Retningslinier for medlemskab

Bestyrelsen har på et møde den 30. marts 2010 drøftet vedtægternes §3 jf. bestemmelsen at ‘bestyrelsen fastsætter generelle retningslinier for sådanne tilknyttede personers (støttemedlemmer, red.) rettigheder overfor sejlklubben’. Bestyrelsen blev enige om at:

Støttemedlemskabet er for personer, der ønsker at støtte aktiviteterne i sejlklubben uden at deltage aktivt i klublivet.

Aktiv deltagelse i klublivet omfatter f.eks.:

 • deltagelse som bådejer eller skipper ved en sejlads i sejlklubbens regí,
 • deltagelse i sociale arrangementer, eller
 • regelmæssig anvendelse af sejlklubbens faciliteter.

Bestyrelsen har endvidere bedt familiesejladsudvalget og kapsejladsudvalget føje til sejladsbestemmelserne, at ‘regelmæssig deltagelse som gast kræver medlemskab af SGS eller anden klub under Dansk Sejlunion’.

Spørgsmål vedrørende vedtægterne af formel karakter, kan rettes til bestyrelsen via hjemmesidens kontaktformular eller e-mail.

Familiesejladser 2010

Her udvalgsmedlem Jørgen Ærenlund med gaster fra "Ulka"

Her udvalgsmedlem Jørgen Ærenlund med gaster fra "Ulka"

Fra familiesejladsudvalget har vi fået besked om første startskud 2010. Vi kan minde om, at sejladserne tirsdag aften er på et niveau hvor de fleste kan følge med, og vil du lære nogle flere erfarne folk i Sejlklubben at kende, så er det her lige noget for dig.

I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel. Sæsonen – sejlersæsonen naturligvis – står foran os.Det gør vores familisejladser også. Vi har besluttet at begynde sæsonen tirsdag den 11 maj kl. 1900, med skipermøde i klubhuset kl. 1830.

Ligesom alle de foregående år håber vi, at der kommer rigtig mange både på vandet. Husk også – som sædvanligt – madpakken, vi hygger os i klubhuset efter sejladsen.

God sejlersæson.

Familiesejladsudvalget

Konkurrencedygtigt

Nu er pladsen her ikke normalt tiltænkt reklame og anden umådeholden positiv omtale, men for trofaste annoncører og gode venner gør vi undtagelser.

Vi ser frem til en lille klump af helligdage, hvor mange vil være at finde på og omkring bådene, og så er det at særlige behov opstår. Sådan nogle som kun kan klares med et besøg i udstyrsforretningen. Vi minder i den anledning om de formidable åbningstider hos Tempo Bådudstyr:

 • Lørdage 9 – 15,
 • Søn- og helligdage 10 – 15
 • Hverdage 10 – 17:30

Skulle du være ny udi den finanskriseafvisende sport at købe/snuse ydstyr, så er et besøg hos Tempo Bådustyr turen og tiden værd. Udvalget er imponerende. Og husker du at sige at du kommer fra Sejlklubben nede i Mosede Havn, så er du sikret VIP betjening.

Du kan oven i købet, måske, tilføje at du jo handler netop der, fordi Tempo Bådudstyr er så venlige at afse lidt midler til annoncering i Prikken og på Hjemmesiden. For hos os, der “støtter vi dem, der støtter os”.

IF DM “stormøde” 12. april

Som kickstart af den mere intensive del af forberedelserne af de nationale mesterskaber for Internationale Folkebåde samles interesserede og potentielle frivilige den 12. april kl.19:00 i klubhuset.

IFDMMODE

Dagsordenen bliver sådan omtrent som følger:

 • Velkommen
 • IF-DM – historie og traditioner
 • Sejladser
 • Aktiviteter på land
 • Opgaver
 • Fordeling af opgaver
 • Nedsættelse af arbejdsgrupper og tidsplan
 • Budget

En del medlemmer – dem vi mente kunne være interesseret eller måske ligefrem allerede havde meldt sig – har allerede fået en e-mail. Vi kan imidlertid meget vel have glemt en e-mail adresse eller overset nogle ressourcer, så skulle du være interesseret i tre-fire festlige dage på havnen, i klubhuset og på kapsejladsbanen, så kan du selvfølgelig stadig nå at være med. Send en email til Jesper eller Allan eller brug kontakt formularen her.

Foråret kommer

.. Men inden vi koger over af begejstring over nu endelig at kunne kaste os over klargøring, polering, slibning og maling, så hænger vi lige fast i vinteren der gik. Det er Aage Moltke Hoff der har sendt os billeder taget i Mosede Havn lige efter nytår. Billederne er knipset – og tilsyneladende kunstnerisk behandlet – af Aages bekendte Peter Jakobsen. Peters arbejder også kan ses hos fotoklubben Downstairs-foto. Vi har lavet et lille galleri med billederne, som vi linker til fra vores side med links, og du kan selvfølge komme direkte til galleriet ved at klikke på billedet nedenfor.

HAVNJANUAR1

Formanden har ordet

Frem til tidligst næste ordinære generalforsamling skal Sejlklubben fungere under de ændrede love, dvs. med den nye §3 om medlemskab. Derfor vil jeg tillade mig at dvæle lidt ved den paragraf.

