Bøjeoptagning 2013 – hvem er ny formand?

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Så er sæson 2013 næsten slut, dog mangler afriggersejladsen. Bøjerne blev taget ind fredag morgen i meget flot vejr. Der loves østlig vind fra søndag og fremefter.

I år var det meget svært at skaffe mandskab med så kort varsel, og bøjeformanden måtte have sønnen til at sejle slæbebåden, hvad han gjorde super. Niels kæreste sørgede for at vi fik kaffe og ostemad.

Det føles som om, at bøjegrejet er blevet tungere år for år, eller grunden er måske den, at vi alle har nået pensionsalderen, og kræfterne ikke er, hvad de har været.

Til næste år skal der nye kræfter til, og alle er velkomne til at søge om at blive formand for udvalget.

Hvis der er mange ansøgere til jobbet, gælder princippet først til mølle.

Tak til hjælperne Erik, Johnny, Alex, Michael og Jytte.

HUSK at afriggersejladsen sejles søndag, dog bruges bundgarnsstaderne som rundingsmærker, og der er mange præmier.

Niels Fjøs

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Sejlklubben Greve Strand - bøjer op 2013

Sundhedsaften

På det sidste bestyrelsesmøde arbejdede vi med at få de sidste vinterarrangementer på plads og på programmet har der længe stået sundhedsaften i januar.

Vi vil nu gerne have forslag fra medlemmerne omkring hvilke emner der skal prioriteres!!!!!

Søren har lovet at skaffe kompetente folk til at styre slagets gang ved det/de valgte emner.

Vi opfatter området bredt dvs. lige fra forebyggelse over motion og ernæring til egentlige sygdomsforløb, hvor der kan være tvivl om valg af forskellige behandlinger. Diagnoser og behandlinger hører naturligvis hjemme i sundhedsvæsenet.

Forslag imødeses under svar på hjemmesiden.

Bent

Standernedtagning 29/9 (opdateret)

Standernedtagning søndag den 29. september

10:30 Skippermøde
11:05 Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere, etc ..
13:00 Standeren stryges
13:05 Frokost i Klubhuset (der er tale om medbragt frokost)

Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen. Så er der ingen undskyldning for ikke at komme og være med ..

(Kagedame/mand søges)

Nyt fra Formanden

Vores redaktør opfordrede inden feriesæsonen til at sende billeder og beretninger fra sommerturen. Desværre har det gode vejrlig åbenbart ikke levnet tid til at få noget gjort ved det eller synes man bare ikke det har interesse for andre. Men sikken en sommer. Den har næsten været som “I gamle dage” hvor solen altid skinnede.

Hvis nogen har lyst kan de se vores beskedne rejseberetning på dette link.

Den 7-8 september har Jan arrangeret en spændende tur svampetur til Bøgeskoven som vi håber også bliver begunstiget med godt vejr og hul igennem indsejlingen derovre. Desværre er vi selv forhindret på grund af at vores barnebarn skal døbes den weekend.

Det netop afholdte DM i Stubbekøbing for IF sejlerne er udmærket omtalt tidligere og næste år er det så vores tur til at stå for dette arrangement, der skal gennemføres den 2. til 5. juli 2014. Vi vil gerne leve op til den succes vi havde med det tidligere DM 2010 og appellerer allerede nu til at frivillige hjælpere melder sig. Vi skal have bemandingen på plads inden årsskiftet og der skal bruges en del.

I bestyrelsen har vi arbejdet med vinterarrangementer og vi kan allerede nu bede Jer sætte kryds i kalenderen den 7.11.13 kl. 19.00, hvor Karsten Møller-Hansen fra KAS i Svanemøllehavnen kommer og holder foredrag om Langturssejlernes fælles tur til St. Petersborg sidste år og måske nogle kommentarer til turen i år, der gik til Norges Vestkyst. Bortset fra december forventer vi at have et emne klar hver måned i vintersæsonen som vi vil annoncere i god tid også med separat mail til medlemmerne.

Endelig skal standeren jo desværre ned den 29. september som markering af at sæsonen er slut. Program udsendes separat.

Bent Jørgensen