Bøgeskov Havn


Hej 
Bøgeskov havn har nu vand i havnen 2.1 mtr.  og indsejling 2.3 mtr.  ref. havnefogeden.

Husk anduvningsbøje om styrbord og overset mærkerne overhinanden til havn tværs og herefter hårdt  bagbord.

Nye pæle og havnen virker opdateret med siddemøbler ect..

Større sejlbåde kan nu anløbe.

God vind

Ole Hjorth
S /S FREJA

Standerhejsning 2020
Den første søndag i maj kom standeren og Dannebrog op som sædvanligt men dog under helt andre former end normalt. Opgaven var pålagt bestyrelsen alene for at overholde max. 10 personer kravet. Forløbet blev gennemført efter velkomst og signalskud med stor koncentration for at få styr på de nye flagliner på slaget kl. 10.
Kapsejlads og tirsdagssejlads
Desværre blev der ikke løsnet for 10 personers forsamlingsbegrænsningerne i torsdags. DS og myndighederne dikterer at der højst må være 5 både og 10 personer i en start. Det tvinger os til at starte sæsonen som nedenfor indtil den 8.6. hvor der forhåbentlig bliver løsnet på reglerne. Flere starter samme dag skal være med stor tidsforskydning og er derfor fravalgt. Der må max. deltage 5 både/10 personer alle dage. Dommer tæller med i de 10.
Onsdagssejlerne
Det bliver nødvendigt med en tilmeldingsprocedure efter først til møllemetoden.
Onsdagssejlerne tilmelder sig på mail til Michael Christensen: vejgaard@msn.com.
Hvis der melder sig flere end 5 både onsdag henvises de overskydende til torsdagssejlads. Der kan efterfølgende byttes efter aftale. Onsdagssejladsen starter 13.5 hhv. 14.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset.
Tirsdagssejlerne
Tilmelder sig tilsvarende til Jørgen Ærenlund: pami@webspeed.dk og tilmeldinger over 5 om tirsdagen henvises til sejlads om mandagen. Der prioriteres efter møllemetoden, men der kan byttes efter aftale. Tirsdagssejlads starter den 19.5. hhv. 18.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset
Med sejlerhilsen og ønsket om en god sejlsæson trods alt.
På bestyrelsens vegne
Bent Jørgensen