Prikken 2011

HAR DU NOGET DER SKAL MED?

PRIKEN2011

Vi har allerede en del indhold på plads:

  • Alt det med generalforsamlingen i slutningen af marts, hvor vi bl.a. skal vælge ny formand, godkende budget og regnskab, og stemme om de reviderede vedtægter
  • Billeder fra et stævne i Mosede Havn
  • Turberetning fra Beagle

Men der er selvfølgelig plads til mere. Planlagte aktiviteter? Fællesture? Billeder? Prikken er dit blad, og du bestemmer.

Udgivet i SGS

Kalenderen 2011

Der er allerede kommet indhold i kalenderen. Og siden her skulle vist være sat således istand, at man ude til højre under overskriften “kommende arrangementer” vil kunne ser hvad der er i vente, ihvertfald i den nærmeste fremtid.

Har du kalenderen i nærheden, vil du måske notere følgende datorer:

  • Generalforsamling torsdag den 24. marts
  • Klubaften torsdag den 14. april
  • Standerhejsning søndag den 1. maj
  • Afriggerfest / standernedtagning lørdag den 1. oktober

Dertil kommer selvfølgelig kapsejlads hver onsdag og familiesejlads hver tirsdag. Pinsetur og Kristi Himmelfartstur, Grill til Skt. Hans  og meget mere.

Hold øje med hjemmesiden her, klubbladet og opslag ved Sejlklubben.

Hjerte-starter-kursus 6. februar ?

Som det måske er de fleste bekendt, så har Havnen anskaffet en hjertestarter. Alt taget i betragtning, herunder naturligvis og ikke mindst, den demografiske sammensætning af havnens brugere, en rigtig fin ide.

Der er mulighed for at afholde et kursus i brugen af hjertestarteren

søndag den 6. februar kl. 10:00 – 14:30

Meld venligst om interesse diretke til Formanden (4063 2066) eller ved at kommentere på indlægget her. Hiv også gerne fat i de af dine venner, der ikke lige læser siden her hver dag. Vi behøver næppe bemærke hensigtsmæssigheden i at der er folk på havnen der ved hvordan hjertestarteren anvendes … Og måske du alligevel skulle ned og drikke formiddagskaffe.