Prik prik

Fyncup2010

Naboredaktionen påstår at de vil nedkomme med en Prikken omkring midten af juni – altså om ikke så længe. Og i den anledning vil vi lige minde om at stof vil blive modtaget med tæt ved umådeholden begejstring. Der ligger allerede en god historie om en sejltur et pænt stykke nordover, og Formanden har lovet at orientere om forløbet af de første vigtige dage på posten, men der er jo plads til meget mere. En historie fra FynCup, måske. Deltagerlisten gemmer vist på en SGS båd, og det forlyder, at andre SGS’ere gaster andre både …

Bestyrelsesmøder 2011

Indtil vi får vores kalender helt op at køre igen, så kommer her besked fra bestyrelsen om året møder:

Her er de – indtil nu – aftalte bestyrelsesmøder:

  • Torsdag den 19. maj
  • Torsdag den 16. juni
  • Torsdag den 18. august
  • Torsdag den 15. september
  • Torsdag den 20. oktober

Bestyrelsesmøderne starter klokken 20:00.

Men alle er velkomne mellem kl0kken 19:30 og 20:00 til en snak om løst og fast, og måske et par gode ideer som bestyrelsen kan arbejde videre med.

(Eventuelle rettelser til disse datoer vil blive slået op i klubben og på hjemmesiden).

Bestyrelsen

Kapsejlads onsdage

Sejlklubben starter som annonceret i Prikken denne onsdag den 4/5. Skippermøde, opstart, afklaring , tilmelding og betaling kl. 19:00. Derefter i en ruf ud på vandet. Læs sejladsbestemmelserne under kapsejlads.

Det kan ikke andet end blive morsomt og hyggeligt. Og husk at det er allersjovest når vi er mange.