Generalforsamlingen 2015 – referat

 
Niels Fjøs med besætning - Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 12. marts blev der afholdt ordinær genralforsamling i Sejlklubben. Referatet kan i sin fulde længde læses her.

Det blev besluttet at hæve gebyret for medlemmernes lån af Klubhuset. En opdateret låneaftale findes på siden om Klubhuset her.

Det fremgår også af referatet, at Niels Fjøs træder ind i bestyrelsen. Derfor billedet.

 

Opdateret funktionalitet på hjemmesiden

Hvad mon der sker med havnen nu

Vi haft fat i vores back-end for at give hjemmesiden, og især den del af systemet vores redaktion og skribenter bruger, en overhaling. Brugervenligheden var fraværende og behøvede optimering og filer var ordnet nogenlunde som affald på dørken af en Spækhugger under en Sjælland Rundt i kuling. Det sejlede.

Nu skulle det være blevet lidt bedre. Det hele skulle være nemmere at bruge. Måske er der nogle links der ikke længere dur (eller stadig ikke dur), men så hører vi jo m det.

Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts 2015

                   Meddelelser fra formanden.

– På sidste bestyrelsesmøde i Mosede Havn valgte formand, næstformand og sekretær, at trække sig fra bestyrelsen, med øjeblikkelig fratræden. Dette skyldtes uoverensstemmelser i bestyrelsen omkring den forestående generalforsamling, herunder forslag til vedtægtsændringer, samt uenighed om regnskabet for 2014. Det er nu op til de 4 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer Laurits Hougaard, Jørgen K. Petersen, Jørgen Ærenlund og Bent Jørgensen at tilrettelægge den snarlige generalforsamling.

-Renoveringen af Kondimolen går nu i gang.

-Bolværket ved millionærkajen samt mod nord, bliver malet i år.

-Havnekontoret, samt gavlen på pakhuset, bliver ligeledes malet i år.

 -Klubhuset er nu møbleret med nyindkøbte stole. Stolebenene er justeret, og der er påsat filtdupper. Stolene er ubehandlede, og der skal tages stilling til, hvilken behandling der skal foretages, fx sæbe-, olie- eller voks. Klubhusudvalget inddrages i beslutningen.

-Bent har søgt om kommunetilskud til skolebådene. Ansøgningen omfatter bompresenninger, forsejl, spilhåndtag samt diverse udstyr.

-Dansk Sejlunion har fremsendt materiale vedrørende sejlernes medlemsfordele, samt undersøgelse af sejlernes aktiviteter på havet. Begge dele sættes på hjemmesiden.  

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

  Britta:

-Foreslår at der indkøbes et antal ”udestole” til terrassen, Britta undersøger nærmere.

Ole:

-Foreslår at overskud fra medlemsarrangementet den 26. februar anvendes til indkøb af et par store gryder.

Vinteraktiviteter.

-”Cafe Fremtiden” den 19. januar 2015, samt medlemsarrangementet den 26. februar 2015, blev afholdt med stor tilslutning. Der var ca. 45 deltagere til hvert arrangement. Stor tak til arrangørerne for nogle gode aftener.

-Der resterer nu kun ”En aften med Michael Beha Eriksen”. Der afholdes den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er ikke medarrangør, men vi reklamerer for arrangementet.

Forslag til næste vinters arrangementer:

-Østersøen rundt, med Jan Emkjær.

-Volvo Ocean Race, forliset.

-Vinsmagning med pølsebord.

Eventuelt.

-De tiloversblevne BM-stole er udbudt til salg blandt medlemmerne. 10 er allerede solgt, og Niels Fjøs forsøger at sælge de resterende 10 stole.

 Referat Heino Sayk 06.03.2015.