Gulvrenovering i Klubhuset

Nyt Gulv - Sejlklubben Greve Strand

På budgetmødet i december blev det besluttet at nu skulle det være alvor med udskiftning af gulvbelægningen, der var slidt flere steder. Det blev drøftet hvornår det skulle gøres, men der var enighed om at det skulle være efter generalforsamlingen så den store investering kunne endelig godkendes, da det ikke var budgetteret på forhånd.

Tidspunktet blev fastlagt til uge 13, der lå lige efter det sidste udlån af huset, men inden der blev travlhed med forårsklargøring af bådene. Per Lassen havde lovet at lede og fordele arbejdet til stor lettelse for klubhusudvalget, fordi han med sin store erfaring og kendskab til husets konstruktion kunne sikre et smertefrit forløb.

Budgettet var baseret på frivillig arbejdskraft bortset fra pålægning af vinylen, der krævede fagekspertise. Jeg må indrømme, at jeg var lidt bekymret for om der kunne skaffes frivillige til det store arbejde, men allerede på generalforsamlingen efter vedtagelsen stod det klart at mindst 10 havde meldt sig.

Per Lassen havde budgetteret en uge til projektet, der bestod i at fjerne den gamle belægning, der var limet på en masonit plade og derefter et lag plast med sand ovenpå, der har været brugt som nivellering af ujævnheder i det underliggende gulv og endelig et lag masonit mere. Desuden fjernelse af panelerne. Borde og stole blev stuvet af vejen i bestyrelseslokalet.

I stedet for det gamle underlag blev der lagt 15 mm plader, som blev skruet på med hundredvis af skruer, så der var gang i skruemaskinerne. Der blev gået til makronerne og allerede tirsdag var det klar til at gulvmanden kunne starte onsdag. Fredag lagde Per Lassen sidste hånd på værket med opsætning af paneler og klubhusudvalget afsluttede projektet med de sidste detaljer.

Britta havde sat sig for at friske op med maling i garderoben der fik en tiltrængt omgang tirsdag samtidig med de øvrige aktiviteter. Tilbage var nu kun en grundig rengøring, der skete mandag så huset kunne stå klar til det sædvanlige rykind om tirsdagen.

Bestyrelsen benytter hermed lejligheden til at sige tak til Klubhusudvalget, arbejdsholdet og især Per Lassen for et flot stykke frivilligt samarbejde omkring dette nødvendige projekt.

Billederne herunder viser stadier i forløbet og ingen navne nævnt på arbejdsholdet ingen glemt.

Bent
Læs resten

Nyt om klubhuset

En henkastet bemærkning fra Britta til klubhusudvalget var nok til at sætte gang i en større opfriskningen af klubhuset. Budskabet var – at nu ville hun vaske gardiner og måske kunne det være en god ide at få frisket op med maling samtidigt. Den blev grebet i luften og der blev lagt planer for indkøb af materialer både til maling og ny sternbeklædning.

En vigtig opgave var valg af farve som gerne skulle være tæt på den gamle farve, som man var godt tilfreds med og det lykkedes Eiler at få blandet en flot lysegrå, der var tæt på. Så gjorde det ikke noget at han fandt koden til den gamle farve efter vi var færdige.

Helge og Jørgen Ærenlund monterede og malede sternfacaderne med god hjælp fra Ejvind. Klubhusudvalget bestående af Eiler, Henning og Jørgen Jespersen klarede malearbejdet med hjælp fra Britta, Leif, Mogens og Bent. Tømning og rengøring af væggene var tidkrævende, men hele projektet blev klaret på blot 2 dage bortset fra gardinvask som Britta ordnede efterfølgende, og Birthe hjalp med at hænge dem op.

Et lønligt håb/ønske kunne nu være at der vil blive passet ekstra godt på væggene. Som nævnt ved standernedtagningen, skal det nu vurderes hvad der skal ske med gulvet så der kan tages en endelig beslutning til generalforsamlingen.

Billedet er fra det “nydesignede” indgangsparti og måske det eneste der overfladisk set markerer at der er sket noget nyt. Den gamle kalender tavle, der for længst er erstattet af internettet, er væk og væggene prydes nu af 2 billeder. Det ene er en skitse af den dominerende bådklasse i havnen (IF’ eren). Det andet er et luftfoto af Mosede Havn fra ca. fra 1994.

Hilsen Bent

Nyt fra Formanden

Vores redaktør opfordrede inden feriesæsonen til at sende billeder og beretninger fra sommerturen. Desværre har det gode vejrlig åbenbart ikke levnet tid til at få noget gjort ved det eller synes man bare ikke det har interesse for andre. Men sikken en sommer. Den har næsten været som “I gamle dage” hvor solen altid skinnede.

Hvis nogen har lyst kan de se vores beskedne rejseberetning på dette link.

Den 7-8 september har Jan arrangeret en spændende tur svampetur til Bøgeskoven som vi håber også bliver begunstiget med godt vejr og hul igennem indsejlingen derovre. Desværre er vi selv forhindret på grund af at vores barnebarn skal døbes den weekend.

Det netop afholdte DM i Stubbekøbing for IF sejlerne er udmærket omtalt tidligere og næste år er det så vores tur til at stå for dette arrangement, der skal gennemføres den 2. til 5. juli 2014. Vi vil gerne leve op til den succes vi havde med det tidligere DM 2010 og appellerer allerede nu til at frivillige hjælpere melder sig. Vi skal have bemandingen på plads inden årsskiftet og der skal bruges en del.

