F A M I L I E S E J L A D S

SGS standerSGS standerSGS stander

SEJLADSERNE BEGYNDER TIRSDAG DEN 7. AUGUST 2018 MED
SKIPPERMØDE KL. 1800 I KLUBHUSET.
Mød op, så vi sammen kan få nogle rigtig hyggelige sejladser.
Hvis der er intreresserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads,
er du meget velkomne til at møde op på skippermødet, så vil vi
prøve at finde en båd, hvor du kan sejle med.
Familiesejladsudvalget

F a m i l i e s e j l a d s

SGS standerSGS standerSGS stander
Sejladserne begynder tirsdag den 9. maj 2017 med skippermøde kl 1800 i klubhuset.
I år har vi fået ny bane. Mød op, så vi sammen kan få nogle rigtige hyggelige sejladser.
Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkomne til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.
                                                              Familiesejladsudvalget.

F a m i l i e s e j l a d s 2016

SGS standerSGS standerSGS stander

Sejladserne begynder tirsdag den 10. maj 2016 med skippermøde kl 1800 i klubhuset.

Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkommen til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.                                                               Familiesejladsudvalget.

 

Bøjeoptagning

Sejlklubben Greve Strand - Bøjeholdet efterår 2014

Vores nye bøjeformand Flandrup var hurtig til at skaffe 4 mand til at få de 10 bøjer op.
Der var lovet østenvind i en længere periode.
Vejret var fra morgenstunden diset, men vi kom banen rundt, selv om alle fik en vippetur, da vinden begyndte at friske op, og der kom hvide bølgetoppe.
Nogle af de 10 mm kæder vi bruger, var slidt ned til få mm.
Efter at bøjer, kæder og p-ringe var slæbt på plads, havde bøjeformanden inviteret på øl, kaffe, brød og ost i klubhuset, hvilket måske bliver en ny tradition.
Jeg hørte stemmer i min øresnegl, at disse drenge måske var det nye bøjehold.
De 6 mand var bøjeformand Flandrup, Helge, Johnny, Alex, Lasse og den afgående formand som trak drengene rundt i havneformand Aufeldts travalje.
Held og lykke næste år.
Niels Fjøs

Standeren stryges den 12. oktober

Standernedtagning søndag den 12. oktober 2014.
Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer.

10:30 – skippermøde
11:05 – Start på sejlads*)
13:00 – Stander stryges
13:05 – Frokost i Klubhuset
*) Sejladsen er for tirsdagssejlere, onsdagssejlere (de kalder sig vist for kapsejlere), skolesejlere, m.fl. (=alle sejlere …)

Tilmelding er ikke nødvendig, melder Bestyrelsen, så der er ingen undskyldning for ikke at komme og være med .. Vi ses !