SGS Ungdom på vandet igen

Så lød startskuddet endelig til en ny sæson med undgomssejlere i SGS. Alle havde glædet sig til at komme på vandet og mandagen bød på let vind og en god del sol – perfekt til at komme i gang efter en lang vinter i klubhuset.

Vi har dette år udvidet vores tilbud til sejlerne således, at der nu tilbydes jolletræning på flere niveauer og med forskellige jolletyper.

HoldDagTidPeriode
Jolletræning Fra 8 årMandage17.00-20.002. maj- oktober
Nybegynder Jolle Fra 8 årOnsdage17.00-19.001. juni -22 juni
Racehold* Fra 10 årTorsdage17.00-19.002. Juni-oktober
Seje Pirater 6-8 årOnsdage17.00-18.3010. august – 28. sept

SGS Ungdom råder over Jolletyperne Optimist, Zest, Feva og Zoom i tillæg til et antal Sit-on-top kajakker og paddleboards, så der vil være udfordringer for alle.

Vi havde hen over vinteren måttet sig farvel til en håndfuld sejlere, som havde lyst til at prøve kræfter med andre fritidsaktiviteter. Men enkelte har allerede fortrudt og er der tillige kommet nye til. Og med stor interesse for vores sommearrangement Spas & Sejlads, ser vi frem til en ny sæson med masser af joller på vandet.

Skulle der sidde nogle børn eller børnebørn derude med lyst til at prøve kræfter med sejlsport og sjov og spas på vandet er der bare at række ud.

Vi ses på vandet! 🙂

Læs mere på: https://www.sgs-greve.dk/index.php/sgs-ungdom

Sejlklubben Greve Strand, Bestyrelsesmøde 27 april 2022 kl 19.00 (uddrag af referat)

Deltagere

Formand: Niels Kjeldsen, Næstformand: Jesper Bay Esbensen, Kasserer m.m.: Britta Pedersen, Sekretær & IT: Michael Christensen, SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted, Suppleant med foretræde: Arne Strange, Suppleant med foretræde: Magnus Reitzel, Suppleant med foretræde og referent: Robert Kosiara-Pedersen – Afbud

 1. Meddelelser fra formanden
 • Havnen

Ifm. sidste måneds rensning af kloakstikledningen blev ejerforholdet af kloakken diskuteret med Mosede Havn, der er udlejer af ”matriklen”. Da grunden i sin tid blev lejet, stod SGS selv for byggemodningen, uden at ejerforholdet og ansvar for vedligeholdelsen af de etablerede anlæg blev stipuleret i lejeaftalen.  

Vi antager derfor, at det er klubbens ejendom, og at vi har vedligeholdelsespligten. Dette vil blive formaliseret i den nærmeste fremtid, hvis vores antagelse er korrekt. Roklubben vil blive forespurgt, om deres lejeaftale er anderledes formuleret, da noget af kloakledningen er delt med dem.

 • Badefaciliteter til SGS’ ungdomspiger i roklubben

Pigerne har fået lov til at bruge badefaciliteterne gratis indtil videre under opsyn af en voksen. SGS er meget taknemmelig for roklubbens tilbud.

 • Vedtægter, bestyrelsesansvar etc.

I forbindelse med at den nye bestyrelse er blevet konstitueret, og vores bankforbindelse har strammet op på sit krav om identifikation af bestyrelsen, kasseprocedurer samt fuldmagtshåndtering, vil vi tage et kritisk blik på SGS’ vedtægter og reglementer – inklusive interne ”samarbejdsaftaler” – for at sikre, at vi navigerer korrekt. Vi forventer ikke, at der skal ske vedtægtsændringer, men nærmere at vi muligvis må stramme op med mulige procedurebeskrivelser under princippet ”Intet, der ikke er i stykker, vil blive repareret”.

 1. Meddelelse fra kassereren
 • Tilretning af ”bank-produkter” og fuldmagtsforhold

Britta undersøger med Jyske Bank, hvordan vi får fornyet nødvendige fuldmagter.

 • Eventuelle bemærkninger til regnskabsforhold siden sidst

Elregningen er steget med ca. 33%. Vi vil overvåge forbrug og undersøge muligheder for besparelser.

 • Der er en medlemsafgang på 7 medlemmer. Afgangen findes at være pga. naturlige årsager. Vi håber på tilgang i løbet af sæsonen. Dette dog med forbehold, da kontingentbetaling forfalder sidst i april. Vi håber ikke, at faktureringen af kontingentet får negativ indflydelse på medlemstallet efterfølgende.
 1. Meddelelser – bordet rundt
 • Standerhejsning

Britta er klar med sange og sørger for det praktiske samt koordinering af de øvrige engagerede.

