Sejl kap – uden målebrev

Sejlklubben Greve Strand

Juridisk afdeling har lovet at udgive Sejladsbestemmelserne anno 2013 meget snart. De afsnit af dokumentet som er lækket fra kapsejladsudvalget synes at antyde at sejladserne i år kommer til at ske efter omtrent samme principper som tidligere. Dog er der een væsentlig ændring, som gør det meget nemmere og billigere at komme igang:

Kopi af gyldigt målebrev kan afleveres, men målebrev er ikke nødvendigt for at deltage.

Det vigtigste er at dukke op ca. en time før starten går (pt. onsdage kl 19:00) og så måske lige læse om banen vi sejler på. Den kan du prøve at gøre dig klog på på vores side om kapsejlads, hvor du også kan se en fin film …

Billedet ovenfor er fra en af de engang store distance-kapsejladser herhjemme, Sjælland Rundt. Idag er starten gået for dette års udgave af FynCup, en sejlads hvor flere SGS-både tidligere har gjort sig bemærket, fra tid til anden endda også for det positive. I år er 272 både stillet til start, heraf så vidt vi har kunnet skimme løbslisterne ingen fra Sejlklubben Greve Strand. Interesserede kan følge sejladsen på sejladsens hjemmeside her.

Festudvalg?

Sejlklubben Greve Strand

Formanden og de facto ditto har rundsendt en email med besked om, at flere vist nok ikke modtager e-mail med opdateringer og at såfremt det er tilfældet kan man bare skrive til webmaster og komme med på listen. At dømme på det indgående mail trafik på webredaktionen det seneste døgns tid, har en del forstået det sådan, at de også skulle skrive hvis det gerne vil blive på listen. Det er ikke tilfældet. Det er kun hvis du ikke er på listen du skal tilmelde dig.

Kort fortalt fungerer systemet således:

  • En gang om ugen (typisk fredag eller lørdag) udsendes per automatik en e-mail med overskriften på nye indlæg og link til hjemmesiden.
  • Denne e-mail kan også indeholde andre oplystninger, påmindelser mv.
  • Der udsendes kun e-mail når der er nyheder

Bemærk at den e-mail der sendes rundt bliver lavet automatisk. Det er der visse spam-filtre der kan have et anstrængt forhold til.

Vi udsendte igår fra hjemmesiden besked til alle der var registreret på listen. Alle dem der til trods for denne besked beder om at komme på listen igen-igen, vil arrangere afrigegrfest i oktober! Det er naturligvis ikke sikkert, at de vil det, men det kunne nu være sjovt.

Fender

Et medlem har gjort redaktionen opmærksom på, at ikke alle fra start syntes at være helt klar med fenderne. Her er bevisførelsen så i al sin ubarmhjertighed:

Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand

Mon vi røber fotografens identitet hvis vi fortæller, at teksten til de to sidste billeder lød: “Her er lige et mere og så et hvor der hænger 6 fender på en side, selvfølgelig er det min IF” … ?

Sejlklubben Greve Strand

Opråb!

Hvorfor vil vi i SGS have et ’Turudvalg’? Hjælp mig lidt! hvad er det der er helt forkert, eller hvad er det jeg ikke har forstået?

Sejlklubben Greve Strand - Bøgeskov 1992

Vi havde fællestur i weekenden, der var tilmeldt 4 både. En besætning bliv sygemeldt, en meldte fra pga. af vejret, og en syntes det var en god ide at vente på bedre vejr. Det var så op til besætning no. fire (turudvalget) om vi skulle på ’fællestur’, og nej – det skulle vi ikke. Lån af klubhus blev aflyst.

Nu skal jeg ikke bebrejde dem der faktisk ville have været af sted, om tingene havde flasket sig. Men hvorfor er det at vi vil have et tursejlerudvalg? Hvad skal der til for at du vil deltage? Hvad var forkert ved arrangementet denne gang?

Prøv at komme med nogle konstruktive forslag der kan få dig til at deltage.
Turudvalget
/Jan

Befrielsen

Sejlklubben Greve Strand .. Standerhejsning 2013

Vejret lod sig bestemt ikke mærke med, at vi indtil for ganske nylig havde fat i DMI’s is-prognosen for at vurdere om vi mon kunne sejle efter standerhejsningen. Det var jo faktisk blevet forår og stander og flag kom op at vaje blidt for vinden og et pænt lille felt kom ud at sejle.

Som mange sikkert bed mærke i gjorde Hans Henrik sig til med foto/video-udstyr i den lækre ende af skalaen, og for lige at berolige kasseren, skylder vi at nævne, at det ikke er web-redaktioenen der har fået lønnet personale, men blot endnu et medlem, der af egen drift vil dele noget med os andre. Der skulle angiveligt komme video ud af arbejdet – som vist kun lige er begyndt – og i mellemtiden har vi så godt som fået lovning på ‘stills’ fra standerhejsningen. Også Bo var at skue med dugfrisk FX grej (var det en D600??) og fra billedbehandlerne i baglokalet skulle vi hilse at sige, at såfremt nogen vil bidrage til hjemmesiden med billeder og selv stå for billedbehandlingen, så kører vi i størrelsen 550×225 pixel i jpeg ca 50%.

Sejlklubben Greve Strand .. Standerhejsning 2013

Mast op!

Bjarne Carlsen var på pletten med kamera-mobil-telefon da Niels, Bo og Jens rejste masten. Med lidt erfaring og snilde er det jo ingen sag, ser det ud til.

Sejlklubben Greve Strand .. IF .. MAST OP
Masten klargøres på broen, og …

Sejlklubben Greve Strand .. IF .. MAST OP
.. bæres så ud på båden med hulkel nedad og mastetoppen ud over agterenden. Bemærk spilerfaldet i land.

Sejlklubben Greve Strand .. IF .. MAST OP
Masten fastgøres i mastefoden med agterste (og vistnok eneste) pinbolt og topvanterne monteres.

Sejlklubben Greve Strand .. IF .. MAST OP
Nu skubbes der bagpå masten mens der trækkes hårdt i spilerfaldet … og

Sejlklubben Greve Strand .. IF .. MAST OP
.. vupti! Så står masten der. Nu skal forstaget blot fastgøres, og så kan resten af den stående og den løbende rig komme på plads.

Tak til Bjarne!