Forårets fællestur

Kristi Himmelfartstur d. 29 maj til 1. juni 2014

Turen går til Limhamn (Lagunen).
55°35,9N 12° 56,1E

Der afsejles fra Mosede d. 29 maj kl. 10. for dem der ønsker flotillesejlads. Skippermøde 9.30 i klubhuset.

Er stemningen for en lille omvej over Sundby sejlklub eller Ven, aftaler vi det på skippermøde.

Fredag er ikke fridag for alle, det betyder at fællesarrangementet først begynder lørdag middag, så kan alle nå at deltage, også dem der først sejler lørdag morgen.

Det er en god ide at huske båd cyklerne, der er 3,5 Km til Malmø

Turudvalget tænder grill ved klubhuset kl. 18. ( vi prøver om vi kan få adgang til klubhuset)

Fællesture har det med at blive ramt af vejrgudernes vrede, derfor er det en god ide at tilmelde sig til arrangementet. Send lidt info om dit afsejlings tidspunkt, hvor mange i er, båd navn, og telefonnummer. Til emkjaer@bigfoot.com. Men husk, det er kun en service så jeg kan holde jer informeret om arrangementet.

Jeg krydser finger for godt vejr og glæder mig til at se jer.
Turudvalget.

Se detaljer om programmet og aktiviteter undervejs HER.

Klubaften torsdag 29/3 kl. 19:00

FØRSTEHJÆLP TIL SØS

Søren Rasmussen fortæller om hvad du skal gøre om bord:

  • Genoplivning med dukke
  • Hvor ringer du til
  • Nødhjælpskassens indhold
  • Mv.

Tilmelding senest 27/3 på liste i Klubhuset eller mail til Britta.

… og skulle du høre til den lille gruppe sejlere der mener, at der jo ikke kan gå noget galt, så se her hvor lidt der skal til

GF 2012 … (II)

Indkaldelse til forårets ordinære generalforsamling skulle efter vores oplysninger nu være kommet frem til medlemmerne. Af denne skulle det – også jf. rimeligt pålidelige efterretninger – fremgå at dagsordenen bliver i følge vedtægterne og det antydes endvidere at der ikke fra start er lagt op til dramatiske kampvalg eller ditto ændringer af hverken vedtægter eller forordninger. Men derfor kan man jo godt glæde sig til at dukke op i Klubhuset og se om nogen mon skulle have anlagt skæg, lagt sig ud eller måske bare lagt sig i lag. Og under alle omstændigheder få taget fat på noget af det det hele handler om.

Det er som fornylig annonceret den 22. marts kl. 19:00.

For dem som måtte komme til at forlægge den udsendte indkaldelse findes den i en pdf fil lige her (tryk). Indkaldelsen er som formentlig bekendt ledsaget af Formandens beretning for det forgangne år, nogenlunde øjeblikkelige status, og planerne for den nærmeste fremtid. For budget og regnskab henvises til det løse ark i det fremsendte materiale, som vist nok af den lasede Prikken-redaktion er sat med så små typer, at kritiske spørgsmål til det præcise indhold med stor sandsynlighed er helt udelukket.

GF 2012

SGSGF2012

Ved insisterende rusken er det lykkedes Formanden at vække Prikkenredaktionen fra en lidt langvarig vinterdvale, og det forlyder derfra at indkaldelsen er på vej ….

Stjerner for en aften

Navigation-1

Jørgen Albertsen diverterer med oplæg om astronomi …. stjerneaften … navigation via stjerner mv.
Onsdag d. 14/3 kl. 19:00
….er vejret til det, medbringer han også sit store teleskop ….. så er der også lidt for damerne …

Kedeligt

Den virtuelle redaktion var i sin egenskab af suppleant til Sejlklubbens bestyrelse med til bestyrelsens møde her til aften. Formanden lod ved denne lejlighed i meget utvetydige vendinger forstå, at der var indhold fra de mere underholdende sektioner af Prikken, der er savnet. Uden med fortsæt at ville afsløre for den virkelige Skipper på Formandens båd hvilke emner vi formoder Formanden hentyder til, bringer vi her et indslag vi fandt på en aldeles underlødig pendant til Sejlklubbens noble hjemmeside.