ANKERKÆDEN vor kammeratskabsorden

Det har været svært at finde min afløser til Ankerkæden, men en person i blandt jer, gør sig fortjent til denne kæde, mere end nogen anden.
Jeg fortæller ikke hans navn, først når han ved at det er ham, skal han komme herop og vil så modtage Ankerkæden, med ret til at bære den i det Herrens år 2018
 • Den nye bærer er oppe i årene, ældre end mig.
 • Han er altid hjælpsom, siger sjældent nej til at hjælpe med jeres både.
 • Han er meget tit i pantryet og frembringer menuen til vore runde fødselsdage.
 • Han hjælper med at vedligeholde vort klubhus.
 • Han købte en sejlbåd, som han renoverede, og solgte den til en af klubbens aktive sejlere.
 • Han skaffede pumpegrej, da Naticbåden var ved at synke.
 • Han har monteret Jørgen Æ’s bovpropel.
 • Han skaffer en masse Webergrill, når der sejles DM for IF, og laver fantastiske oksestege og flæskestege med masser af det grønne og sunde.
 • Han skaffer kæder til vore bøjer i massevis til ingen penge.
 • Han er chef for sit bådtransportfirma, som jeg selv har haft rigtig meget glæde af i snart 20 år, og båden leveres altid til det aftalte klokkeslag, hver gang uanset vejrliget.
 • Og så sørger han hver tirsdag for, at småkager, lagkager og andet bliver delt ud til medlemmerne med stor præcision.
Jeg har monteret en maritim genstand i Ankerkæden, det er en bådsmandspibe, som du nu skal blæse i.
Held og lykke skal følge dig med Ankerkæden.

Niels Aargaard Fjøs

ANKERKÆDEN OVERDRAGES HERMED TIL
Helge Christensen
Overdragelsen til Helge

Overdragelsen til Helge

Årets bærer er HELGE

Årets bærer er HELGE

100 år med nødopkald til søs

Lyngby Radio fylder 100 år, samtidig med at medarbejderne skifter adresse til Aarhus, hvor de fremover vil være en del af Forsvarets Operationscenter i Jylland.
Ja så er en epoke slut, efter 100 år, skal den så til Århus, men der bliver den ikke. Nogle få måneder senere flytter den videre til Karup. Gad vide hvad de flytninger koster os borgere. Det samles så under FOCK, Forsvarets Operationscenter i Karup, så det skal nok gå godt.
Se video om vor VHF, Lyngby Radio, klik på linket:
http://www2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver/Pages/100årmednødopkaldtilsøs.aspx

Standeren stryges den 12. oktober

Standernedtagning søndag den 12. oktober 2014.
Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer.

10:30 – skippermøde
11:05 – Start på sejlads*)
13:00 – Stander stryges
13:05 – Frokost i Klubhuset
*) Sejladsen er for tirsdagssejlere, onsdagssejlere (de kalder sig vist for kapsejlere), skolesejlere, m.fl. (=alle sejlere …)

Tilmelding er ikke nødvendig, melder Bestyrelsen, så der er ingen undskyldning for ikke at komme og være med .. Vi ses !

Bøjeoptagning 2013 – hvem er ny formand?

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Så er sæson 2013 næsten slut, dog mangler afriggersejladsen. Bøjerne blev taget ind fredag morgen i meget flot vejr. Der loves østlig vind fra søndag og fremefter.

I år var det meget svært at skaffe mandskab med så kort varsel, og bøjeformanden måtte have sønnen til at sejle slæbebåden, hvad han gjorde super. Niels kæreste sørgede for at vi fik kaffe og ostemad.

Det føles som om, at bøjegrejet er blevet tungere år for år, eller grunden er måske den, at vi alle har nået pensionsalderen, og kræfterne ikke er, hvad de har været.

Til næste år skal der nye kræfter til, og alle er velkomne til at søge om at blive formand for udvalget.

Hvis der er mange ansøgere til jobbet, gælder princippet først til mølle.

Tak til hjælperne Erik, Johnny, Alex, Michael og Jytte.

HUSK at afriggersejladsen sejles søndag, dog bruges bundgarnsstaderne som rundingsmærker, og der er mange præmier.

