Klubaften torsdag den 26. Januar

Sejlklubben Greve Strand inviterer til en spændende klubaften torsdag den 26. Januar klokken 19.00 i klubhuset på Mosede Havn.

Vi skal høre Hans-Peder Hansens historie. Han har brugt de sidste 20 år i havne rundt omkring i verden. Her har han og hans kone støttet datteren, der gik fra at være en talentfuld optimistjollesejler til at vinde bronze i 49´er FX ved OL i Rio i 2016.

Jena

Lidt mere om aftenen

Når ikke Hans-Peder Hansen står på havnen….

Hans-Peder har en fortid som jagerpilot i en Starfighter F-104 og efter 15 år i forsvaret, har han været luftkaptajn i SAS i 25 år.

Hovedemnet for denne aften er Hans-Peders oplevelser ved OL i Rio, hvor han på nærmeste hold kunne følge sejlerne i almindelighed og datteren Jena Mai Hansen og hendes gast Katja Salskov-Iversen i særdeleshed. Aftenen krydres også med historier om livet som sejlerfar og serviceperson til en eliteidrætsudøver.

Vi har plads til 60 personer, og da vi også inviterer Ungdomsafdelingen fra SKB, bliver det nødvendigt at bede jer melde til. Tilmelding efter først til mølleprincippet – hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, er det vigtigt at melde fra igen, så andre kan komme med.

Tilmelding til Nils Nørbo på mail: nils.norbo@gmail.com

Klubaften mandag den 31. oktober 2016 kl. 19

Mandag den 31. oktober bliver der lejlighed til et gensyn med Karsten fra KAS i Svanemøllehavnen, der vil fortælle om Langturssejlernes flotillesejlads denne gang til Færøerne i sommeren 2016. Tilmelding ikke nødvendig.Dorthe

Karsten skriver i en introduktion følgende:                                                            Årets flotille gik ad Vikingeruten til Shetland og Færøerne. Hjemturen gik via det vestlige Skotland og den Kaledoniske Kanal. I alt ca 2.400 sømil over en periode på 10 uger. Flot og barsk natur og en masse venlige mennesker. S/Y Marianne (Faurby 393), med Dorthe og Karsten som besætning, deltog i denne 7. FTLF flotille. Karsten vil også fortælle om, hvorledes Marianne er udrustet til en sådan tur og hvordan man indretter sig, når man blot er to ombord.

Med sejlerhilsen og på gensyn                                                                         Bestyrelsen

Bådoptagning uge 41

Det indskærpes at der skal være 2 personer til bådoptagning. Der er ikke bomvagt i år så bådejere der skal forbi bommen i bil må være indstillet på selv at åbne og lukke.

Der er ligeledes sket nogle nye ændringer i optagningsplanen, som man må være opmærksom på. Se opslag og havnens hjemmeside.  http://mosedehavn.dk/

!Besøg af indbrudstyve på både i Havnen!

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie, der er startet her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne. Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.
Tyv SGS