Kedeligt

Den virtuelle redaktion var i sin egenskab af suppleant til Sejlklubbens bestyrelse med til bestyrelsens møde her til aften. Formanden lod ved denne lejlighed i meget utvetydige vendinger forstå, at der var indhold fra de mere underholdende sektioner af Prikken, der er savnet. Uden med fortsæt at ville afsløre for den virkelige Skipper på Formandens båd hvilke emner vi formoder Formanden hentyder til, bringer vi her et indslag vi fandt på en aldeles underlødig pendant til Sejlklubbens noble hjemmeside.

Klubaften onsdag

Caribian-1

Husk tilmelding til arangementet på onsdag den 18. januar kl. 19:00 i Klubhuset. Tilmelding på liste i Sejlklubben eller direkte til Ove på oveosj@gmail.com.

Det er Erik og Inge Nyby’s fantastiske tur til Caribien vi skal høre om og se billeder fra. Hvordan er det egentlig med disse lange ture – er der medvind på alle kurser? Er der virkelig flottere end i Bøgeskov? Og hvordan køler man hvidvinen ? Måske det er nogle af de spørgsmål vi skal have svar på. Hyggeligt og sjovt bliver det jo nok under alle omstændigheder.