Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som
nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.
Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.
Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.
Vel mødt.Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand

Beretning: KLIK. HER

Café Fremtiden mandag den 27. februar

Så skal der kryds i kalenderen til den årlige fællesspisning i Sejlklubben med
hyggeligt samvær, god mad og et eller måske to glas vin til. Allan og Jesper vil som
tidligere frembringe en herlig ret og derefter vil der være fællessang akkompagneret
af Allan. Aftenen slutter med kaffe og bankospil, hvor der vil være gode gevinster at
hjembringe.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for
en bankoplade.
Vi mødes kl. 18.Cafe frem feb
Tilmelding senest fredag den 24.2.17 til Britta@sgs-greve.dk

Klubaften torsdag den 26. Januar

Sejlklubben Greve Strand inviterer til en spændende klubaften torsdag den 26. Januar klokken 19.00 i klubhuset på Mosede Havn.

Vi skal høre Hans-Peder Hansens historie. Han har brugt de sidste 20 år i havne rundt omkring i verden. Her har han og hans kone støttet datteren, der gik fra at være en talentfuld optimistjollesejler til at vinde bronze i 49´er FX ved OL i Rio i 2016.

Jena

Lidt mere om aftenen

Når ikke Hans-Peder Hansen står på havnen….

Hans-Peder har en fortid som jagerpilot i en Starfighter F-104 og efter 15 år i forsvaret, har han været luftkaptajn i SAS i 25 år.

Hovedemnet for denne aften er Hans-Peders oplevelser ved OL i Rio, hvor han på nærmeste hold kunne følge sejlerne i almindelighed og datteren Jena Mai Hansen og hendes gast Katja Salskov-Iversen i særdeleshed. Aftenen krydres også med historier om livet som sejlerfar og serviceperson til en eliteidrætsudøver.

Vi har plads til 60 personer, og da vi også inviterer Ungdomsafdelingen fra SKB, bliver det nødvendigt at bede jer melde til. Tilmelding efter først til mølleprincippet – hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, er det vigtigt at melde fra igen, så andre kan komme med.

Tilmelding til Nils Nørbo på mail: nils.norbo@gmail.com

Klubaften mandag den 31. oktober 2016 kl. 19

Mandag den 31. oktober bliver der lejlighed til et gensyn med Karsten fra KAS i Svanemøllehavnen, der vil fortælle om Langturssejlernes flotillesejlads denne gang til Færøerne i sommeren 2016. Tilmelding ikke nødvendig.Dorthe

Karsten skriver i en introduktion følgende:                                                            Årets flotille gik ad Vikingeruten til Shetland og Færøerne. Hjemturen gik via det vestlige Skotland og den Kaledoniske Kanal. I alt ca 2.400 sømil over en periode på 10 uger. Flot og barsk natur og en masse venlige mennesker. S/Y Marianne (Faurby 393), med Dorthe og Karsten som besætning, deltog i denne 7. FTLF flotille. Karsten vil også fortælle om, hvorledes Marianne er udrustet til en sådan tur og hvordan man indretter sig, når man blot er to ombord.

Med sejlerhilsen og på gensyn                                                                         Bestyrelsen