Stander ned 3. oktober 2021


Så er sejlsæsonen slut for i år og sikke et år.
Corona bøvlet har præget første halvår,
men så blev vi begavet med en lang periode i juli,
med rigtig dansk sommer når den er bedst.
Der er sket andre gode ting. SGS Ungdom er blevet genfødt
efter alle de år hvor optimisterne samlede støv i Humlebo.
Takket være Kim, Anders og Pernille,
der har kastet sig over genetableringen med stor energi,
så der nu kan mønstres 27 ungdomssejlere.
Det koster kassen at få en moderne flåde op at stå,
men takket være mange bidrag fra fonde og sponsorer,
er det lykkedes at komme godt i gang,
næsten uden at bestyrelsen er blevet mere gråhåret
end den var i forvejen.
Kjeldskov har spyttet 20.000 i kassen som sponsor
og Christian Behrend fra Marineservice Sjælland
har stillet 2 Rib følgebåde gratis til rådighed for Ungdom i år.
Så tak til Ungdom for en flot indsat 2021,
hvor der igen er kommet ungdom på vandet hos os.
Sejlerskolen har i år haft en fuld sæson,
men med en træner mindre end tidligere.
Vi leder stadig efter nye emner til jobbet.
Starten var svær med skrappe restriktioner
men med god vilje fra sejlerskoleholdet
er de kommet godt igennem,
så tak for en rigtig god indsats.
Restriktionerne for møder er nu ophævet
så vi glæder os til at invitere til klubaftner igen.
Den 14. oktober midt under Bådoptagningen
har vi puttet et utradionelt arrangement ind.
Det er præsterne Anette og Gustav Søager,
der kommer og fortæller om deres oplevelser,
som udsendte folkekirkepræster til Madagascar.
De viser gode gamle lysbilleder fra opholdet.
Og den 4. november ser det ud til at lykkes
med foredraget om Middelhavet rundt,
som er blevet aflyst 2 gange før pga. Corona.
Det er Bjarne Eilertsen der kommer og fortæller.
Det starter med ostebord kl. 18.
I havnen har vi fået renoveret ankeret
og pladsen hvor det står.
Ankeret er jo en gave fra sejlklubben
til havnens 50 års jubilæum i 1979
Der står på skiltet
at det stammer fra admiralsskibet Elefanten.
Det tror vi stadig
selv om nogen siger det ikke er sikkert.
Men skal vi sige tak for en god sæson
med et trefoldigt længe leve for Sejlklubben
inden vi stryger standeren, når Niels har skudt sæsonen af.
SGS længe leve.
Sejlerhilsen
Bent

Klubaften

Klubaften den 14. oktober 2021 kl. 19


Midt under bådoptagningen inviterer vi allerede i oktober til årets første
klubaften med foredrag inden for et utraditionelt område for os. Det er Annette
og Gustav der kommer og fortæller om deres oplevelser som udsendte
folkekirkepræster på Madagascar.
De bekriver Madagascar som modsætningernes ø.
Den er verdens 4. største og på mange måder enestående. Det er et land
med stor fattigdom og store problemer på mange områder men også meget
stor livsglæde og gæstfrihed. Naturen er spændende og særegen, og kirken,
som vi arbejdede i, var for et par folkekirkepræster særdeles levende og udfordrende.
Det blev til 5 år – fra 1987 til 1992 – hvor vi og vores tre piger
blev en del af et liv, som vi hverken før eller siden havde drømt om.
Fortællingen bliver illustreret med gode gamle lysbilleder.
Kom og vær med til en hyggelig aften i godt selskab. Tilmelding ikke
nødvendig.
Hilsen
SGS Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt 16. sep. 2021

 1. SGS Ungdom
  Med deltagelse af Anders Thorsted – afbud fra Kim
  -Bestyrelsens udkast til Samarbejdsmodel vedtaget.
  -Anders havde inden mødet fremsendt budgetudkast, liste over prioriterede anskaffelser, samt
  statusoversigt.
  -Udkast til budget for 2022 gennemgået.
  -Kontingentindtægter fra Ungdom medregnes som indtægt i Ungdomsregnskabet for at vurdere balance
  mellem indtægter og udgifter men er ikke med som separat indtægt i regnskab for SGS (i lighed
  med Sejlerskolen).
  -Budgettet for 2022 færdiggøres på budgetmødet i november.
  -Overdækning af arealet mellem Dykkerklubben og pakhuset er godkendt af Havnebestyrelsen under
  forudsætning af godkendelse fra kommunen m.h.t. brand osv. samt accept fra Dykkerklubben.
  Endelig beslutning afventer yderligere undersøgelser.
  -Køb af Container til opbevaring af jolletilbehør er ligeledes godkendt af Havnebestyrelsen til placering
  ved Optimistens gavl mod øst. Hidtidig opbevaring i Optimistens indgang er blevet alt for
  snæver. Levering oktober.
  -Behov for køb af yderligere 2 joller med delvis finaciering fra DGI.
 • Der er aftalt bademulighed for piger i roklubben. Vi siger tak for hjælpen.
 • Ny projektor er indkøbt som aftalt.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Den ’hurtige’ opvaskemaskines trådkurve har begyndende rustangreb. Nye kurve koster kr. 5.ooo-,
  Britta og Ole undersøger alternative løsninger.
  -Ungdom har afholdt kæntringsøvelser i mandags.
 2. Oplæg fra Magnus.
  -Oplæg fra Magnus debatteret. Bestyrelsen er positiv overfor Magnus’s visioner for SGS. Afholdelse
  af stævner/kapsejladser kræver medhjælpere. Magnus vil rette henvendelse til kapsejladsudvalget.
 3. Vinteraktiviteter.
 • Foreløbig vedtagne/afholdte:
 • Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021 kl 19.00.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 1. Eventuelt.
  -Stander nedtagning den 3. oktober 2021. Niels arrangerer afriggersejlads. Magnus undersøger om
  Ungdom ønsker at deltage.
  -Geert Lehmann har meddelt at han trækker sig som bestyrelsessuppleant.
  Referat Heino Sayk 19.09.2021.

