Billeder fra Bøjemanden

Sammen med en venlig hilsen og besked om at nedenstående ikke skulle på hjemmesiden før alle havde læst om forårsturen til Kastrup, fik vi nedenstående fra Bøjemanden:

Så er bøjerne ved at blive malet, og kæderne bliver gået efter for slidtage.
Der skulle skiftes 28 meter kæde ud i år.

Sejlklubben Greve Strand .. bøjer og kæder
Sejlklubben Greve Strand .. bøjer og kæder
Sejlklubben Greve Strand .. bøjer og kæder

Det skal til fotografens forsvar måske nævnes, at der på de originale fotos er afbilledet endnu mere kæde. Redaktionen håber at budskabet, til trods for den lidt friske beskæring af billederne, siver igennem til læserne.

Opstart af optimistsejlads

Opstart af optimistsejlads

På møde med SSSK (Solrød Sejlklub) er det aftalt at en ny sejlsæson for optimistjollerne starter op den 9. juni 2013 i Mosede Havn. SSSK er ansvarlig for ledelsen, men det er oplagt at børn fra SGS også er velkomne. Det kræver blot et familiemedlemsskab i SGS og selvfølgelig et fast engagement fra forældre eller måske bedsteforældre.

Ambitionenen er på sigt at udvikle en optimistsejlergruppe, der bliver interesseret i at sejle og måske at kunne gøre sig gældende i konkurrencer. Erfaringerne fra sidste år var ikke for gode måske især på grund af det dårlige vejrlig, men der er tilsagn fra SSSK om at nu skal det op at stå. Nøglen hertil er engagement fra børn og voksne hjælpere og gerne med hjælp af godt sommervejr.

Der er lagt en plan med 7 sejladser på søndage fra den 9.6. med sommerferien fri og starter kl. 9.15. Interesserede bedes melde sig til undertegnede på mail snarest muligt, så der kan laves en fast plan for hjælpere.

Bent Jørgensen

9 – 12 maj: Forårstur 2013

LINK TIL INVITATIONEN (PDF)

I dagene omkring kr. himmelfartsdagen og weekenden torsdag d. 9. Maj til søndag 12. Maj, tager vi til Kastrup havn 55° 38′ 34.4544″ N, 12° 39′ 6.264″ E .

Programmet for turen:

Torsdag afsejles der fra Mosede, vi tænder grill kl. 18.00 hvis vejret tillader det, turudvalget køber grillkul.

Vi fortsætter med at have lidt indhold for turen, bortset fra det gode selskab. Vi skal besøge ’Den blå planet’, det nye Danmarks akvarium. Check stedet på nettet.

Fredag kl. 09.30 går vi samlet mod ’Den blå planet’
Jeg vil forslå at vi køber billetter hver for sig, det kan gøres på nettet her eller derude. Der spares 10% ved at købe billet hjemmefra og giver mindre kø tid. Husk at skulle turen blive aflyst gælder billetten 1 år.

Fredag aften prøver vi om vi kan låne, eller få lov til at være i klubhuset fra kl. 18.00, er der stemning for grill tændes der op igen.

Lørdag formiddag beslutter vi i fællesskab weekendens øvrige indhold, med behørigt hensyn til vejret.
Forslag: Bytur, strandparken, Kastrupfortet, sejlads til ? Sverige, flakfortet mm.

Jeg modtager gerne en lille E-mail om jeres deltagelse, og de tanker du/i har omkring lørdag og søndag. Jeg vil udsende en deltagerliste og ændringer for turen på E-mail, til alle tilmeldte besætninger.

Turudvalget SGS
Jan Emkjær, emkjaer@bigfoot.com

Erik

Erik Berg overtager med virkning fra nu jobbet som chef for udlån af Klubhuset. Erik tager over efter Geert, som med sikker hånd har ført kalenderen de seneste tre år. Tak til Geert og Erik.

Søsætning forår 2013

Det vurderes i øjeblikket om søsætningen skal udsættes en periode på grund af det kolde vejr/is i havnen. Det vil i dette tilfælde komme til at gælde samtlige både. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men vi må opfordre til at man holder sig orienteret på opslagstavlen/Havnens Hjemmeside. Husk desuden at informere bestyrelsen om forløbet af søsætningen som nævnt på generalforsamlingen.

Hilsen
Bent Jørgensen

Bestyrelsen

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Rigtigt! Det er en blæksprutte. Når vi vælger at vise billedet af en blæksprutte netop her, så er det jo ikke for at insinuere nogen lighed til de i det følgende nævnte, men alene for at henlede opmærksomheden på, at der er visse opgaver i Sejlklubben, der næsten kræver at man har otte arme eller i hvert fald formår at arbejde som om det var tilfældet. Til disse opgaver hører helt bestemt bestyrelsesarbejdet.

Den for en rimelig stor dels vedkommende nyvalgte bestyrelse holdt her til aften møde og konstituerede sig ved den lejlighed således:

  • Formand: Bent Jørgensen
  • Næstformand: Ole Hjorth
  • Kasserer: Britta Pedersen
  • Sekretær: Heino Sayk
  • Medlem: Søren Rasmussen
  • Suppleant: Nils Nørbo
  • Suppleant: Johannes Breum

Telefonnumre og mailaddresser på bestyrelsen findes på siden om bestyrelsen.