færdigt til næste sæson.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
– Nyt medlem, Erik Huber. Britta/Mogens er mentor.
– Vi har fået foræret en professionel proptrækker, samt 16 champagneglas.
– Rentegarantien på vores konti i jyske bank udløber med årsskiftet.
– Gennemsnitsalderen i SGS er pt. således: Mænd 63,4 år og kvinder 56,7 år.
Heino:
Vores våbentilladelse (startpistolerne) udløber til foråret 2017. Vi beder Niels Fjøs og
Flandrup om at søge ny tilladelse. Evt. generel tilladelse til ”kapsejlads”.
Søren:
Fortsætter i udvalget vedr. ”Sikker sejlads”. Udskifter jævnligt info-materiale på
opslagstavler.
Niels:
Betjeningspanelet til mastekranen bør justeres, således at den viser retvisende ”op-ned”.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
– FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 31.10.2016. (Bent)
– Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 01.12.2016 (Bent), arrangementet vil
kræve deltagelse af mindst 20 personer. Annonceres i god tid, og med tilmelding.(Bent
/Britta).
– OL- deltager, om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils aftaler program/dato, Evt.
inviteres SKB til at deltage).
– Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
– Nyt emne: Projekt ”Hummeren” i Køge. Vi undersøger.
4: Eventuelt:
-Britta udsender invitation til standernedtagningen den 2. oktober 2016. Niels beder
Flandrup om at arrangere sejlads.

Referat Heino Sayk 25.9.2016.