Niels Fjøs

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Standernedtagning 29/9 (opdateret)

Standernedtagning søndag den 29. september

10:30 Skippermøde
11:05 Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere, etc ..
13:00 Standeren stryges
13:05 Frokost i Klubhuset (der er tale om medbragt frokost)

Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen. Så er der ingen undskyldning for ikke at komme og være med ..

(Kagedame/mand søges)

Beretning 2012

Beretningen er allerede udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen på torsdag, hvor det jo af flere grunde er vigtigt at møde op. Men vi bringer nu alligevel her hele beretningen for det forgangne år. Vi skal måske lige nævne, at billederne her jo ingenting har at gøre med beretningen.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Sejlklubbens virksomhed i det forløbne år.
Endnu et år er gået i klubbens historie, og det med god aktivitet på de udøvende fronter, som jo i særdeleshed er grundlaget for enhver sejlklubs virksomhed.

Men andre aktiviteter hører så sandelig også med i en god sejlklub, og på den front har vi i år haft den store fornøjelse, at kunne fejre vores 60 års jubilæum i SGS.

Og midt det hele har bestyrelsen igen i år haft et solidt tovværk i næsten alt og bundet det hele sammen til et godt og spændende sted at trives for sejlerne, selvom der naturligvis må siges at være forskellige indfaldsvinkler til både sejlads og klubliv.
Men det bliver det absolut ikke ringere af. Det giver kun et opløftende, ekstra kolorit på såvel broer som i klubhuset.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Sejladsaktivitet.
Der er, jeg vil næsten sige som sædvanlig, en god og ivrig aktivitet på den udlagte kapsejladsbane. Det er jeg sikker på, at mange kan bekræfte, og med den nye, mindre bane, som eftertænksomt er lagt tæt på land, kan den skarpe iagttager følge slagets gang, næsten uanset hvor han eller hun måtte befinde sig på havnen.

Det er klart inspirerende og forhåbentlig medvirkende til, at flere har lyst til selv at tage med ud og sejle kapsejlads med / mod de øvrige 12 både med ihærdige onsdagskapsejlere ombord. Tilsyneladende har de kun måtte stå over 3 gange i sæsonen, og årsagen skal som altid findes i vejrgudernes lune, som en eller anden måske har fået fornærmet.

Familie kapsejladserne er også stadig en succes med stort set samme tilslutning som tidligere år. Sejladserne er med kun få aflysninger igen forløbet på et spændende og yderst konkurrencemæssig, højt niveau, hvor kun de urimeligt strenge, men retfærdige dommere har været i stand til at udpege sejladsens vindere – vel at mærke udregnet efter normer fra tidligere sejladser, stærkt iblandet et kraftigt, ukendt socialt fordelingsmiddel, hvilket gør, at den efterfølgende præmieuddeling bliver til et afsluttende, spændende højdepunkt på dagen, og som også gør, at alle er vindere, når sæsonen er gået.

Tursejladsudvalget har i det forløbne år haft et par rigtig, fine arrangementer på programmet, hvoraf det dog kun var den hyggelige tur til Fakse Ladeplads, der blev til noget. Efterårsturen til Klagshamn, som nødvendigvis blev lagt lidt sent, da der jo lige var et 60 års jubilæum, blev i sidste ende aflyst p.g.a. vejret, men jeg er sikker på, at udvalget igen i år har gode ting at byde på, så det kan vi også glæde os til.

Optimistsejladsen har slet ikke levet op til det aftalte niveau med Solrød Strands Sejlklub. Begge parter er enige om, at hvis dette skal lykkedes, så skal der være en fast ugentlig dag, så der kan opstå en naturlig rytme. Det skal prøves af i det kommende år, for det ville være alle tiders, at få de små på vandet igen.

Sejlerskolen har året igennem igen ydet en fin indsats med både nye og ”gamle” elever. Efter indstilling bestod i alt 2 anden års elever den praktiske duelighedsprøve i efteråret – stort tillykke til dem. Sejlerskolen fortsætter naturligvis ufortrødent sit udfordrende og stræbsomme arbejde, og indeholdt i dette arbejde ligger også bådsmandstjansen. Igen i år vil jeg her efterlyse endnu en bådsmand, som kan tage sig af opståede problemer samt deltage ved rigning og håndtering i det hele taget.

