Sejlerskolen klar til sæson 2019

Skoleudvalget har afholdt intromøde den 4. marts med præsentation af planen for den kommende sæson.

Du kan se invitationen her:

http://SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2019.er: 😊

Vi har i år den glæde at byde velkommen til 9 nye elever samt et tilsvarende antal fortsættere.

Programmet er udvidet med et ekstra hold. Vi har derfor mulighed for at besætte endnu et par RESTPLADSER tirsdag/torsdag.

Interesserede kan kontakte undertegnede

Poul Ottosen

Tlf.: 21 41 40 49

E-mail: langotto@langotto.dk

Sejlerskolens sæsonstart 5. marts

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende og nye elever til introduktionsmøde for den kommende sæson.

Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19 – 21
I Klubhuset på Mosede Havn

Programmet vil byde på følgende punkter
• Præsentation af sejlerskolen
• Aktivitetsplan for 2014
• Sammensætning af undervisningshold
• Plan for aktiviteter
• Undervisning i tovværk mm

Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på de enkelte bådehold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker. Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.
Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktør og deltagere på det enkelte hold.

Sejlerskolen påregner i år arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :
a. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år – begyndertræning.
b. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år – prøvetræning.

En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner. Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.

For 2. års elever vil der i september 2014 være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. (Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation)

Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.

Med venlig hilsen
På skoleudvalgets vegne
Poul Ottosen
Tlf. 21414049 e-mail: langotto@langotto.dk
Flere informationer lige her.

Sejlerskolen – stadig på det tørre, men godt i gang!

Efter sæsonstart mødet i klubhuset den 5. marts tegner der sig 3 undervisningshold i sæson 2013.

Som første aktivitet afholdt vi vinterskole arrangement den 20. Marts, hvor Jørgen Albertsen forklarede om, hvordan man får vinden til at give båden fart.

Vi fik en engageret indføring i både de grundlæggende mekanismer og mere avancerede teknikker til trim af sejl og rig.
Med fælles hjælp lykkedes at besvare den afsluttende test af, at vi havde forstået det hele.

De næste skridt er at få bådene klargjort, søsat og tilrigget.

Poul Ottosen

Sejlerskolen 2012

Sejlklubben Greve Strand - Sejlerskolen 2012

Sejlerskolens besætning bestod i år af 12 elever fordelt på 4 hold. Af eleverne var de 9 nye i forhold til forrige sæson. Vi havde desuden den fornøjelse at byde Jørgen Albertsen velkommen som instruktør.

Sæsonen forløb fint fra vinterskole i marts, forårsklargøring og søsætning i april og ca. 12 sejlaftner frem til duelighedsprøverne sidst i september.

Der blev afviklet en aften/natsejlads i september måned med deltagelse af Moseanden og Westwind, som Ove med vanlig gæstfrihed lod indgå ”flåden”. Det blev til en lærerig tur til Hundige Havn igennem portene i bundgarnsfelterne og retursejlads via way points, der holdt os på sikker afstand af samme.

Som kronen på værket bestod Susanne Clemensen og Gitte Thygesen den praktiske del af søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

Stort TILLYKKE med det.

Vi afrundede sæsonen med god lidt mad og drikke i klubhuset og går nu i vinterhi indtil marts 2013.
Hvis du kender én der kunne have lyst til at lære at sejle med sejl, så er sæson 2013 allerede nu åben for tilmelding hos undertegnede.

For Skoleudvalget
Poul Ottosen
21414049

Sejlerskolen 2011

Havisen er brudt op og gået i drift!

Sejlerskolen holder sæsonstartmøde den 1. marts kl 19:00 i Klubhuset. Indbydelsen bliver sendt ud til eleverne fra sidste år, men skulle der være læsere af Prikken der er interesseret i at lære det ædle håndværk og evt. erhverve et duelighedsbevis – så er man velkommen til at møde op den 1. marts – og også meget gerne kontakte undertegnede pr mail eller telefon. Det gælder også læsere der kunne tænke sig den spændende udfordring at være Sejlerskoleinstruktør.

Mvh
Poul Ottosen
SGS Sejlerskole

Isen er væk, siges det

Se indbydelsen her.