Onsdagssejladser anno 2022

Mærkerne er blevet gjort klar med nyt tovværk, spændebånd, sjækler osv. Det blev gjort for et par måneder siden. I dag har vi sat kontravægte, kæder og ankre på. Flemming Toft har igen i år lagt fiskerbåd til og sejlet mærkerne ud. Stor tak til Flemming samt til Lasse og Johnny, der har hjulpet med alt det praktiske, mens Fjøs har overvåget, at det hele gik rigtigt til.

Britta har syet nye flag af Fjøs´ gamle genua. En prototype har stået i Brittas have hele vinteren og det påmalede nummer, er der stadig! Så det lover godt for sæsonen.

Nu ligger mærkerne,  som de plejer. Klokkerent på positionenerne. I kan se banekortet under menupunktet ”kapsejlads”.

Vi starter på onsdagssejladserne onsdag d. 4. maj. Der vil være skippermøde kl. 18.

Første start går kl. 19.00 som et rent IF løb på en op/ned bane.

Anden start går 19.05, sejles på en trekant- eller op/ned bane og vil være blandet DH, sandsynligvis opdelt i 2 løb, som tidligere alt efter hvilke både, der tilmelder sig?

Banerne lægges hver gang efter vindretning og styrke ved et skippermøde ca. 1 time før sejladsstart. Efter sejladserne, vil der være mulighed for at spise i klubhuset. Magnus er i gang med at undersøge mulighederne for, at der bliver lavet mad til os. Nærmere info kommer senere.

Hvis du vil deltage hele sæsonen, skal du sende kr. 200,- på MobilePay til Flandrup på 30669178 med angivelse af dit navn, bådtype og sejlnummer. En halv sæson koster kr. 100,-.

Der vil, som i tidligere år, blive uddelt præmier efter forårs- og efterårssæsonen.

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael

Standerhejsning 1 maj 2022

                   Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

               Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 12:30 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke for alle medlemmer 

I år vel grillen være tændt , så medbragt kød, pølser , brød etc. kan grilles.

Der vil være en ”grill-ansvarlig” tilstede, der kan hjælpe til med kokkereringen.

Hvis nogen har lyst til at hjælpe vil det glæde tilrettelæggerne (tilmeld til Britta)                                                                                                                                                                           

Vi håber I møder talrigt op, tilmelding er ikke nødvendig.

         Sejlerhilsen

         Sejlklubben Greve Strand

 

Sejlerskolen 2022

2022 er nu næsten fire måneder gammel og vi er i fuld gang med at klargøre bådene til at blive søsat inden sejlsæsonens start 1. maj.

Vi glæder os over udsigten til en coronafri sejlerskole sæson uden de velkendte restriktioner.

I år er det igen blevet muligt at inddrage eleverne i klargøring af bådene.

Vi har sammensat 6 aftenhold med i alt 17 deltagere og vi regner med at starte skolesejladsen i klubbens 2 IF skolebåde DEN 277 Moseanden og DEN 201 Mosegåsen i første uge af maj. Det har i år været muligt at finde plads til enkelte nye elever fra vores venteliste.

Vi satser på en sikker (link1), fornøjelig og lærerig sæson på Køge Bugt ved brug af undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion (link2), og vi ser frem til september måneds afvikling af Søfartsstyrelsens (link3) duelighedsprøver for 2. års elever med ro i sindet.

Du kan finde en detaljeret plan for sæsonen under “Sejlerskole/sæsonplan 2022″

Skoleudvalget

Poul Ottosen

Links

1 Søsportens Sikkerhedsråd – https://soesport.dk/publikationer

2 Dansk Sejlunion – https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis

3 Søfartsstyrelsen – https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/beviser-og-certifikater/duelighedsbevis

Hjemmesiden fungerer perfekt

Emilie, vores nye formands datter, har været inde omkring vores hjemmeside og fået den til at fungere, som den skal. Stor tak til Emilie! Det er jo super dejligt, at hjemmesiden virker og jeg kan se, at den bliver brugt. 30 til 40 besøgende pr. dag! Det rykker og glæder hjemmesidens administrator. En ny hjemmeside er slet ikke nødvendig. Lad os spare de penge og bruge dem til noget andet og mere givtigt for SGS. Der er kommet flere pop-up billeder og I må meget gerne sende mig flere billeder. I må også gerne sende indlæg, hvis der er noget I brænder for og gerne vil dele med os andre? Der plads til det hele, mens vi venter på, at foråret for alvor indfinder sig. Bådene skal snart i vandet og vi skal ud og sejle igen. Det bliver super dejligt!