Som tidligere beskrevet er det Sejlerskolens største og vigtigste opgave, at lære eleverne alt om den praktiske, sikre sejlads, samt at give dem rutine og indsigt i alle sejlbådens øvrige elementer. Dette varetages fint af den tilknyttede instruktør, som jo samtidig fungerer som mentor i de 2 år, som den praktiske uddannelse i reglen tager. Hvis eleven / medlemmet fortsætter i SGS, og måske oven i købet har erhvervet sig en sejlbåd, ja, så har han allerede en god platform i form af opnåede kontakter, fortrolighed med havnen samt sejler- og social livet i klubben m.m.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Anderledes er det for det nye medlem, som godt nok bliver budt velkommen i SGS, men som ikke bliver introduceret for alle finurlighederne. Det kan især være svært, hvis det nye medlem ikke kender nogen i forvejen, som kan svare på selv de mest enkle spørgsmål.

Derfor har bestyrelsen startet en mentor ordning, som skal være bindeleddet mellem dette nye medlem og hele det etablerede sejlerliv (med alle dens facetter) i Mosede Havn. Det vil være bestyrelsens opgave at tilbyde ”den rigtige” mentor i forhold til medlemmet – det være sig sejladsmæssigt som bådtypemæssigt, ligesom det ”at svinge godt sammen”, i denne sammenhæng vil have en stor betydning.
Så tag godt imod bestyrelsen, når / hvis du, som god, gammel og erfaren sejler, bliver kontaktet. Det er vigtigt for et nyt medlem at have en fast kontakt, og jeg er sikker på, at vi som sejlere har lyst til at øse af vores viden.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

SGS Hjemmesiden.
Hjemmesiden og medlemmernes mailbokse har nu overtaget alle Prikkens tidligere så vigtige funktioner, dog lige med undtagelse af denne indkaldelse til vores generalforsamling, som I sidder med her.

Til de få medlemmer, som endnu ikke har taget det elektroniske medie i brug, har vi løbende sørget for, at vigtige informationer er tilsendt pr. brev eller overbragt på anden måde, så alle bør have fået behørig info fra klubben.

Hjemmesiden har i år desuden gennemgået en forskønnelses, med et løft til et super fint layout, hvor det samtidig er blevet meget nemmere at finde rundt i alt det indlagte.

Billeder er altid opløftende at se på, og der er masser af dem – men der kan aldrig blive for mange. Så har du nogle billeder relateret til sejlsporten eller til livet i og omkring SGS, så hold dig endelig ikke tilbage. Send dem til den utrættelige redaktør, gerne med et par kommentarer, så kan vi måske alle få glæde af dem. Redaktøren og andre kan også her meddele, at der har været nogle virkelige gode indlæg i årets løb, bl.a. en inspirerende beretning om en sejltur med destination: Polen. Den slags artikler er altid med til at skabe interesse, fornyelse og liv på en hjemmeside, men mindre indlæg er i den grad også meget velkomne.

Mastekran.
Så kom den, den længe ventede og meget omtalte mastekran. Flot ser den ud – næsten som et vartegn, men det vigtigste af alt er, at den er uhyre funktionel og sikker. Den kan uden risiko tage alle de kendte master, og ikke mindst er den placeret på et rigtigt, velegnet sted, hvor alle både kan ligge helt langskibs, når aftagning / påsætning af masten skal foretages.

Hele projektet er blevet til i et godt samarbejde mellem Mosede Havn og SGS. Fra SGS side skal det dog fremhæves, at et af vore gran old medlemmer, Aage Tygesen, i den grad har taget aktiv del i processen, og samtidig sørget for, at kranen blev flot malet, inden den blev sat op. Godt gået.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Havvindmøller.
Midt på sommeren trak der (i overført betydning) nogle gevaldige, sorte skyer op på himlen over Køge Bugt. Bedst som de fleste sejlere nød ferien på vandet, kom det som et lyn fra en klar himmel, at bl.a. et område i Køge Bugt var udpeget til havvindmøllepark for Københavns Kommune af et rådgivende ingeniørfirma. Vindmølleparken, som ifølge skitserne ville bestå af 46 møller, var planlagt i området fra bundgarnsfeltet mellem Vallensbæk – og Hundige Havn i nord til syd for indsejlingslinjen til Mosede Havn.

