Kapsejlads

Onsdage i maj, juni, august og september sejler vi kapsejlads på banen lige udenfor Mosede Havn

I hovedtræk sejles der efter gældende kapsejladsregler således som de er bekendtgjort af ISAF og vores hjemlige Dansk Sejlunion. For de uindviede er disse regler tæt på volapyk og meget tyder på, at selv garvede kapsejlere aldrig bliver helt enige om hvad der gælder og ikke gælder. Derfor er det også nemt at sige at ALLE er VELKOMMMEN !

Banen, der er en såkaldt kompasbane markeret af i alt ti bøjer, ser omtrent ud som skitseret nedenfor.
Banekort - Kapsejlads i Sejlklubbnn Greve Strand

KOM OG SEJL OM KAP! Det er sjovere når vi er mange og alle lærer af det. Ikke bare at sejle hurtigere og efter alternative regler, men vi lærer også at håndtere bådene, grejet og besætningen under alle tænkelige vilkår.