SGS Ungdom slutter sejlsæsonen af for i år (…næsten)

Til trods for søndagens standernedtagning, der officielt markerede slutningen på sejlsæsonen, nappede vi lige en ekstra dag på vandet i SGS Ungdom. Det blev således 2020s sidste officielle mandagssejlads som bød på lidt ekstra udfordringer & oplevelser for de unge sejlere:

 • Med 5-6 m/s havde vi perfekte vindforhold da vi mødtes i klubhuset kl 17.00
 • Spillet ved slæbestedet var dog i stykker, så følgebåden måtte sættes i vandet ved hjælp af en lille Citroen C3 med krog – den klarede det heldigvis i fin stil.
 • Under tilrigning havde vi stor fornøjelse af kastevinde, samt at vandet omkring slæbestedet var fyldt med tang hvilket besværliggjorde isætningen. “Tang-heksen” fik endda overmandet en af jollerne ved at vikle sig rundt om sværd og ror og følgebådens redningsaktion var nær mislykket, da “hun” også fik has på påhængsmotorens skrue.
 • Bedst som alle var klar til at sejle ud af havnen, begyndte det at blæse rigtig meget og sejlerne måtte kæmpe det bedste de havde lært med ror og trim for at undgå påsejlinger og kæntringer
 • Vores mindste mand – Frederik – måtte dog lige en tur i bassinet, da hans jolle “Gamle Tove” kæntrede ved ydermolen. Frederik var dog mega sej og formåede at bevare roen og huske hvad han havde lært i sommers til spas og sejlads. Han kravlede således op på jollen, tog fat i sværdet, tippede den rundt – og var klar til at sejle igen herefter. Han og Tove blev dog trukket ind af følgebåden og fik tørt tøj på i stedet!
 • Det blev således en begivenhedsrig dag, omend forholdende kunne have været mere optimale til en sæsonafslutning.
 • På den positive side kunne vi byde velkommen til en potentiel ny jolle-sejler – Jacob – som var med på vandet i Zest jollen sammen med instruktøren. Vi håber at se ham igen! 

Fra SGS Ungdoms bestyrelse skal der lyde et STORT TAK til alle sejlere og deres forældre for opbakning og hjælp i sommersæsonen. Vi talte syv aktive sejlere ved afslutningen og håber på endnu flere når vi tager hul på en ny sæson i 2021.

Vi ser nu frem til en vintersæson med knobtræning, sejltræning på land i jolle, teori, brætspil, samt ture ud af huset med vandtema – f.eks til svømmehal og skøjtehal (alt efter hvad COVID-19 tillader os). Gode ideer og forslag fra klubbens erfarne sejlere modtages gerne!

SGS Ungdoms Vintersæson starter mandag 19 oktober (uge 43)

Vi mødes i klubhuset på havnen kl 17.00 – våddragt og vest er ikke nødvendig.

Forældre er velkomne fra kl 18.00 hvor vi planlægger at bære alt udstyr fra havneområdet tilbage i vinterhi i ”Humlebo”.

Kapsejlads 2021

Nyt fra kapsejladsudvalget.
Så er kapsejladsbestemmelserne blevet revideret, de kan ses under menupunktet ”kapsejlads”.
Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt.
Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne.
Med sejlerhilsen
Michael

Standernedtagning

Så blev standeren taget ned.
Der var mødt en lille tapper skare kl. 10 til skippermøde og kapsejlads
hvor man hurtigt blev enige om at der var “for lidt vind”. Niels Fjøs
gennemførte dog et skippermøde til ære for de nye ungdomsgaster, der
var med for første gang. Ove lagde båd til hjemtagning af midterbøjen
sammen med Niels, Mogens og Heino. Det lykkedes at få den fortøjet
inde i havnen. En bedre løsning må findes næste år.
Kl. 12 var der officiel standernedtagning og der var et pænt fremmøde i
betragtning af de pålagte restriktioner og den hyggelige efterfølgende
frokost var sløjfet. Britta havde dog fundet et par flasker frem så der var
en lille en til halsen som plaster på såret. Inden standeren blev halet ned
havde formanden ordet til en kort gennemgang af sejlsæsonens forløb.
Det har været en mærkelig og trist sæson med alle de begrænsninger
myndighederne har dikteret som følge af Coronasituationen.
Kapsejladserne måtte indskrænkes i sæsonens start med max. 5 både og
10 personer en noget uforståelig ordre. Klubhuset har været lukket i en
lang periode og derefter åbnet med begrænsninger i antal gæster og
senest krav om mundbind når man ikke sidder ned.
Sejlerskolen blev hårdt ramt af nedlukning i år. Førsteårseleverne blev
helt aflyst, mens vi fastholdt 2. års eleverne med lidt sejlads efter sommerferien
og klargøring til duelighedsprøverne som alle nu har bestået.
Med foreløbig 23 tilmeldte førsteårselever til næste år er der store udfordringer
til instruktørerne og coronabetingelserne er umulige at forudse.
Nye elever kan således først tages ind i 2023. Sejlerskolen har således
brug for at rekruttere nye instruktører som hermed efterlyses.
I den positive ende for klubben er der godt nyt. Vi har fået etableret en ny
afdeling, der hedder SGS ungdom med Kim Ravn som formand. Så det
hjalp vi fik nedlagt den gamle. Det tegner rigtigt godt med en energisk
indsats fra ledelsen. Der er købt 2 nye Zest joller med stort tilskud fra
DGI og der kommer nok flere investeringer, som vil blive fremlagt på
generalforsamlingen. Vi har solgt Optimisten og den gamle følgebåd til
Nautic. Optimisten får vi ikke brug for men en løsning med følgebåd skal
findes. I efteråret har vi lånt den gamle af Nautic. Tak for det.
Nu skal bådene op med start i næste uge og resten af oktober. Det er
senere end normalt, men bedste mulighed med den nye vognmand.
Sørg for at stativerne er i orden. Vinteraktiviteterne er føreløbig kun
med foredrag Middelhavet Rundt den 5.11. og julefrokosterne for mænd
og kvinder, der endnu ikke er endelig fastlagt. Nu må vi se om dette kan
gennemføres.
Til sidst tak for indsatsen til udvalgene, sejlerskolen og den nye SGS
ungdom afdeling, som vi glæder os til at se vokse sig stor og stærk.
Hermed er sejlsæsonens slut for i år der på sædvanlig vis blev markeret
med et trefoldigt leve og signalskud af Niels.
Med sejlerhilsen
Bent

