Så er der fællesture i SGS regi.

Billede

Forårets sejlads:

rute

Turudvalget indbyder til sejlads i Kr. himmelfartsdagene.

I år prøver vi og sejler bugten rundt, vi starter torsdag  d. 14. maj. Husk det er muligt at springe til og fra, nogle er jo arbejdsramt fredag d 15 maj.

Vi beslutter omløbsretningen, for turen rundt, på skippermødet torsdag morgen kl 09:00 i klubhuset. Tanken er Vallensbæk, Dragør, Køge og så retur til Mosede.

Fællesarrangement Lørdag aften, turudvalget tænder grill mm.

Efterårets sejlads:

Svampetur

Vi prøver endnu engang med en svampetur til Bøgeskov.

Jeg har aftalt med Jørgen Albertsen, at han står for kyndig vejledning.

Denne tur bliver i weekenden d.19-20 september. Mere om denne tur i starten af september.

Turudvalget /Jan


 

Mindeord for Hans Kusk

Vi har modtaget meddelelse om at Hans Kusk er sovet stille ind fredag den 17-4-2015. Hans Kusk har været gennem et langvarigt sygdomsforløb, men stædigt holdt fast i at kæmpe imod med alle midler til det sidste.

Hans har en lang historie på havnen fra 1974 og er kendt som en god kammerat, der altid var god for en hyggesnak og drøftelse af bådfaglige spørgsmål. Et eksempel på hans faglige kunnen er sejlbåden Dordona. Najaden han selv apterede helt fra grunden med udvælgelse af træsorter, der blev tilpasset med største onhu. Det er blevet til mange gode sejlture inclusiv en tur til Caribien altid med Conny som aktiv gast. Dordona ligger nu til salg på havnen.

Hans Kusk bisættes i stilhed og ønsker sidste hvilested i Køge Bugt.

 

Standerhejsning søndag den 3. maj 2015

Standerhejs 2015

Velkommen til vor standerhejsning, her er programmet:

Kl. 10:00 – Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 – Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 13:00 – Fælles frokost med medbragt mad og drikke

Vi håber I møder talrigt op. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen
Sejlklubben Greve Strand