Bestyrelsesnyt aug.2021

 1. Konstituering.
  -Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand Ole, sekretær Heino.
  -Velkommen til 2 nye suppleanter: Geert Lehmann og Magnus Reitzel.
 2. Meddelelser fra formanden.
  -Der er forsvundet 3 stole fra terrassen. Vi genanskaffer ikke nye pt..
  -Automatudvalget har nyt medlem Søren H Madsen. Britta meddeler rettelser til hjemmesiden til
  Bertelsen.
 3. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta meddeler at Greve kommune har sløjfet tilskud til ungdom for 2020.
  -Der er rod i skabene i køkkenet. Servicet i de med ’udlån’ mærkede skabe er kun til udlån.
  -Det indskærpes at service i opvaskemaskinerne skal være afskyllet og maskinerne skal startes inden
  lokalerne forlades.
  4.Vinteraktiviteter.
  -Kommende arrangementer:
  -Præstegerning på Madagascar, 14. oktober 2021 kl. 19.00
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.00
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 4. Eventuelt.
  -Statusmøde med Ungdom 16. september 2021.
  -Bestyrelsesmøder: 30. september 2021, 28. oktober 2021
  -Budgetmøde/bestyrelsesmøde 18. november 2021.
 5. SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
 • Kim og Anders gav en udførlig status/budget/fremtid på arbejdet i SGS-Ungdom.
 • Fra 8 til 23+5 sejlere på blot 1 år.
 • Spas og sejlads Juni 21
 • Stegelejr juli 21
 • Første deltagelse i kapsejladsstævne august 21.
 • Forældremøde 22. august 21
 • En efterfølgende drøftelse af prioriterede fremtidsønsker:
 • Overdækning af arealet bag Dykkerklubben. Bent går videre med ønsket til havnebestyrelsen.
 • Ungdom udfærdiger udkast til projektet efter godkendelse.
 • Etablering af hyggehjørne i klubhuset. Ønsket udsættes indtil videre.
 • Ombygning af baderum til piger/drenge. Ungdom arbejder med alternative løsninger.
 • Ny projektor, vi beder Kim indkøbe som ønsket til værdi max. kr. 7.500.
 • Køb af flere joller afventer fondsmidler.
  Referat Heino Sayk 27.08.2021.

SGS Ungdom starter nyt hold for de 6-8 årige!

Fondsansøgningerne er på plads, kajakker, sup-boards, og redningsveste er købt ind og til august glæder vi os til at slå dørene op for et nyt børnehold for de 6-8 årige!

Vi har valgt at kalde holdet Havnens Seje Pirater, da det henvender sig til småfolk med saltvand i blodet og mod på nye eventyr. Det bliver indslusning til vandsport og sejlads og håbet er, at få skabt interessen for sejlsport i almindelighed og lysten til eventuelt, at fortsætte på klubbens jollesejlerhold.

Læs mere om vores nye hold under Havnens Seje Pirater (6-8 år) under SGS Ungdom!

Vi glæder os til at se piraterne på vandet!!

Mvh SGS Ungdom trænerteamet

Kapsejlads foråret 2021

Resultater Foråret 2021

RESULTAT 202112/maj19/maj26/maj02/jun09/jun16/jun30/junI ALT
1. START
IF D 286222121212
IF D 91133712118
IF D 313311237724
IF D 188744477336
IF D 201777377442
IF D 312  777777749
2.START
BB11111218
LANGØ222221213
ARCONA388445436
CARBON438833837
NOVA888384342
5,5 METER888858853
OMEGA888868854

 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021

Så er det slut på forårets onsdagssejladser. Det blev til 7 meget fine sejladser, på den ny udlagte kompasbane. Det fungerer langt bedre på denne bane, da krydset næsten altid ligger perfekt.

IF érne, der starter i første start, sejlede op/ned baner, som de foretrækker.

2. start sejlede enten op/ned bane eller trekant bane. For at tilfredsstille alle og begge dele fungerede perfekt.

Vi håber stadig, der er flere, som vil prøve kræfter med rigtig kapsejlads. Som noget nyt vil vi opdele 2. start i 2 løb. Et for racerbetonede både og et for familiebåde. Dette gøres for at give familiebådene et mere spændende løb og mulighed for at få præmie. Man kunne også overveje at flytte onsdagssejladserne til torsdag, det ville måske øge lysten til at deltage i 2 ugentlige sejladser i stedet for 1? Hvad siger I til det?

Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt Michael på 40607462, du behøver ikke målebrev, vi finder et mål til din båd også uden spiler.

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget