Et juleeventyr

Tirsdagsbevægelsens Julefrokost på ”Aurora” 9. dec. 2010

Det gode skib ”Tycho Brahe” var blevet nedgraderet, idet serveringen i restauranten var blevet afskaffet, så vi havde måttet skifte transportmiddel.

Da nu det med transporten ikke var det afgørende for julefrokosten, sikrede vi os på forhånd, at Rød Aalborg indgik i Aurora’s appertinentier, og således fortrøstningsfulde entrede vi skibet med de fribilletter, som på forunderlig vis hvert år tilgår Anton Vognsen fra Julemanden. Bufet’ten var anderledes, men absolut tilfredsstillende, selvom fiskefileterne manglede, og for at vise, at vore medlemmer er forandringsparate, tilpasningsvante, flexible og storsindede verdensmænd, traf vi den bemærkelsesværdige og svære beslutning at lade Rød Aalborg udgå til fordel for ”O.B.Andersson”. Udelukkende for at støtte broderfolket selvfølgelig. Man må sige, at resultatet var uændret, – vi var vist 3 gange i Helsingør og 5 gange i Helsingborg,eller hvor vi nu befandt os. Det viste sig, at kaptajnen uden vor medvirken fandt frem. Fordelingen af betalingen var en katastrofe, der blev bare sendt sedler op ad bordene, og efter at alle havde forladt restauranten, stod nærværende referent med nogle sedler og en krævende servitrice. Da det ikke stemte, måtte førnævnte referent tage opvasken på 2 extra ture.

Jørgen Krogdahl, referent.

Vedtægter

Fra Bestyrelsen har vi modtaget udkast til nye vedtægter ledsaget af følgende besked:

På sidste generalforsamling lovede Bestyrelsen at udarbejde forslag til justering af klubbens love, til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2011.

Forslaget ligger nu i en foreløbig udgave, og vil efter en eventuel finjustering, blive fremlagt som forslag på generalforsamlingen i 2011.

Det har været bestyrelsens målsætning, alene at foretage en kodificering af gældende forhold, samt en udfasning i overflødige paragraffer og tekst.

Der er således ikke foretaget kontroversielle ændringer vedrørende medlemsforhold og rettigheder.

Ændringsforslaget vil blive fremlagt til vedtagelse som et samlet forslag, og det vil derfor være ønskeligt, at eventuelle kommentarer kommer til bestyrelsens kendskab så betids, at der er mulighed for at justere inden forelæggelsen på generalforsamlingen.

Vedtægterne – de nye i forslag ved siden af de nuværende – finder du i en pdf her.

Og vi sparer ikke – html versionen af samme tekst ligger lige her.

Udgivet i SGS