 • Magnus påpegede, at der er 2 IF-stævner: den 10.-12. juni og den 12.-14. august. Der mangler dommerbåd og hjælpere. Der vil blive fundet en løsning.
 1. Status underafdelinger og udvalg
 • Klubhus og energiforbrug
 • Det menes, at det er dyrere at tænde og slukke køleskabene end at lade f.eks det ene skab køre konstant.  Det afprøves, og der skiltes på det ene køleskab, at det ikke må slukkes!
 • Kapsejlads

Der er lagt bøjer ud. Invitation til tirsdags – og onsdagssejladser er lagt på hjemmesiden. De starter den 4. og 5. maj.

 • Familiesejlads – ingen bemærkninger
 • Skole – ingen bemærkninger
 • Tirsdagsbevægelsen – ingen bemærkninger
 •         IT – Hjemmeside

Evt. nyt og mere enkelt tema til hjemmesiden uden sidemenu.

 • Jubilæumsarbejdsudvalg

Der skal nedsættes et udvalg, som koordinerer jubilæet.

Niels fortalte, at havnen fra Røg havde modtaget en forespørgsel om interesse for at holde havnefest evt. i samarbejde med Røg, Jenners og Havne Grillen og klubberne i havnen. 

Niels foreslog, at vi kunne tage kontakt til Røg for at høre, om den 27. august var en brugbar dag til en havnefest, så festen og SGS’ jubilæum blev kombineret. Det blev besluttet at tage kontakt med alle interessenterne for at afdække mulighed, omfang og koncept.

(Efterskrift: Der vil torsdag den 5. maj blive afholdt et møde mellem Røg, Jenners og SGS for at diskutere mulighederne).

 • Klubudviklingsudvalg – det blev drøftet, om der skal etableres et sådant.
 • Forslag til nye klubaftentiltag for afvikling i løbet af næste vinter efterspørges. Kontakt hvem som helst i bestyrelsen med forslag eller ønsker.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Standerhejsning 2022

Fem både klar på startlinjen

Så er sæsonen 2022 skudt i gang og SGS standeren vejrer igen ved vores klubhus. Dagen startede med formandens tale, herefter en lille hyggekapssejlads efterfulgt af frokost i klubhuset med god mad og hyggeligt selskab.

Formandens tale til Standerhejsning nr. 70 den 1. maj 2022 i SGS

Velkommen til jer alle. Det er skønt at se det store fremmøde på denne festdag – tak for det.

Jeg synes, vi er nogle heldige sejlere her i SGS, selv om de sidste par år har været – på jævnt jysk – trælse at komme igennem med mange bekymringer og restriktioner pga. af Corona og nu i direkte forlængelse deraf – den bekymrende krig mellem Ukraine og Rusland, som vi ikke kan undgå at skulle forholde os til.

Vi er alligevel heldige, da vi – når det politiske er sagt, erkendt og under fordøjelse – er privilegerede med små og store ting, vi kan glæde os over i regi af SGS.

For at starte i det små og det umiddelbare er vejret i dag dejligt for årstiden og har været dejligt længe. Man kan sige, det har været lidt køligt, men solen har skinnet, hvilket hjælper på humøret. De fleste af os har fået vand under kølen og luft omkring masten. Når man kigger ud over havnen, er det dejligt at se at vores begejstring for sejlsporten eller almindelig bekvemmelighedssejlads bliver afspejlet i en flid, der år efter år lægges i vedligehold og klargøring til sæsonen. Alt er poleret op til topklasse og søhestene vrinsker i fortøjningerne for at blive sluppet fri til sejlads og ræs ud over den blå hylde og ålegræsprærien. Vi danskere er heldige med at have markante årstidsskift, der giver os lejlighed til variation og reflektion.

 Vi har en dejlig havn, som har alt hvad en havn skal have for at man kan hygge sig. Den er overskuelig og nærværende med venlige mennesker som brugere, der altid er behjælpelig med en hånd når der er behov. Vi har – selv om vi er begrænset i størrelse – et pænt engagement i medlemsskaren, dog med plads til lidt forbedring.

Vi nyder i dag godt af det arbejde, der over tid er gjort af mange nuværende og tidligere medlemmer. De har skabt rammerne vi har.

Der blev under sidste generalforsamling skiftet godt ud i bestyrelsen – ikke på grund af utilfredshed, men fordi at tiden ganske enkelt var kommet til at nye må tage del i slæbet og glæderne ved at drive klubben – drive den med respekt for medlemmernes ønsker og behov og udvikle den til at passe ind i fremtiden.

Vi har en udfordring i det med udviklingen. Når man kigger i arkiverne, ser det ud til, at de tidligere bestyrelser har afprøvet alle tanker, der kan tænkes i en sejlklub omkring tiltag. Men på vegne af bestyrelsen kan jeg glæde jer med, at vi – de nye – ser frem til både at passe på traditionerne og forsøge os med nye tanker. En særlig glæde er det, at Ungdomsafdelingen efter flere op- og nedture over årene i øjeblikket er i rigtig gode hænder og hoveder, der tænker engageret med succes.