I bestyrelsen har vi arbejdet med vinterarrangementer og vi kan allerede nu bede Jer sætte kryds i kalenderen den 7.11.13 kl. 19.00, hvor Karsten Møller-Hansen fra KAS i Svanemøllehavnen kommer og holder foredrag om Langturssejlernes fælles tur til St. Petersborg sidste år og måske nogle kommentarer til turen i år, der gik til Norges Vestkyst. Bortset fra december forventer vi at have et emne klar hver måned i vintersæsonen som vi vil annoncere i god tid også med separat mail til medlemmerne.

Endelig skal standeren jo desværre ned den 29. september som markering af at sæsonen er slut. Program udsendes separat.

Bent Jørgensen

Vibrance

Solnedgang

Solnedgang i Mosede Havn den 17.6.2013 kl. 22.15

Billedet er taget ved hjemkomst fra en tur til Vallensbæk Havn hvor jeg havde deltaget i et møde med Køgekredsen om at fremme sejlsporten i Køge Bugt. Vi havde valgt at tage båden i stedet for bilen.

Bent Jørgensen

Opstart af optimistsejlads

Opstart af optimistsejlads

På møde med SSSK (Solrød Sejlklub) er det aftalt at en ny sejlsæson for optimistjollerne starter op den 9. juni 2013 i Mosede Havn. SSSK er ansvarlig for ledelsen, men det er oplagt at børn fra SGS også er velkomne. Det kræver blot et familiemedlemsskab i SGS og selvfølgelig et fast engagement fra forældre eller måske bedsteforældre.

Ambitionenen er på sigt at udvikle en optimistsejlergruppe, der bliver interesseret i at sejle og måske at kunne gøre sig gældende i konkurrencer. Erfaringerne fra sidste år var ikke for gode måske især på grund af det dårlige vejrlig, men der er tilsagn fra SSSK om at nu skal det op at stå. Nøglen hertil er engagement fra børn og voksne hjælpere og gerne med hjælp af godt sommervejr.

Der er lagt en plan med 7 sejladser på søndage fra den 9.6. med sommerferien fri og starter kl. 9.15. Interesserede bedes melde sig til undertegnede på mail snarest muligt, så der kan laves en fast plan for hjælpere.

Bent Jørgensen

Søsætning forår 2013

Det vurderes i øjeblikket om søsætningen skal udsættes en periode på grund af det kolde vejr/is i havnen. Det vil i dette tilfælde komme til at gælde samtlige både. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men vi må opfordre til at man holder sig orienteret på opslagstavlen/Havnens Hjemmeside. Husk desuden at informere bestyrelsen om forløbet af søsætningen som nævnt på generalforsamlingen.

Hilsen
Bent Jørgensen

(den ny) Formanden har ordet

Jesper har været hurtigt ude med et lynreferat af Generalforsamlingens beslutninger om bemandingen i bestyrelsen og en slet skjult opfordring til et indlæg fra den nye formand.

Nuvel det kommer der så og det er ikke så svært, når man nu overtager en veldrevet klub i god drift og endda med en let stigende medlemstilgang i disse for vort land så svære tider. Det er en kraftig udskiftning i bestyrelsen der netop er gennemført og det giver jo selvfølgelig nogle huller af erfaring som det nu er opgaven at få fyldt ud. Heldigvis fortsætter Jesper som redaktør af af vores hjemmeside selv om han er trådt ud af bestyrelsen og Britta binder stadigvæk det hele sammen med sin energi og organisationstalent.

Måske skylder jeg en kort præsentation af mig selv overfor dem der ikke kender mig. Jeg er 69 år, pensionist og den lykkelige ejer af en Faurby 36, der ligger på kondimolen på 15. år. Mit arbejdsliv er startet i detailhandelen efterfulgt af 30 år i FDB’s hovedkontor i Albertslund hvor jeg efterhånden blev sektionsdirektør i forskellige afdelinger. De sidste 5 år arbejdede jeg med etablering af en internetbutik og diverse regnskabsopgaver. Pensionist alderen er indtil videre blevet brugt til en flodtur til middelhavet over 2 sæsoner og ellers 5 ugers ture i DK og nabolandene. Vintersæsoner krydres med rejser til de steder i Verden vi gerne vil opleve.

På den netop afholdte generalforsamling var der stor tilfredshed med årets forløb i klubben, men Ove nævnte et område som ikke var lykkedes helt at få op at stå. Der havde været for få vinteraktiviteter i klubben fordi de projekter, der var arbejdet med ikke kunne gennemføres af forskellige årsager. Det vil blive en prioriteret opgave i bestyrelsen, som skal startes i god tid inden sejlersæsonen slutter og jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at at giver input til hvad de gerne vil opleve i klubben om vinteren og hvor tit det ønskes. En anden stor ting er IF-DM i 2014, som vi også skal begynde at forberede i år.

Ellers begynder det nu at krible efter at komme i gang med bådene, men der er jo ikke megen optimisme at spore i langtidsprognoserne fra vejrprofeterne samtidig med at påsken falder tidligt i år. Et af årets højdepunkter ”søsætningen” ligger trods alt lige om hjørnet og i år er der meget fokus på at det vil forløbe godt uden problemer så vi ikke skal bruge unødvendige resurser på at lave 2 løsninger.

Til sidst skal der lyde en opfordring til medlemmerne om at bakke op når Britta efterlyser arbejdskraft til diverse arrangementer.

Med ønsket om en god sejlersæson

Bent Jørgensen