Der var således tale om en katastrofal udpegning af område set i forhold til erhvervsfiskeri, kapsejlads, lystsejlads og i det hele taget den rekreative værdi i form af et frit udsyn for rigtig mange mennesker i hele Bugten.

SGS var herved også kraftigt berørt af sagen, og på et møde i Hundige Havn, gik SGS og Mosede Havn sammen om indsamling af alle input fra alle bugtens klubber og havne. Det udmøntede sig i et samlet høringssvar til Energistyrelsen sidst i august, ledsaget af alle underskriftsamlingerne – heriblandt underskriftlisterne fra SGS.

Samtidig gjorde foreningerne DS, FLID, DIF og Team Danmark i deres høringssvar også en ikke uvæsentlig indsats. Netop som det så mørkest ud, udmeldte Energistyrelsens de områder, som endeligt var besluttet, og her var Køge Bugt heldigvis (for os) ikke imellem.
Vi ved ikke præcis, hvad der gjorde udslaget, men den store, lokale indsats, som Mosede Havn i samarbejde med SGS (personificeret ved Bent Jørgensen) ydede, tror jeg på ingen måde har været forgæves, da de var talsmænd for alle sejlklubberne i Køge Bugt.

60 års jubilæum.
Så blev det da til festligheder i klubben, ja, endda hele to – mindre kunne ikke gøre det. Og begge gange var det festligt og fornøjeligt. Den mere officielle del, som receptionen jo var, forløb ud over al forventning. Over 130 gratulanter fra både DS, andre klubber og tidligere tilknyttede sejlere i vores klub, havde fundet vej til det enkle, men smagfulde traktement, som med kølig og let skummende fadøl, blev indtaget i den – til dagen – festklædte klub. Under hele seancen leverede Kay Dideriksens sønner igen, som så mange gange før, de velklingende toner, desværre uden Kay selv, som efter 95 gode år, ikke er blandt os længere.

Et par uger efter receptionen kom så turen til den interne jubilæums medlemsfest, hvor der var mere end fuldt hus. Det kolonariske højdepunkt overskyggede selv brødrene Prices formåen, da de tre velforberedte kokke, Ejvind, Helge og Jørgen igen havde støvsuget Greve og omegn for alle brugbare Weber gril, og sammen med et oplagt og effektivt team, gjorde aftenen til en nydelse og aldeles uforglemmelig. Lidt sjovt gøgleri med en lirekasse forklædt som harmonika, gjorde ikke aftenen mindre festlig. Det er godt at kunne mere og andet end at kokkerere.

Men før disse festligheder, udkom i anledning af jubilæet en ”Prikken Speciel”. I den kunne man se mange flotte billeder af begivenheder, som måske allerede var landet på hylden for glemte sager. Man kunne også i bladet få genopfrisket mange begivenheder og minder fra perioden 2002 til 2012. Det er det mangeårige medlem, Jørgen Jespersen, som med sin fænomenale hukommelse har formået at fastholde et væld af store og små episoder, ligesom sjove og måske mindre sjove hændelser i gennem et helt årti er kommet til udtryk gennem hans pen, og dette til stor glæde, både for nutidens – og ikke mindst – for eftertidens medlemmer.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Klubhus og livet omkring det.
Klubhuset er stadig det store omdrejningspunkt om alle aktiviteter i SGS, først og fremmest før og efter kapsejladser, men også året igennem, hvor der, sædvanen tro, har været afholdt de traditionelle arrangementer: ”Gule ærter”, Standerhejsning, Sankt Hans og Standernedtagning. Derudover har udlånet til medlemmer været steget lidt, så huset bliver benyttet så optimalt som muligt.

Antallet af vinterarrangementer har desværre dette år ikke levet op til bestyrelsens egne forventninger, da flere af emnerne måtte opgives allerede i planlægningsfasen. Heldigvis led Café Fremtiden ikke denne kranke skæbne, og med dejlig mad, kaffe samt godt humør – og dertil en film om Greves Kommunes byggeboom i anden halvdel af halvfjerdserne, var det en rigtig hyggelig aften.

