Ove er formand

På generalforsamlingen, den ekstraordinære, valgtes ny formand for Sejlklubben Greve Strand: Ove Strøm Jørgensen. Mange vil allerede kende Ove som instruktør i sejlerskolen, som aktiv i bestyrelsen og som flittig tursejler. Ove blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer, og at dømme på omfanget, varrigheden og antallet af klapsalver på generalforsamlingen starter Ove sit formandskab i frisk medvind.

“Palne Torsdag”

HUSK vores klubaften på torsdag den 14. april hvor Flemming Palne kommer og fortæller, viser og instruerer i splejsning af flettet tovværk. Det er klokken 19:00. Hvis der kommer mange forestiller vi os, at der bliver trukket … tov (!) om de siddepladserne.

Udgivet i SGS

9. april 2011

SGS20110409-1

SGS20110409-2

SGS20110409-3

SGS20110409-4

SGS20110409-5

SGS20110409-6

SGS20110409-7

Der er kommet både i vandet – en båd tilsyneladende mere “i” end det var meningen – og nogle har sågar fået rejst masten. Det er svært ikke at komme i forårshumør, og hvis man bare har en lille smule maritim interesse kan en gåtur på og omkring Mosede Havn i disse dage på det varmeste anbefales. Er du ikke allerede medlem af Sejlklubben så finder du løsningen på mange af dine problemer her. F.eks. har du så et dejligt varmt sted at søge ly, hvis det skulle vise sig alligevel at være lidt køligt ude i vinden.

Vores gåtur i eftermiddag inspirerede os til lige at minde om at

  • Klubaftnenen på torsdag den 14. april hvor Flemming fra Columbus Marine kommer og viser os noget om splejsning af flettet tovværk. Nye fortøjninger, anyone ?
  • Britta går temmeligt sikkert rundt med nye fine SGS-standere, hvis nogle skulle føle, at sidste år model ser lidt slidt ud i enden …
Udgivet i SGS

Løse ender II

Der indkaldes hermed til

Ekstraordinær Generalforsamling

i Sejlklubben Greve Strand

Søndag den 17. april kl. 10:00

Dagsordenen bliver som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand

Som det vil være de fleste bekendt lykkedes det ikke på den ordinære generalforsamling i marts, at få valgt en formand for Sejlklubben. Derfor annonceredes det, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling alene med dette punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret en kandidat, der er villig til valg, hvorfor bestyrelsen indtrængende skal opfordre eventuelle emner til at lade høre fra sig.

Sejlerhilsen,

Bestyrelsen