Sejlerskole 2020

På SGS Sejlerskole kan du lære praktisk sejlads i sejlbåd. Undervisningen omfatter den praktiske del af pensum, som kræves for at erhverve Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Undervisningen foregår over to sæsoner med hver tolv aftensejladser på Køge Bugt i perioden maj til september og gennemføres af erfarne og uddannede instruktører.

Det koster kr. 900 + undervisningsmateriale (kr. 85) at være med. Og så skal du være medlem af Sejlklubben.

Kontakt: Poul Ottosen på e-mail: sejlerskole@sgs-greve.dk  eller telefon 2141 4049.

På sejlerskolen lærer man at

  • sejle med sejl i (næsten) al slags vejr
  • sejle med motor
  • lægge til bøje
  • mand over bord manøvre
  • anløbe fremmed havn
  • sikkerhed til søs
  • praktisk navigation

Derudover indgår undervisning i klubhuset samt praktisk deltagelse i bådenes klargøring i april og optagning i oktober.

Sejlads-undervisningen foregår i hold med tre elever og én instruktør pr. båd. Vi sejler i vores to IF skolebåde (IF = International Folkebåd): Moseanden (D201) og Mosegåsen (D277), som ligger fortøjet lige ved SGS klubhus i Mosede Havn.

Klargøring på land, søsætning og tilrigning af bådene sker over 1-2 halve lørdage i april. Eleverne deltager i dette som led i den praktiske undervisning.

I starten af maj begynder undervisning på vandet. Vi starter kl.18 og er som regel inde igen ved 21 tiden

Der bliver sejlet almindelig træningssejlads mandag, tirsdag og torsdag, med mindre det er helligdag. Onsdagen er reserveret til Kapsejlhold for elever med duelighedsbevis, hvor bådene kan deltage i klubbens onsdagssejlads . 

I løbet af sæsonen bliver der arrangeret natsejlads samt heldags- og/eller weekend ture.

Vi holder sommerferie i juli, hvor sejlerskoleelever eller andre medlemmer i klubben, der har opnået duelighedsbevis, har mulighed for at låne skolebådene mod en mindre afgift.

Efter sommerferien fortsættes sejladsen i august. Elever der bliver indstillet til duelighedsprøve kan aflægge praktisk prøve sidst i september måned. Duelighedsbeviset erhverves typisk efter 2 sæsoner.

Vi lægger vægt på at eleven opnår tilstrækkelig færdighed til trygt at kunne påtage sig rollen som bådfører under de skiftende vejrforhold i Køge Bugt.

Vi anbefaler, at man tager et navigationskursus om vinteren mellem sæson 1 og –2, således at duelighedsbeviset kan erhverves efter sæson 2.

Bådene bliver afrigget og taget på land i oktober (med hjælp fra eleverne) og vi holder sæsonafslutning i klubhuset, hvor vi snakker om sæsonen der gik, uddeler beviser og får en god middag.

D 201 Moseanden i svag vind