Til minde om Bjarne Steen Olsen

Nekrolog.

En sejlerven har krydset sit sidste hav.

Bjarne Steen Olsen er stille sovet ind fredag d. 25 marts 2022. Bjarne blev 65 år, han efterlader sig hustru, svigerforældre, far og søster.

Bjarne har gennem længere tid kæmpet med helbredet, kun dem der kendte Bjarne rigtigt godt var bekendt med hans kamp.

Bjarne kæmpede med sin sygdom, som han sejlede kapsejlads – han gav aldrig op. Men kæmpede til dommerens sidste trut.

Bjarne var i sin ungdom aktiv cykelrytter, interessen for cykelløb blev gennem årene reduceret til at følge med på TV, også under sejlads.

Bjarne har været en ivrig kapsejler gennem 40 år, som gast og skipper på lokale kapsejladser i Sundet og Køge Bugt, Bjarne deltog også på de større sejladser som Sjælland og Fyn Rundt. Sejlklubben Greve Strand har også nydt godt af Bjarnes engagement for sejlads, dels i kapsejladsudvalg og bestyrelsesarbejde.

Tursejlads var også en disciplin Bjarne og Jette holdt af. Turen gik ofte til den svenske skærgård og det meste af Danmark. Jeanette og jeg har mødtes med Jette og Bjarne på sommerferier, hvor vi i kortere eller længere tid har sejlet sammen.  Stunder vi vil komme til at savne.

Vort bekendtskab kan dateres tilbage 1979, hvor vi gik på Københavns teknikum sammen.  Vore veje deltes en årrække, vi fandt sammen igen i SGS, hvor vi begge var gaster hos Erik Kragh-Hansen engang i først 90’erne.

RIP gamle ven.

En sidste sejlerhilsen.

Jan.

Lørdag 2. April 2022 klokken 10:30 bisættes Bjarne Steen Olsen fra Mosede Kirke.

Klubaften

Tirsdag d. 22/3 havde vi, som annonceret her på hjemmesiden besøg af 3 ildsjæle, fra henholdsvis Dansk Søredningsselskab og Køge Bugt Stenrev.

Kent Nielsen fortalte meget entusiastisk og humoristisk om deres indsats i DSRS´ Køge afdeling suppleret med billeder fra forskellige aktioner. Søredningsselskabet består udelukkende af frivilligt og ulønnet mandskab, der står til rådighed for os sejlere døgnets 24 timer hele året rundt. Selskabet er non-profit og finansieres af sponsorer og medlemmer.  Der er for tiden ca. 10.000 medlemmer men ambitionen er 20.000! Medlemsskabet koster kr. 550,- pr. år. og burde være et must for enhver sejler.

Du kan melde dig ind på www.DSRS.dk.

Bagefter fortalte Allan Scheller, der i øvrigt er fritidsfisker i Mosede Havn, om sit meget engagerede arbejde i foreningen Køge Bugt Stenrev, der arbejder på at etablere 12 stenrev i Køge Bugt til glæde for det trængte havmiljø, men som også vil give en lang række rekreative muligheder for bugtens brugere.