Onsdagssejlads 2020

Resultat af onsdagssejladser, efteråret 2020.
Vi fik afviklet 9 sejladser i varierende vindstyrker, fra næsten vindstille og op til
13-14 m/sek., på forskellige baner, for det meste med et godt kryds. Det samlede
resultat er vedhæftet.
Efter at bundgarnene hen mod Hundige er fjernet, har vi næste år mulighed
for at lave en cirkelrund bane med 8 mærker omkring nul mærket, som vi kan
placere ca. 0,5 SM fra havnen.
Det giver bedre mulighed for optimalt kryds og op/ned baner.
Vi forestiller os at lave flere starter på forskellige baner.
Første start kunne være IFére på en op/ned bane.
Anden start kunne være blandet DH uden spiler og tredje start blandet DH med spiler.
Alle både kan deltage også uden målebrev, vi finder et mål som ”passer” til bådens sejl.
Vi vil meget gerne have forslag og ideer fra jer sejlere, som gør, at vi får bedre sejladser
og flere både på vandet. En anden mulighed kunne være at supplere banesejladserne
med en distance-sejlads omkring faste mærker i bugten evt. med omvendt respit?
Mulighederne er mange. J
Tak for en god sæson og på gensyn næste år.
På vegne af kapsejladsudvalget
Michael

Meddelelser fra formanden.

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Nye regler for godkendelse af bundmaling og opsamling af skrab træder i kraft 1.1.2021. Havnen tilbyder ikke lån af støvsuger og udstyr til dette.

 • Den skriftlige generalforsamlingen for 2019 er afsluttet med info til medlemmerne. Optimisten er solgt til Nautic. Følgebåden er ligeledes solgt til Nautic men kan lånes efter aftale.
  -Administration af havnevagtordningen overgår til havnebestyrelsen.
  -Havnenummer/label skal være påsat båden ellers vil bomnøglen blive deaktiveret.
  -Toilet/baderum skal nu åbnes med bomnøglen.
  -Der er ansøgt om 9 redningsstiger med lys hos Trygfonden.
  2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta uddelte statistik over klubmedlemmer for perioden 1989-2019.
  -Især ved lavvande er det vanskeligt at gå ombord på bådene ved millionærkajen, evt.
  opsætning af gribeliste/håndgreb.
  -Der afholdes duelighedsprøve for 5 skoleelever den 26.09.2020.
  -Der skal ryddes op i Humlebo.
  3: Vinteraktiviteter.
 • Foredrag 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1 den 5. november 2020 hvis muligt på baggrund af gældende møderestriktioner.
  -Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2020.
  -Julefrokost for alle SGS-mænd, dec. 2020.
  4: Opstart af ny afdeling “SGS ungdom”.
  Der skulle en nedlæggelse af ungdomsafdelingen til for at starte et nyt initiativ. Kim Ravn m.fl. har sat sig for at starte en ny afdeling op og første sejlads løb af stabelen den 7.9.
  -Oplæg for opstart/budget for resterende sæson/vinteraktiviteter gennemgået og godkendt.
  -Der planlægges sejlads mandage i september samt nogle dage i efterårsferien.
  -Familiekontingent for resten af sæsonen fastsættes til kr. 700-.
  -Der indhentes børneattester for udvalgsmedlemmer.
  -Der er pt 5 interesserede 10-14 årige unge.
  -Der indkøbes to Zest-joller, presenninger, forsejl, samt jollevogne. Tilskud fra DGI kr. 50.000.
  -Rib-følgebåd lånes fra Nautic resten af sæsonen.
  -SGS-ungdom etableres på sejlklubbens hjemmeside.
 • Budget for yderligere investeringer fastlægges senere m.h.p. fremlæggelse på generalforsamlingen.
  5: Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøde: 24/9 udgår.
  -Stander ned 4. oktober 2020
  -Budget og bestyrelsesmøde den 12.11.2020

Undersøgelse af brandsikkerheden ombord på danske både.

Denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om i Danmark. Professor Jens Lauritsen fra Odense Universitetshospital, har taget initiativ til at lave en undersøgelse, der skal afdække årsagerne til, hvorfor brandene opstår. Dansk Sejlunion bakker op om denne undersøgelse og vil gerne bidrage til at få så mange besvarelser så muligt og bringer resultatet når det er klar.

Følgende link er til Dansk Sejlunions hjemmeside med omtale af undersøgelsen og generelt om coronasituationen m.v.: dansk sejlunion.dk. 

Følgende link fører direkte til undersøgelsen: https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/undersoegelse-hvordan-er-brandsikkerheden-paa-danske-baade-til-fritidsbrug

Spørgeskemaet er ret omfattende men kan måske give gode ideer til ekstra brandsikring.

Med sejlerhilsen
Bent