Kære Jens og Niels og ..

Vi blev på redaktionen ringet op her til aften af selveste Formanden, som kunne meddele os at a) hjemmesiden var rigtig dårlig og b) det var helt umuligt at finde billederne fra IF-DM. Det havde Formanden selv hørt fra indtil flere IF-sejlere efter onsdagens kapsejlads (efter sigende i temmelig flot vejr og med så tilpas meget råberi ved mærke nul og to, at det faktisk mindede om kapsejlads). Formanden havde desværre ment, at det da vist nok var rimeligt ligetil at finde billederne, MEN det var det IKKE!!! Derfor har vi lavet en side under IF-DM der hedder Billeder og som burde indeholde en rimeligh entydig reference til billederne …

30sm

Vi har opsnappet en besked fra Køge Sejlklub om 30 sømils sejladsen forgangne weekend. Omtalte mål-tider for sejladsen her og løbs-resultater her. De findes sikkert også i Køge, men vi kunne altså ikke finde dem. Flot sejlet – ser det ud til – af langt de fleste SGS både. Måske vi hører om det …..

Kære Sejlere

Så er der en færdig overalt resultatliste og præmieløbs liste samt præmieliste klar fra vore 30 sø mil sejlads…

Det har for os som sejlklub været en fornøjelse at se så mange sejlere til denne efterårets sidste kapsejlads her i Køge

Vi startede allerede lørdag hvor mange af vore udenbys deltagere stimede ind i havnen og en del af disse sejlere indtog lørdag aften klubhuset til fælles hygge ved den tændte grill, så det gode humør var lagt inden sejladsen dagen efter 🙂

Søndag morgen blev klubhuset hurtigt fyldt da duften af Linda´s morgenbord bredte sig ud over havnen…. Der blev fortæret massere af kaffe, mad og fortalt de sædvanlige skipperhistorie og drillet lidt til de værste konkurrenter… inden den alvorlige del – skippermødet blev afholdt ..

Der var i år 47 både , hvoraf de 31 sejlede DH-løb og 9både sejlede 2 * star samt 7 både der sejlede familiebådsløb.

Vejrudsigten lovede vind fra nordøst 8-11 m/s og tørt vejr med moderat sigt – så starten gik med sejlads til Tudebøjen først…

Vejrforholdene gjorde at de fleste fik en hurtig sejlads bugten rundt og første båd over mållinien blev en Folkebåd i tiden 15:30:58 og sidste båd blev en Drabant 22 i tiden 17:34:00.

Det var vanen tro en fornøjelse for os der starter tidligt at se de store “racere” komme bagfra med spilere så store som parcelhuse… Vi loggede 7,5 – 8 knob fra Tudebøjen og Vupti så kom der en Centerline brusende med dobbeltfart…. hmmm imponerende… – Og i den anden ende lige så imponerende at igen i år se IF eren “Bouillabaisse” tage turen rundt med 1 mand ombord og slutte på en flot 24 plads overalt….. Men bedst af alt er at se den store bredde af både bådtyper, og mandskab der igen i år deltog…. Det er gode tegn for de fremtidige 30 sø mil sejladser …

36 både gennemførte sejladsen – 4 både udgik og 7 både valgte ikke at starte…

Der var heller ikke i år nogen “officielle” protester , men der var en del snak om både der startede for tidligt, eller ikke rundede mærkerne / bøjerne rigtigt samt både der trods sejladsbestemmelserne alligevel gik bag om bundgarnene på vej imod Tudebøjen ….

Til det må vi så endnu engang indskærpe at skal vi i sejladsudvalget have en mulighed for at reagere på sådanne hændelser så er I nødt til at indgive en “officiel” protest.

Men vi er selvfølgelig lydhør overfor især hændelser der tilsyneladende er de samme år efter år – her tænkes især på reglerne om bundgarnene og det vil komme med i overvejelserne til næste års sejladsbestemmelser hvordan vi løser dette, samt også at ændre på vore start / mål linie så ikke den fast udlagte kapsejladsbøje nr 7 ligger og “forvirre” … Vi vil også overveje at til 30 sø milen at udskifte bøje 4 med en meget større rund kapsejladsbøje der er mere synlig for ikke lokal kendte “sejlere”…

Vi havde jo i år delt bådene op i diverse DH-præmieløb og det har også medført lidt snak, og vi vil næste år prøve at lave en bedre opdeling, især af de store både. – Vi vil være glad for hvis du eller din besætning har forslag til hvordan vi kan gøre denne sejlads endnu sjovere at sejle, at du så vil sende dem til os….. Det er jo jer som sejlere der er med til at forme sejladsen og gør den sjov at deltage i.

Hermed tak til jer alle der deltog , håber at se jer alle igen næste år, og også en stor tak til de frivillige der hjalp til med at få gennemført dagen , og ikke mindst en stor tak til vore sponsore der med deres støtte gør det muligt at lave en sådan stor sejlads….

Præmielisten er klar og der vil være åbent i vore klubhus på sejladskontoret på 1 sal – Lørdag d. 9 oktober kl 10 – kl 12 for afhentning af præmier – kan du ikke der så kontakt undertegnede på tlf 20 80 00 71 – så du kan få din velfortjente præmie…..

Tak for i år

Køge Sejlklub

Kapsejladsudvalget

Henrik

“(..) regn eller byger

… og jævn til hård vind fra nordøst”. Frisk – og for årstiden passende – udsigt for vejret på søndag den 26. september når Køge Sejlklub afvikler den traditionelle 30 sømils distancesejlads ude på Bugten – i år lettere moderniseret med et lille virvar af løb. Starterne går efter omvendt respit, således at en Maxi 68 starter kl. 9:00 og en Centerline 40 må vente 2 timer 22 minuter og 39 sekunder yderligere med at krydse linien. Det er bemærkelsesværdigt kun 25 sekunder efter en X 40 skal starte, så det skal da blive sjovt at se og/eller høre hvordan det lille opgør ender. Begge besætninger plejer jo at være yderst meddelsomme når det kommer til den slags, så vi holder os klar .. /:-)

Hvis du skulle føle dig fristet til at deltage, så se om ikke nogle af bådende fra SGS har søgt gaster til sejladsen her (link til vores oprindelige opslag) eller tag afsted i egen båd. Der er allerede flot SGS deltagelse:

 • International 806 – Fortrinsvis Johanne
 • International 1006 – Blues
 • Arcona 32 – Gerda
 • X 332 – GourmX
 • X 332 – Pyxis
 • Langø 999 – Marionet
 • X 34 – Master De Luxe
 • X 40 – Xta’Sea
 • Centerline 40 – Tian

God tur!

2/10 – Skippermøde kl. 11:00

SGS_afrigger

Som I allesammen ved, eller i det mindste har kunnet fornemme, så er folkene bag afriggersejladsen “PolarKop” dovent anlagte. Det har ihvertfald taget sin tid, at få lokket sejladsbestemmelserne ud af dem. Det skal indrømmes at vi på redaktionen har haft vores hyr med adgangen til hjemmesideskriveredskaberne, og at det vel i et eller andet omfang kunne undskylde bemelte sejladsansvarlige, HVIS det da ikke forholdt sig således, at DET ER DE SAMME FOLK !! Hva’ !! Det helt uanstændige i det forhold vender vi tilbage til – nu vil vi blot bringe:

POLARKOP 2010 – SEJLADSBESTEMMELSER

 1. Der afvikles PolarKop i to løb: LØB 1 for både med spiler, LØB 2 for både uden spiler. 
 2. For deltagende både og besætninger i LØB 1 gælder ISAF kapsejladsregler. For deltagende både og besætrninger i LØB 2 gælder De Internationale Søvejsregler. Når en båd fra LØB 1 mødes med en båd fra LØB 2 gælder De Internationale Søvejsregler.
 3. Både i LØB 1 MÅ IKKE føre nationalitetsflag. Både i LØB 2 SKAL føre nationalitetsflag.
 4. BANERNE vil blive meddelt på skippermøde (sejladsdagen kl. 11:00). For LØB 1 gælder at banen så vidt muligt vil blive udlagt som op-ned bane. For LØB 2 vil udmålt distance på kryds forsøges reduceret til et minimum. BANERNE vil læggessåledes at den omtrentlige forventede sejltid for en gennemsnitligt træg båd vil være 90 min.
 5. START for LØB 1 er ca. kl. 12:00 og for LØB 2 12:05 efter  – alle signaler afgives med håndvåben (5-4-1-0-4-1-0)
 6. Der er 5 (fem) minuters bonus til både der krydser startlinien eller mållinien med agter-enden først.
 7. Både der ikke er fuldført inden kl. 14:05 vil blive noteret “ikke fuldført” (eller blot “IF” !?!)
 8. Endelige sejladsbestemmelser – herunder de særlige regler for udleverde kendetegn der skal fastgøres på skibet og medbringes på hele sejladsen – gennemgås og udleveres på skippermødet.  
 9. Præmieoverrækkelse med almindelig hån og morskab kl. 14:30

HUSK tilmelding til sejladsen på liste i klubhuset.

HUSK at det vil være god stil, at lade besætningen stille op i de flotte SGS poloer eller i de fine T-shirts fra IF-DM.  

HUSK at bruge muligheden nedenfor til at søge gaster/gæster/kær’ster/skibe/skippere …

Knas

Vi har lidt knas med at få upgraderet den software vi afvikler hjemmesiden på. Vi bruger en efterhånden ikke helt ny version af WordPress som vi afvikler på en Windows server hos vores ‘host’ Gullestrupnet. Da de browsere webredaktionens medarbejdere benytter når de tilgår de administrative moduler på hjemmesiden er blevet opdateret af et par omgange, er de simpelthen løbet fra teknologien i den gamle WordPress software, hvilket lader til at betyde at de rebejder daktionelle værktøjer ikke virker særligt godt.
Vi arbejder sammen med supporten hos Gullestrupnet på at flytte hjemmesiden til Linux-servere (WordPress blev oprindeligt skrevet til Linux, så det kunne måske afhjælpe nogle af vores problemer) og opgradere til den seneste version af WordPress (det er bl.a. opgradering der på Windows serverne lader til at drille).
Nå – erfarne sejlere som Jer ved jo godt at selv det bedste grej kræver vedligehold og at der fra tid til anden skal udskiftes en stump hist og her, så vi regner med jeres milde overbærenhed.

Havnevagt eller hvad ?

HAVNEVAGT

Sejlklubbens formand er sammen med ditto fra Roklubben, Dykkerklubben og Havnen indkaldt til møde om ordningen “Havnevagten”.

Som det formentlig er de fleste bekendt, så går denne ordning ud på, at brugerne af havnen på skift holder vagt og går patrulje på havnen i nattetimerne i sæsonen. Der er fra ordningens bestyrer Leif E. lagt op til en helt åben diskussion og debat om ordningen, og det kunne forud for mødet være inspirerende og gavnligt at høre medlemmernes mening.

For at skubbe debatten igang så kan vi måske prikke lidt til emnerne;

 • Hvordan er vagten forsikret ?
 • Hvorfor har vagten ikke adgang til TV overvågningen ?
 • Hvor er der hjemmel til at kræve at brugerne går vagt ?
 • Hvordan skal vagten optræde ?
 • Hjælper det at gå vagt ?
 • Er det hyggeligt at gå vagt ?
 • Giver det brugerne større følelse af et fælles ansvar ?