Du kan støtte eller blive medlem af foreningen på www.koegebugtstenrev.dk

Nyt fra bestyrelsen

Onsdag d. 16 marts 2022 konstituerede SGS’ nye bestyrelse sig som valgt på generalforsamling den 9. marts 2022 som følger:

Formand: Niels Kjeldsen

Næstformand: Jesper Bay Esbensen

Kasserer m.m: Britta Pedersen

Sekretær & IT: Michael Christensen

SGS Ungdom-kontakt: Anders Thorsted

Suppleant: Robert Kosiara-Pedersen (assisterende sekretær)

Suppleant: Arne Strange

Suppleant: Magnus Reitzel

Revisor: Jørgen K. Petersen

Revisor: Anni Madsen

Revisorsuppleant: Jytte Larsen

På mødet blev bestyrelsens første tanker om dens kommende arbejde formuleret og drøftet. Der kom mange interessante og kreative ideer samt forslag på bordet. Dem vil vi behandle i bestyrelsen og drøfte med diverse klubudvalg m.fl. for at trykteste, hvorvidt klubbens medlemmer også finder vores tanker og ambitioner interessante nok til at blive søsat i det kommende år.

Siden sidst:

 • Tillykke til Ungdomsafdelingen som har modtaget fondsbevilling, på 25.000 kr. fra IFS (Greve Kommune) og 30.000 kr. fra DIF og DGI’s Foreningspulje, til indkøb af optimistjoller til erstatning af udtjente både.
 • SGS Ungdom deltager med 3 sejlere i Aarhus d. 26. marts i Dansk Sejlunions ny konference for unge i sejlsport. Se her det vildt spændende program de unge mennesker skal opleve  https://dansksejlunion.dk/nyheder/2022/ung-i-sejlklubben. God tur til dem.
 • Klubben har fået tilbudt kursus i Manage2Sail. Det vurderes ikke at være aktuelt pt.
 • Klubben har også fået tilbud om deltagelse i kurset ”DH-måler”, der finder sted i Vedbæk Sejlklub den 30. april 2022. Se mere på følgende link: https://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/4fed9290-ce9e-ec11-b400-002248806093der er stadig pladser. Hvis et af vores medlemmer har lyst til at blive vores nye klubmåler, skal du henvende dig til bestyrelsen.
 • Foreningen har modtaget forespørgsel fra filmproducenten sprint.film, om vi vil støtte et filmprojekt til udarbejdelse til diverse videoer til undervisning i sejlads. Der var stemning for dette, da det ikke indebærer nogen økonomiske forpligtigelser. Følgende YouTube-film er produceret af kræfter bag sprint.film ”Hvordan sejler man en fuldrigger” – imponerende! Click links – Episode 1 – 2 – 3:

https://www.youtube.com/watch?v=FibsaeS_4MU

https://www.youtube.com/watch?v=ylLgyKCmIvM

https://www.youtube.com/watch?v=HmAOrU2UZGQ

 • Klubben har 70-års jubilæum i år. Det tænkes fejret den 27. august. Vi søger inspiration og input til, hvordan det skal fejres, så vi søger derfor medlemmer til et festligt arbejdsudvalg. Bestyrelsen sender mail til alle medlemmer, hvor man kan tilmelde sig, hvis man vil hjælpe. Så kom frisk 😊
 • Standerhejsning den 1. maj arrangeres af Britta, som også inviterer. Vi forventer, at der bliver mulighed for at benytte grillene.
 • Opdatering af vores SGS’ hjemmeside fortsætter.
 • Der er udfordringer med stoppet kloak i og under klubhuset. Der er møde den 17. marts med Roklubben og Havnen omkring spuling af kloakken. Per Lassen og Niels deltager fra sejlklubben. Vi melder tilbage senere, men indtil videre henvises til havnens faciliteter.
 • Vi minder til slut om Klubaften den 22. marts 2022 kl 19 hvor to meget interessante punkter er på dagsordenen.
 1. Dansk Søredningsselskab
 2. Stenrev Køge Bugt

Især punkt 1 ser jeg selv frem til at høre om, med håbet, at jeg aldrig får brug for deres assistance. Men da håb alene er en dårlig strategi, deltager jeg selv for i det mindste at have tilegnet mig lidt teoretisk erfaring, hvis jeg skulle komme i en kritisk situation. Jeg tror det kan gøre en forskel, at have hørt på Søredningsselskabet erfaringer, og lært hvad de forventer af den nødlidende i situationen.

Punkt 2 er også spændende om end ikke så farligt, hvis bare man holder afstand 😊.

Der er stadig ledige pladser i klubhuset. Vi ses håber jeg – du er nemlig velkommen.

Med venlig hilsen formanden