Med den flittige brug af klubhuset, kan slidtage naturligvis ikke undgås. Især har gulvbelægningen snart aftjent sin værnepligt, og i forbindelse, med en evt. renovering af gulvet, blev Klubhusudvalget opfordret til at se på muligheden for at inddrage bestyrelseslokalet til det resterende lokale. Udvalget har afsluttet deres undersøgelser og samtidig kommet med et økonomisk overslag, som vil blive behandlet i bestyrelsen i den kommende tid.

Bådoptagning samt søsætning har desværre, for en del medlemmers vedkommende, været en utryg affære i de sidste par år. Skader på både er notorisk sket, og ”nær ved uheld” har der ligeså været for mange af. Af disse grunde har en del SGS medlemmer bedt bestyrelsen undersøge muligheden for en klar forbedring på dette punkt, f.eks. ved at skifte til en mere omhyggelig vognmand. Dette arbejde pågår i skrivende stund, hvorfor det endelige resultat må berettes senere. Dog må den ideelle løsning for alle parter i sidste ende være, at den samlede kollektive bådhåndtering ligger hos ét vognmandsfirma, som på ingen måde går på kompromis med sikkerheden.

Klubbens aktuelle stilling.
Jeg har tidligere beskrevet Sejlklubben, som en veldrevet, velsmurt maskine, hvor man ikke altid opdager de ting, som skal gøres, fordi de allerede er gjort. Sådan er det stadig takket være alle de aktive udvalg, som hele tiden yder deres bedste på hver deres felt. Det er det, som kitter hele SGS sammen, og som skaber de optimale muligheder for medlemmerne i øvrigt. Med alle dele af SGS i topform, er der ingen tvivl om, at klubben er velfungerende og samtidig vældigt godt rustet til at tage de nye udfordringer og forandringer op, som naturligvis vil komme.

Medlemstallet i SGS er, trods sejlsportens svære ods, steget en smule, så også her kan optimismen blomstre frit.
Ser vi lidt længere frem, vil SGS i 2014 endnu engang være vært i DM for IF’ere. Sidste gang, dette lå i vores regi, var i 2010, og det var dengang et meget vellykket arrangement. Det kan det helt sikkert blive igen, med skarpe sejlerdyster, masser af aktivitet på kajen samt muntre indslag i festligt lag.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Ove Strøm Jørgensen
Formand

Frokost i Køge

Sejlklubben Greve Strand - Codan Sejlklub Køge

Bent skriver igen om Tirsdagsbevægelsens bevægelser:

Tirsdag den 12. juni 2012 var Tirsdagsbevægelsens frokost forlagt til Sejlklubben Codan i Køge. Fire bådejere havde velvilligt stillet både til rådighed for transporten og kl. 10 var der afgang i godt vejr med en let vind, der tillod sejlads delvis for sejl. Kl. 11.45 var der en aftale med brovagten om åbning af klapbroen og det skete så også med en smule forsinkelse. Det var lidt trangt med pladsen i den lille å havn, men det lykkedes som sædvanlig at finde en løsning. Så var der dømt frokost med 3 stk. forudbestilt højt belagt smørrebrød og snapsen havde oldermanden medbragt. Øl kunne købes på stedet til lidt frivillige overpriser.

Klubhusets indgang er et gammelt velholdt styrehus og dermed er det maritime niveau lagt i det hyggelige lokale suppleret med tilstedeværelse af nogle lokale flinke lokale medlemmer. Udsigten over havnen fra klubhuset mod fritidshusene på den anden bred kunne godt konkurrere med vores egen udsigt hjemme, men lydniveauet efter den første snaps var markant højere end i Mosede. Vejret holdt smukt hele dagen i modsætning til sidste år, hvor der var en del regn.

Turen til Codan Sejlklub er også en af de faste årlige ture på Tirsdagsbevægelsens udflugtsprogram. Selve sejlturen giver god mulighed for at udveksle maritime erfaringer på godt og ondt og man får prøvet hinandens både.