Onsdagssejlads 2020

Resultat af onsdagssejladser, efteråret 2020.
Vi fik afviklet 9 sejladser i varierende vindstyrker, fra næsten vindstille og op til
13-14 m/sek., på forskellige baner, for det meste med et godt kryds. Det samlede
resultat er vedhæftet.
Efter at bundgarnene hen mod Hundige er fjernet, har vi næste år mulighed
for at lave en cirkelrund bane med 8 mærker omkring nul mærket, som vi kan
placere ca. 0,5 SM fra havnen.
Det giver bedre mulighed for optimalt kryds og op/ned baner.
Vi forestiller os at lave flere starter på forskellige baner.
Første start kunne være IFére på en op/ned bane.
Anden start kunne være blandet DH uden spiler og tredje start blandet DH med spiler.
Alle både kan deltage også uden målebrev, vi finder et mål som ”passer” til bådens sejl.
Vi vil meget gerne have forslag og ideer fra jer sejlere, som gør, at vi får bedre sejladser
og flere både på vandet. En anden mulighed kunne være at supplere banesejladserne
med en distance-sejlads omkring faste mærker i bugten evt. med omvendt respit?
Mulighederne er mange. J
Tak for en god sæson og på gensyn næste år.
På vegne af kapsejladsudvalget
Michael

Meddelelser fra formanden.

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Nye regler for godkendelse af bundmaling og opsamling af skrab træder i kraft 1.1.2021. Havnen tilbyder ikke lån af støvsuger og udstyr til dette.

 • Den skriftlige generalforsamlingen for 2019 er afsluttet med info til medlemmerne. Optimisten er solgt til Nautic. Følgebåden er ligeledes solgt til Nautic men kan lånes efter aftale.
  -Administration af havnevagtordningen overgår til havnebestyrelsen.
  -Havnenummer/label skal være påsat båden ellers vil bomnøglen blive deaktiveret.
  -Toilet/baderum skal nu åbnes med bomnøglen.
  -Der er ansøgt om 9 redningsstiger med lys hos Trygfonden.
  2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta uddelte statistik over klubmedlemmer for perioden 1989-2019.
  -Især ved lavvande er det vanskeligt at gå ombord på bådene ved millionærkajen, evt.
  opsætning af gribeliste/håndgreb.
  -Der afholdes duelighedsprøve for 5 skoleelever den 26.09.2020.
  -Der skal ryddes op i Humlebo.
  3: Vinteraktiviteter.
 • Foredrag 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1 den 5. november 2020 hvis muligt på baggrund af gældende møderestriktioner.
  -Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2020.
  -Julefrokost for alle SGS-mænd, dec. 2020.
  4: Opstart af ny afdeling “SGS ungdom”.
  Der skulle en nedlæggelse af ungdomsafdelingen til for at starte et nyt initiativ. Kim Ravn m.fl. har sat sig for at starte en ny afdeling op og første sejlads løb af stabelen den 7.9.
  -Oplæg for opstart/budget for resterende sæson/vinteraktiviteter gennemgået og godkendt.
  -Der planlægges sejlads mandage i september samt nogle dage i efterårsferien.
  -Familiekontingent for resten af sæsonen fastsættes til kr. 700-.
  -Der indhentes børneattester for udvalgsmedlemmer.
  -Der er pt 5 interesserede 10-14 årige unge.
  -Der indkøbes to Zest-joller, presenninger, forsejl, samt jollevogne. Tilskud fra DGI kr. 50.000.
  -Rib-følgebåd lånes fra Nautic resten af sæsonen.
  -SGS-ungdom etableres på sejlklubbens hjemmeside.
 • Budget for yderligere investeringer fastlægges senere m.h.p. fremlæggelse på generalforsamlingen.
  5: Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøde: 24/9 udgår.
  -Stander ned 4. oktober 2020
  -Budget og bestyrelsesmøde den 12.11.2020

Undersøgelse af brandsikkerheden ombord på danske både.

Denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om i Danmark. Professor Jens Lauritsen fra Odense Universitetshospital, har taget initiativ til at lave en undersøgelse, der skal afdække årsagerne til, hvorfor brandene opstår. Dansk Sejlunion bakker op om denne undersøgelse og vil gerne bidrage til at få så mange besvarelser så muligt og bringer resultatet når det er klar.

Følgende link er til Dansk Sejlunions hjemmeside med omtale af undersøgelsen og generelt om coronasituationen m.v.: dansk sejlunion.dk. 

Følgende link fører direkte til undersøgelsen: https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/undersoegelse-hvordan-er-brandsikkerheden-paa-danske-baade-til-fritidsbrug

Spørgeskemaet er ret omfattende men kan måske give gode ideer til ekstra brandsikring.

