… som et flag der går til top ..

Sejlklubben Greve Strand 29 April 2012

Det blev til gensyn og til overflod genhør med en masse glade SGS’ere der nu, ligesom Formanden åbenbart, er kravlet ud af vinterhiet og ned på havnen for at indånde foråret og den temmeligt friske luft, der iøvrigt idag kom fra øst og forårsagede den plantagte sejlads aflyst. Allestedsdeltagende Britta og et lille hold hjælpere havde sørget for lyserøde bobler til skålen efter standerhejsningen og senere blev den blå festdug rullet ud til brug for de mildest talt omsiggribende medbragte madpakker.

Husk kapsejladserne starter på onsdag (den 2. maj) med skippermøde kl. 18:00 i Klubhuset.

Kapsejladsbanen 2012

Redaktionen er blevet gjort bekendt med kapsejladsbanen – som også anvendes til familiesejlads – anno 2012. Og der er sket ting og sager må man sige. For at intensivere sejladserne og presse alle (de i forvejen hårdt pressede og af vellevned tyngede) besætninger til det yderste, er banen i år gjort kortere. Det betyder mere ‘action’ og hvad værre er; det betyder kortere tid til bajeren på lænseren. Helt urimeligt sportsligt, vil nogen indvende, men det er den slags ændringer der glider (alt for) nemt igennem i et OL-år. Det har længe været et ønske fra sejladsinteresserede i hele Sejlklubbens opland, at komme tættere på sejladserne. Derfor er banen flyttet helt ind under land, således at der kun er en halv sømil til 0’eren og mærke 8 ligger næsten oppe på stranden nord for havnen.

Se banen i pdf filen her.

We Are Family

Nu sker det igen. En helt ny sejlersæson står lige foran os.

Ja, vores familiesejladser begynder tirsdag 8. maj 2012 med skippermøde kl 1830 i klubhuset.

Kom og vær med fra start. Det er nu vores 15. sæson med familiesejladserne.

Der er kommet en ny bane. Nyt banekort kan ses her på siden, men der vil også¨blive udleveret et kort på skippermødet.

Ligesom alle de foregående år håber vi, at der kommer rigtig mange både på vandet.

Husk også – som sædvanligt  – madpakken, vi hygger os i klubhuset efter sejladsen.

God sejlersæson.

Familiesejladsudvalget

Formanden Har Ordet (IV)

Efter en veloverstået vinter med hyggelige og inspirerende klubaftener samt en veloverstået generalforsamling, er vi ved at kunne tage fat på en ny og forhåbentlig god sejlsæson.

Også til generalforsamlingen var der mødt rigtig mange interesserede medlemmer op, som med mange spørgsmål var med til at gøre generalforsamlingen levende.

Især den nye, kommende mastekran var genstand for stor spørgelyst, og da navnlig fordi fundamentet er støbt og tilsyneladende helt klar til den videre etablering.

Læs resten

Førstehjælpsaften i Klubhuset

I torsdags havde vi den sidste klubaften i denne vinter. Det var førstehjælp, som var på programmet, og igen var det et tilløbsstykke med utrolig stor spørgelyst.

Birgitte og Søren førte os sikkert i gennem alle mulige, tænkelige uheldssituationer, lige fra søsyge og nedkøling til fingre og skuldre, som var gået af led. Da de selv er aktive sejlere, var det naturligvis med det maritime indblik, som er helt relevant for sejlklubbens medlemmer.

Læs resten