(den ny) Formanden har ordet

Jesper har været hurtigt ude med et lynreferat af Generalforsamlingens beslutninger om bemandingen i bestyrelsen og en slet skjult opfordring til et indlæg fra den nye formand.

Nuvel det kommer der så og det er ikke så svært, når man nu overtager en veldrevet klub i god drift og endda med en let stigende medlemstilgang i disse for vort land så svære tider. Det er en kraftig udskiftning i bestyrelsen der netop er gennemført og det giver jo selvfølgelig nogle huller af erfaring som det nu er opgaven at få fyldt ud. Heldigvis fortsætter Jesper som redaktør af af vores hjemmeside selv om han er trådt ud af bestyrelsen og Britta binder stadigvæk det hele sammen med sin energi og organisationstalent.

Måske skylder jeg en kort præsentation af mig selv overfor dem der ikke kender mig. Jeg er 69 år, pensionist og den lykkelige ejer af en Faurby 36, der ligger på kondimolen på 15. år. Mit arbejdsliv er startet i detailhandelen efterfulgt af 30 år i FDB’s hovedkontor i Albertslund hvor jeg efterhånden blev sektionsdirektør i forskellige afdelinger. De sidste 5 år arbejdede jeg med etablering af en internetbutik og diverse regnskabsopgaver. Pensionist alderen er indtil videre blevet brugt til en flodtur til middelhavet over 2 sæsoner og ellers 5 ugers ture i DK og nabolandene. Vintersæsoner krydres med rejser til de steder i Verden vi gerne vil opleve.

På den netop afholdte generalforsamling var der stor tilfredshed med årets forløb i klubben, men Ove nævnte et område som ikke var lykkedes helt at få op at stå. Der havde været for få vinteraktiviteter i klubben fordi de projekter, der var arbejdet med ikke kunne gennemføres af forskellige årsager. Det vil blive en prioriteret opgave i bestyrelsen, som skal startes i god tid inden sejlersæsonen slutter og jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at at giver input til hvad de gerne vil opleve i klubben om vinteren og hvor tit det ønskes. En anden stor ting er IF-DM i 2014, som vi også skal begynde at forberede i år.

Ellers begynder det nu at krible efter at komme i gang med bådene, men der er jo ikke megen optimisme at spore i langtidsprognoserne fra vejrprofeterne samtidig med at påsken falder tidligt i år. Et af årets højdepunkter ”søsætningen” ligger trods alt lige om hjørnet og i år er der meget fokus på at det vil forløbe godt uden problemer så vi ikke skal bruge unødvendige resurser på at lave 2 løsninger.

Til sidst skal der lyde en opfordring til medlemmerne om at bakke op når Britta efterlyser arbejdskraft til diverse arrangementer.

Med ønsket om en god sejlersæson

Bent Jørgensen

Sejlerskolen – stadig på det tørre, men godt i gang!

Efter sæsonstart mødet i klubhuset den 5. marts tegner der sig 3 undervisningshold i sæson 2013.

Som første aktivitet afholdt vi vinterskole arrangement den 20. Marts, hvor Jørgen Albertsen forklarede om, hvordan man får vinden til at give båden fart.

Vi fik en engageret indføring i både de grundlæggende mekanismer og mere avancerede teknikker til trim af sejl og rig.
Med fælles hjælp lykkedes at besvare den afsluttende test af, at vi havde forstået det hele.

De næste skridt er at få bådene klargjort, søsat og tilrigget.

Poul Ottosen

Ny skipper, nye gaster

Sejlklubben Greve Strand

Ved yndefuld deltagelse af hvad man vel godt kan kalde et perifert medlem af Sejlklubben, talte Generalforsamlingen igår netop medlemmer nok til at være beslutningsdygtig med henblik på hele den foreliggende dagsorden. Således blev vedtægterne ændret en smule, og det blev muligt at vælge Ole Hjorth (Albin Nova) som nyt medlem i bestyrelsen og Johannes Breum (IF’er) og Nils Nørbo (Bandholm 27) som nye suppleanter til bestyrelsen. Velkommen om bord!

Formanden var på valg, og Ove var ikke villig til at modtage genvalg. Der var god grund til at klappe af Ove og hans arbejde i de to år han virkede som formand. Over i historiebøgerne går blandt andet et flot 60 års jubilæum og en ny mastekran. Som ny skipper på broen valgtes Bent Jørgensen.

Så snart vi kan, vender vi tilbage med billeder i bestyrelsessektionen, og vi mener bestemt også at vide, at Bent allerede er ved tasterne og barsler med en frisk “formanden har ordet”.

Hjælp, Hjælpere, Hjælpest

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Blot en lille reminer om, som det hedder på nudansk, at det så vidt vides stadig er muligt at komme til at bidrage direkte til at holde traditioner og den gode stemning ved lige. Vi er sikre på, at Britta sigter efter at have mandskab på alle poster, når hun går fra generalforsamling på torsdag. Her er listen over ledige job og man er jo iøvrigt også velkommen til selv at finde på.

.. Get By With A Little Help ….

Nu skal I bare høre: Vi har fra Britta – ja, netop! Lige præcis den Britta – modtaget et opslag om nogle af de muligheder dig byder sig for at du/man kan komme til at lære endnu flere i Sejlklubben at kende. Vi springer alle ytringer om ‘det er sjovest når vi er mange’ og ‘uden hinanden er vi ingenting’ og ‘bla, bla, bla’ over og springer lige ud i det: Kom nu! Og klik på skiltet her for at se hele pdf opslaget.

Sejlklubben Greve Strand

Vi ses på Havnen!

Generalforsamling

Sejlklubben Greve Strand

Vi skal gøre lidt reklame for den ordinære generalforsamling anno 2013 som løber er på torsdag den 21. marts fra kl. 19:00 i Klubhuset. Udover at det er en alletiders mulighed for at komme en tur på havnen og hilse på gamle og nye venner og klappe af Britta’s regnskab og Ove’s fine beretning, så er det faktisk også af en anden og mere formel årsag vigtigt med en flot fremmøde. Der er nemlig en vedtægtsændring på dagsordenen. Kort fortalt er sagen den, at Sejlklubben har mulighed for at vælge medlem(mer) til bestyrelsen, som ikke personligt kan møde op på torsdag. Og det kan efter de nyværende vedtægter ikke lade sig gøre. Derfor foreslår bestyrelsen vedtægterne ændret således, at også “… medlemmer, der har afgivet skriftligt tilsagn, er valgbare.”

Her er indkaldelsen med forslag, beretning og regnskab og det hele.

Udgivet i SGS