Med sejlerhilsen
Bent

Spas og Sejlads i Mosede


Spas og sejlads i Mosede Havn

“Så er fire dage med Spas & Sejlads for de 8-15 årige fra 6. til 9. august vel overstået , og vi sagde farvel for denne gang til 10 glade unger, der har haft en fantastisk afslutning på sommerferien, med Optimistjollesejlads, kajakker, paddleboards, og meget mere!

Vind havde vi ikke meget af, men alle deltagere fik lært at håndtere jollerne, lavet kæntringsmanøvrer, sejlet lidt baner og moret sig med ballonsejlads hvor det galdt om at punktere hinandens balloner efter bådene.

Sol fik vi i overflod, og vi kunne næppe have fået bedre vilkår for afholdelse af denne type event.

Vi takker for den fine support og positive tilkendegivelser vi har modtaget fra stort alle på havnen i de sidste dage, og beklager hvis ungerne ind imellem har ligget i vejen for ind og udsejling – det er ikke altid lige til at holde styr på en sæk lopper!

Der var kun rosende ord fra forældrene og ungerne sagde at de var klar til en gentagelse!

Så må vi jo se hvad det kan blive til…
 
Der er flere billeder på SGS Facebook.
 
Hilsen
Kim Ravn

Resultat forår 2020:

                                        

Resultatet er efter 2 fratrækkere.

Forårets sejladser var præget af corona restriktionerne. Efter DS´s anbefaling var der 5 både til start med kun 2 mand i hver båd, for at overholde forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.

Vi sejlede uden dommer og startproceduren tog Niels Fjøs sig af direkte fra båden. Så kunne han manipulere med tiden, så det passede perfekt til hans egen start J. Tiden i mål tog vi selv fra båden. På denne måde fik vi afviklet 4 sejladser. IFérne sejlede i et andet regi, som Niels Flandrup tog sig af.

Den 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til max. 50 personer og vi kunne igen sejle normalt med vores trofaste dommer, Ulrik, på startpistol og stopur.

Hvis du gerne vil deltage i onsdagssejladserne, kan du henvende dig til Michael Christensen på 40607462. Vi afvikler 9 sejladser i efteråret med start 5. august, hvor der afholdes skippermøde kl. 18.15. Vel mødt!

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael Christensen

Bøgeskov Havn


Hej 
Bøgeskov havn har nu vand i havnen 2.1 mtr.  og indsejling 2.3 mtr.  ref. havnefogeden.

Husk anduvningsbøje om styrbord og overset mærkerne overhinanden til havn tværs og herefter hårdt  bagbord.

Nye pæle og havnen virker opdateret med siddemøbler ect..

Større sejlbåde kan nu anløbe.

God vind

Ole Hjorth
S /S FREJA

Standerhejsning 2020
Den første søndag i maj kom standeren og Dannebrog op som sædvanligt men dog under helt andre former end normalt. Opgaven var pålagt bestyrelsen alene for at overholde max. 10 personer kravet. Forløbet blev gennemført efter velkomst og signalskud med stor koncentration for at få styr på de nye flagliner på slaget kl. 10.
Kapsejlads og tirsdagssejlads
Desværre blev der ikke løsnet for 10 personers forsamlingsbegrænsningerne i torsdags. DS og myndighederne dikterer at der højst må være 5 både og 10 personer i en start. Det tvinger os til at starte sæsonen som nedenfor indtil den 8.6. hvor der forhåbentlig bliver løsnet på reglerne. Flere starter samme dag skal være med stor tidsforskydning og er derfor fravalgt. Der må max. deltage 5 både/10 personer alle dage. Dommer tæller med i de 10.
Onsdagssejlerne
Det bliver nødvendigt med en tilmeldingsprocedure efter først til møllemetoden.
Onsdagssejlerne tilmelder sig på mail til Michael Christensen: vejgaard@msn.com.
Hvis der melder sig flere end 5 både onsdag henvises de overskydende til torsdagssejlads. Der kan efterfølgende byttes efter aftale. Onsdagssejladsen starter 13.5 hhv. 14.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset.
Tirsdagssejlerne
Tilmelder sig tilsvarende til Jørgen Ærenlund: pami@webspeed.dk og tilmeldinger over 5 om tirsdagen henvises til sejlads om mandagen. Der prioriteres efter møllemetoden, men der kan byttes efter aftale. Tirsdagssejlads starter den 19.5. hhv. 18.5.20 med skippermøde kl. 18 foran klubhuset
Med sejlerhilsen og ønsket om en god sejlsæson trods alt.
På bestyrelsens vegne
Bent Jørgensen