Sejlsport

For en lille hjemmeside som vores, er det vigtigt med jævne og ikke for lange mellemrum at komme med nye indlæg. Vores RSS brugere skulle nødig tro at vi var ved at lukke, og for dem der jævnligt klikker ind, skal det ikke alt for ofte ske, at de bliver mødt med samme nyhed eller spørgsmål eller opslag. Det er også vigtigt for de søgemaskiner som måske kan lede besøgende til vores hjemmeside og klub.

Helt uden nyt er vi nu heller ikke. Vi har lavet en side med navne og kontaktinformationer på bestyrelsen. Der er billeder på (de fleste) af bestyrelsens medlemmer, og det er der af den simple årsag at bestyrelsen måske på den måde er nemmere at kende, når de spankulerer rundt på havnen eller råber af andre på kapsejladsbanen. Siden findes under “Om SGS”.

Husk at alle kan bidrage til livet på hjemmesiden ved at kommentere på alt det her foregår, og dem der har lyst kan oven i købet få adgang til at skrive indlæg selv. Du kan også sende dit indlæg til redaktionen. Bare lige noter om det er noget vi kan lægge ud på hjemmesiden, hvis teksten skulle give anledning til tvivl.

Overskriften? Nå ja, noget skulle vi jo skrive og ord som sejlsport, sejlbåde, motorbåde, overskudslikviditet, købevillighed, rigdom, entusiasme, moderne og videre i den dur, vil måske på et tidspunkt gøre det lettere at tiltrække de rette annoncører når vi senere (håber vi) introducerer en lille sektion med annoncer fra google’s omfattende automatiske reklame-motor.

Se, dét er en dommerbåd

"Junior"

"Junior"

Endnu et punkt på to-do listen er blevet krydset af, og hvis størrelse har noget som helst at sige, så er vi blevet dækket godt ind. John Seroff har sluttet sig til den lille gruppe af praktiske frivillige, der skal være med til at gøre IF-DM den 1. – 3. juli 2010 til en festlig, hyggelig, spændende og givtig begivenhed. John Seroff vil sejle ”Junior” som dommerbåd under IF-DM stævnet, og vi overvejer i den anledning at føje til sejladsbestemmelserne, at

Al sejlads indstilles når vand på dækket af dommerbåden udgør et problem for præcis signalgivning og tidstagning. Signaler afgives på land.

Det er en lille sejr for os der synes godt om ideen med at afholde stævnet til sommer, for uden den slags opnakning ville det selvfølgelig være meget vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at føre ud i livet.

Vil du også være med så kontakt Jesper eller Allan. Eller skriv en kommentar, måske.

Junior-2

Nogen forslag?

Jeg sidder og forbereder indkaldelse til generalforsamlingen den 18. marts. Jeg skulle rundt omkring i hvert fald et par udgaver af Prikken før jeg fandt den vedtægtsbestemte dagsorden for sådan en begivenhed, og det var da lidt kluntet. Webredaktionen har været flinke og lægge vores love på hjemmesiden, så alle kan se dem når der er brug for det. De skulle ligge på en side under menupunktet “Om SGS”.

I lovene står der bl.a.:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sejlklubben i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens indvarsel, således at forslagene kan medtages på dagsordenen.

Det er derfor ved at være lige op over, hvis nogen skulle have et forslag, der kræver generalforsamlingens stillingtagen. Hvis ikke er der jo ikke noget i vejen for at diskutere tingene den 18. marts når vi alligevel mødes.

Logo foroven

Efter to døgn og tre timer er der afgivet 12 svar på spørgsmålet om hvorvidt hjemmesiden var/er ok, manglede et logo eller bare skulle være mere farverig. Nu tror vi ikke der kommer så mange flere stemmer denne weekend. Efter at have trukket redaktionens egne svar fra – vi testede lidt .. en del, faktisk – konkluderer vi, at der skal være logo i toppen. Og vi synes vi har vundet en lille teknisk sejr over vores egen uvidenhedm idet det natten til søndag lykkededs os at indsætte et billede med tekst og logo, OG også lykkedes med at et klik på billedet bringer læseren til hjemmesidens forside, Hvad siger I så!?Logoet er iøvrigt et scan af et stofmærkat, som Britta engang tryllede frem fra et skab i klubben. Redaktionen synes det virker rigtig fint med det logo. Men ..

.. hvis webredaktionen i deres rus af selvtilfredshed helt tager fejl, så husk muligheden for at kommentere praktisk taget alt hvad der foregår her på siden.

LOGO1

Din mening

Vi mener det må være første gang vi gennemfører en interaktiv meningsmåling i Sejlklubben. Der kommer sikkert flere til senere, og vi starter med noget let stof.

Den nye hjemmeside-motor er det bedste lejetøj vi kunne ønske os, nu vi ikke kan sejle. Men hvad siger I brugere til det hele. I sidste ende nytter det ikke meget at vi har det sjovt hvis ikke Sejlklubben og medlemmerne og de andre der måske kigger med, får noget ud af det. Så vi starter med et simpelt spørgsmål til layoutet. Vi synes sjoct nok det er tæt på OK, men måske lidt i den blege ende af skalaen. Men hvad synes du?

Husk at også dette indlæg kan kommenteres med “leave a comment” eller “post a comment” ..

Klubhuset

Der er sket lidt omrokering blandt de aktive frivilige i Sejlklubben. Jørgen Jespersen, som fra sin post i Klubhusudvalget i årevis har varetaget opgaven at administrere udlån af Klubhuset og det nogle gange ansvarspådragende hverv med varmestyringen, har meldt sig som underviser i Sejlerskolen. Det er godt for Sejlerskolen, som i disse år oplever en stille opblomstring til glæde for både Sejlklubben, underviserne, livet på havnen og selvfølgelig skolens elever.

Geert Lehmann sprang hurtigt til og vil fra og med forleden dag passe arbejdet med udlån af Klubhus og styring af varme.

Vi har lavet en side dedikeret til Klubhuset og lidt reklame for den attraktive mulighed der er for at låne det til arrangementer af også lidt privat karakter. Find siden som et underpunkt til “Om SGS”. Eller klik her.

Første Prikken til sæsonstart

Som annonceret mødtes bestyrelsen i går aftes for at behandle bl.a. regnskabet 2009, budgettet 2010 og forberede generalforsamlingen torsdag den 18. marts. Indkaldelse og materiale til generalforsamlingen bliver udsendt medio februar, men jeg kan røbe så meget, at Sejlklubben i 2009 ikke gik neden om og hjem til trods for let vigende medlemstal og nogle udgiftsposter, der blev større end budgetteret. Alt det kan vi snakke om den 18. marts. Hvad der måske er vigtigst, at få orienteret om her er, at bestyrelsen har besluttet at skrue lidt ned for frekvensen af Prikken. Som jeg har meddelt her tidligere, så er Prikken ikke en ubetydelig post i budgettet, og når sandheden skal frem, så skal der arbejdes en del for at samle stof til i gennemsnit 20 sider i fire årlige udgivelser. Første 2010 Prikken er derfor planlagt til sæsonstart. Og indkaldelsen til generalforsamlingen vil som konsekvens blive udsendt i en mindre skrivelse.

SGS links

Vi har oprettet en ny gruppe links: “Medlemmernes sider”. De findes på siden med øvrige links. Vi er startet med det omfattende billedarkiv fra Vagn Lund, men der er plads til uendeligt mange henvisninger, så det er bare at give besked, så sætter vi linket op. Tryk på billedet for springe direkte til Vagns billeder på Picasaweb.

Billeder