Storm

Det er næppe forbigået vores læseres opmærksomhed, at det blæste lidt op mandag eftermiddag. Mange har sikkert klogeligt fulgt myndighedernes opfordring til at blive indenfor, men så meget desto større er vores glæde ved at kunne dele billederne nedenfor, knipset af afgående Bøjeformand, småkagebager, skibsreder, hjælpsom ven og flittig freelance fotograf.

Inden vi bringer billederne, skal vi nævne at anledningen til at Niels indfandt sig på havnen netop som Stormens rasen var på sit højeste, ikke skyldtes dumdristighed, hvad vi måske ellers kunne blive mistænkt for implicit at antyde, men at der i Sejlklubbens lokaler blev afholdt ikke mindre end ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen.

Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm

Nyt om klubhuset

En henkastet bemærkning fra Britta til klubhusudvalget var nok til at sætte gang i en større opfriskningen af klubhuset. Budskabet var – at nu ville hun vaske gardiner og måske kunne det være en god ide at få frisket op med maling samtidigt. Den blev grebet i luften og der blev lagt planer for indkøb af materialer både til maling og ny sternbeklædning.

En vigtig opgave var valg af farve som gerne skulle være tæt på den gamle farve, som man var godt tilfreds med og det lykkedes Eiler at få blandet en flot lysegrå, der var tæt på. Så gjorde det ikke noget at han fandt koden til den gamle farve efter vi var færdige.

Helge og Jørgen Ærenlund monterede og malede sternfacaderne med god hjælp fra Ejvind. Klubhusudvalget bestående af Eiler, Henning og Jørgen Jespersen klarede malearbejdet med hjælp fra Britta, Leif, Mogens og Bent. Tømning og rengøring af væggene var tidkrævende, men hele projektet blev klaret på blot 2 dage bortset fra gardinvask som Britta ordnede efterfølgende, og Birthe hjalp med at hænge dem op.

Et lønligt håb/ønske kunne nu være at der vil blive passet ekstra godt på væggene. Som nævnt ved standernedtagningen, skal det nu vurderes hvad der skal ske med gulvet så der kan tages en endelig beslutning til generalforsamlingen.

Billedet er fra det “nydesignede” indgangsparti og måske det eneste der overfladisk set markerer at der er sket noget nyt. Den gamle kalender tavle, der for længst er erstattet af internettet, er væk og væggene prydes nu af 2 billeder. Det ene er en skitse af den dominerende bådklasse i havnen (IF’ eren). Det andet er et luftfoto af Mosede Havn fra ca. fra 1994.

Hilsen Bent