Den store ændring er indførelsen af et familiemedlemskab. Det må i mine øjne hilses velkomment, og det kan meget vel vise sig at være medvirkende til at få både flere medlemmer og mere liv i Sejlklubben. Nu kan børnene og de unge under 18 – uden særskilt medlemskab i en juniorafdeling – boltre sig i sejlklubben som fuldgyldige medlemmer. Velkommen til dem!

Hele familiens klubhus!

Hele familiens klubhus!

En anden væsentlig ændring – sprogligt måske mere end juridisk – er afskaffelsen af det passive medlemskab til fordel for støttemedlemskabet. Teksten lægger op til at man skal have været medlem af Sejlklubben før man efter bestyrelsens afgørelse kan optages som støttemedlem. Jf. diskussionen på generalforsamlingen synes der at være enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge hindringer i vejen for eventuelle støtter af Sejlklubben, men teksten er altså vedtaget, og så må vi i bestyrelsen se på hvordan vi kommer rundt om den.

Derudover er der ingen direkte lovmæssig konsekvens af at ændre “passiv” til “støtte”, men bestyrelsen skal “fastlægge generelle retningslinier” for støttemedlemmernes “rettigheder over for Sejlklubben”. Man må så håbe, at det er et arbejde bestyrelsen, som en del af deres frivillige virke for Sejlklubben, har lyst til og mod på.

Jeg ved, at det er et emne der kan føre til gode diskussioner i bestyrelsen, for vi har haft præcis de diskussioner før. Det har til eksempel ført til, at kun aktive medlemmer kan låne klubhuset til private arrangementer. Men det har ikke ført til formuleringen af nærmere regler for ophold i klubhuset, brug af terressen eller lignende.

Som jeg selv redegjorde for i min klumme i Prikken i februar 2009, så håbede jeg, at medlemmerne selv kunne finde ud af at melde sig under det korrekte medlemskab, og at de der havde svært ved det kunne få besked af naboen. Forslagsstillerne har jo netop med bortskaffelsen af det passive medlemskab og indførelsen af støttemedlemskabet ønsket at gøre det klart, at som passiv – det vil nu sige støttemedlem – så deltager man ikke normalt i Sejlklubbens aktiviteter, men ser til fra sidelinien. Jeg har altid syntes, at det var temmeligt ligetil at kende forskel på begreberne aktiv og passiv, og jeg er – indrømmet – mildt irriteret over at Sejlklubben skal bruge ressourcer på at lave regler for noget der bare burde fungere.

Den diskussion bestyrelsen nu skal have, kunne vi tyvstarte her på siden, måske. Giv din mening til kende, og vær med til at sikre at bestyrelsen beslutter noget der er opbakning til i Sejlklubben.

 • Kan man som støttemedlem have nøgle til klubhuset? Således at man kan komme ind hvis man er på det årlige besøg fra sin nye adresse i Frederikssund?
 • Kan man som støttemedlem komme og få en kop kaffe om søndagen? En søndag? Hver anden søndag?
 • Kan støttemedlemmer spise deres frokost i Klubhuset om tirsdagen? Eller om onsdagen?
 • Kan man som støttemedlem deltage i debatten på hjemmesiden og i Prikken?
 • Hvem skal holde øje med at reglerne bliver overholdt, og hvem skal håndhæve reglerne?

Jeg glæder mig til at høre DIN mening!

Formanden

Vedtaget

To medlemmers – Jens og Jørgens – forslag til ændring af Sejlklubbens Love blev på generalforsamlingen den 18. marts vedtaget med overvældende flertal. Tilmed var der lige akurat så tilstrækkeligt mange stemmeberettigede tilstede, 43 stk., at forsamlingen var beslutningsdygtig mhp. ændringen. Resultatet er en ny §3. Sejlklubbens Love kan i opdateret form i sin helhed ses her.

Vi forfølger i øjeblikket formanden for at få ham til at give sin vurdering af den nye §3 og hvad konsekvenserne bliver. Og så bringer vi selvfølgelig et udførligt referat fra generalforsamlingen straks det er tilgængeligt.

T minus 7

Hej allesammen,

Der er en uge til generalforsamlingen i Sejlklubben, hvor vi tro mod lovene skal trækkes igennem min beretning for 2009 og måske nogle ord om den kommende sæson, hvor vi skal behandle regnskabet og budgettet, hvor vi skal vælge besætning til bestyrelsen, og hvor vi – ikke mindst interessant – skal behandle et forslag om ændring af vedtægterne.

Jeg glæder mig til en sund debat om forslaget, som i sin helhed kan læses i indkaldelsen, som webredaktionen til overflod har gjort nemt tilgængelig her på hjemesiden.

Webredaktørens nærmeste assistenter

Webredaktørens nærmeste assistenter

Jeg har aftalt med samme redaktion, at dette indlæg – så vidt overhovedet muligt – bliver stående øverst på forsiden af hjemmesiden frem til generalforsamlingen. Så kan alle – du inklusive – nemlig kommentere på alt hvad der har med den begivenhed at gøre. Herunder

 • Forslaget til ændring af vedtægterne
 • Ting jeg bør huske i beretningen for 2009
 • Emner jeg bør orientere om for 2010
 • Valg til bestyrelsen m.m.
 • HVEM der skal være suppleant på den ledige plads
 • Etc.

Jeg glæder mig til at se jer allesammen igen. Vi ses på havnen!