Det er et jubilæumsår for SGS i år. 70 år har klubben eksisteret. Det vil vi fejre den 27. august, men lige præcis i dag har vi en særlig begivenhed, der i samme forbindelse er værd at fejre – det er nemlig den 70. gang, at SGS-standeren skal hejses.

Jeg vil gerne bede Frederik fra Ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores tidligere formand Bent Jørgensen om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis. Imens flaget går til tops synger så godt vi kan ”Der er ingenting der maner” og når

Flaget og standeren er oppe, affyres en salut af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2022 er skudt i gang.

Ingen yderligere nævnt og ingen glemt – med undtagelse af Britta som fortjener en særskilt tak for at være Britta –  tak for fremmødet til jer alle – vi afslutter her med et trefoldigt leve med tre lange og tre korte for SGS – inden det videre program gennemføres.

Tak for opmærksomheden  

Familiesejlads

Sejladserne begynder tirsdag den 3. maj 2022 med skippermøde kl.18.00 i klubhuset.
Kom og vær med fra start. Sejladserne vil foregå tæt på havnen. Mød op, så vi sammen kan få nogle rigtige hyggelige sejladser.

Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkomne til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.
                                                             Familiesejladsudvalget.

Onsdagssejladser anno 2022

Mærkerne er blevet gjort klar med nyt tovværk, spændebånd, sjækler osv. Det blev gjort for et par måneder siden. I dag har vi sat kontravægte, kæder og ankre på. Flemming Toft har igen i år lagt fiskerbåd til og sejlet mærkerne ud. Stor tak til Flemming samt til Lasse og Johnny, der har hjulpet med alt det praktiske, mens Fjøs har overvåget, at det hele gik rigtigt til.

Britta har syet nye flag af Fjøs´ gamle genua. En prototype har stået i Brittas have hele vinteren og det påmalede nummer, er der stadig! Så det lover godt for sæsonen.

Nu ligger mærkerne,  som de plejer. Klokkerent på positionenerne. I kan se banekortet under menupunktet ”kapsejlads”.

Vi starter på onsdagssejladserne onsdag d. 4. maj. Der vil være skippermøde kl. 18.

Første start går kl. 19.00 som et rent IF løb på en op/ned bane.

Anden start går 19.05, sejles på en trekant- eller op/ned bane og vil være blandet DH, sandsynligvis opdelt i 2 løb, som tidligere alt efter hvilke både, der tilmelder sig?

Banerne lægges hver gang efter vindretning og styrke ved et skippermøde ca. 1 time før sejladsstart. Efter sejladserne, vil der være mulighed for at spise i klubhuset. Magnus er i gang med at undersøge mulighederne for, at der bliver lavet mad til os. Nærmere info kommer senere.

Hvis du vil deltage hele sæsonen, skal du sende kr. 200,- på MobilePay til Flandrup på 30669178 med angivelse af dit navn, bådtype og sejlnummer. En halv sæson koster kr. 100,-.

Der vil, som i tidligere år, blive uddelt præmier efter forårs- og efterårssæsonen.

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael

Standerhejsning 1 maj 2022

                   Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

               Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 12:30 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke for alle medlemmer 

I år vel grillen være tændt , så medbragt kød, pølser , brød etc. kan grilles.

Der vil være en ”grill-ansvarlig” tilstede, der kan hjælpe til med kokkereringen.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe vil det glæde tilrettelæggerne (tilmeld til Britta)                                                                                                                                                                           

Vi håber I møder talrigt op, tilmelding er ikke nødvendig.

         Sejlerhilsen

         Sejlklubben Greve Strand

 

Sejlerskolen 2022

2022 er nu næsten fire måneder gammel og vi er i fuld gang med at klargøre bådene til at blive søsat inden sejlsæsonens start 1. maj.

Vi glæder os over udsigten til en coronafri sejlerskole sæson uden de velkendte restriktioner.

I år er det igen blevet muligt at inddrage eleverne i klargøring af bådene.

Vi har sammensat 6 aftenhold med i alt 17 deltagere og vi regner med at starte skolesejladsen i klubbens 2 IF skolebåde DEN 277 Moseanden og DEN 201 Mosegåsen i første uge af maj. Det har i år været muligt at finde plads til enkelte nye elever fra vores venteliste.

Vi satser på en sikker (link1), fornøjelig og lærerig sæson på Køge Bugt ved brug af undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion (link2), og vi ser frem til september måneds afvikling af Søfartsstyrelsens (link3) duelighedsprøver for 2. års elever med ro i sindet.

Du kan finde en detaljeret plan for sæsonen under “Sejlerskole/sæsonplan 2022″

Skoleudvalget

Poul Ottosen

Links

1 Søsportens Sikkerhedsråd – https://soesport.dk/publikationer

2 Dansk Sejlunion – https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis

3 Søfartsstyrelsen – https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/beviser-og-certifikater/duelighedsbevis