Sejlskolens dagsejlads d. 13 juni.

IMG_2424Sejlerskolen havde sin årlige dagsejlads lørdag d. 13/6. Øverst ses Mia – Jens – Niels.Vi mødtes til en kop kaffe kl. 8.30 hvor der blev holdt skippermøde om dagens program. Der var 16 til turen, så vi var 4 både af sted, ud over skolebådene stillede Ove og Jørgen både til. Eleverne blev blandet på bådene, så man fik nye at sejle med. Turen skulle være til Køge og under vejs var der et par opgaver som skulle løses. Af uforklarlige grunde var bådenes klubstander havnet i Køge Bugt, og skulle findes. Efter ankomst til Køge Lystbådehavn samledes vi og spiste  vores medbragte mad og fik talt om første del af turen. Medens vi var i Køge havn kom flere gamle elever hen og snakkede, den ældste havde sejlet med Moseanden sammen med Harry Bernfeld. Holdene blev igen blandet til hjemturen og vi kom godt af sted med en frisk sydlig vind. Vi ankom til Mosede kl. 15 hvor vi samledes foran klubhuset og talte om hvordan det var gået. Herunder ses Mette – Berit – Anders.IMG_2416

Der er billeder i Billed & lyd

.

 

Fælles tursejlads.

På det seneste bestyrelsesmøde er det vedtaget at gennemføre et forsøg med at organisere ”lokale” fællesture. Det kan foregå på den måde at personer, der gerne vil sejle sammen med andre til en fælles distination, sender en mail med et forslag om tursejlads til et fastlagt panel, som på forhånd har vist interesse for fællesture.

For at komme i gang vil det kræve at der oprettes en mailliste. Det vil sige at interesserede medlemmer skal sende deres mailadresse til undertegnede, som derefter offentliggør listen på vores hjemmeside. Iniativtagerne til et turforslag rundsender herefter en meddelelse til dette panel, der svarer tilbage med  tilsagn og evt. tlf. nr. for efterfølgende kontakt.

Tilmelding til turpanel til Bent Jørgensen

Mailadresse: agsbj.zephyr@gmail.com

Med venlig hilsen

Bent Jørgensen

 

Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2015

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

– Renoveringen af Kondimolen er færdig. Hvis man mangler rød/grøn (optaget/ledig)

skiltning, kan skilte fås hos havnefogeden til egen montering.

– Broerne bliver inspiceret af en sagkyndig, og der bliver efterfølgende udarbejdet

prioriteret renoveringsplan.

– Hvis man observerer skader på broerne, bør det straks meldes til havnefogeden.

– Der opsættes skiltning ved slæbestedet ved optimistpavillonen, med præcisering af

betjening/ansvar/sikkerhed.

– Der er pt ledige pladser i havnen. Fortrinsvis til mindre både.

– Bestyrelsen har haft besøg af borgmester og konsulent fra kommunen. Det er aftalt at

der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foreslå aktiviteter til synliggørelse/fremme af

området fra Mosedefortet til havnen.

I øvrigt:

– Kommunen har bevilget tilskud på 18.794 kr, til tiltrængte fornyelser på skolebådene (genuaer, bomprenning m.v.).

– ”Havnens dag” afholdes 2. lørdag i august måned. Vi har ingen aktiviteter på dagen.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Kontingentbetalingen er nu på plads. Vi har en nettoafgang på 4 medlemmer.

Niels:

– Foreslår at den yderste pæl på ”Juel’s bro” fjernes. Den står i vejen for sejlads, og anvendes pt ikke.

– De mange ”hundeluftere” på havnen sviner på broer og veje. Det bør præciseres ved

bedre skiltning, at det er forbudt med hunde på havnens arealer.

– Mange både mangler at påsætte ”Havnenummer”.

– Foreslår opsætning af slidske til el-cykler, ved klubhuset.

Søren:

– Foreslår at ”tursejlere” annoncerer deres sejlads på hjemmeside, opslagstavle, eller ved sms- eller mailgrupper. Bent skriver indlæg på hjemmesiden.

Heino:

– Havnevagtsreglementet trænger til en revision. Bent ser på det.

Ole:

– Ønsker bedre ”kultur” på parkeringspladsen . Der er ”nogen” der optager flere pladser.

3: Vindmølleparker (fra Kragenæs sejlklub).

– Kragenæs sejlklub har sendt orientering til landets sejlklubber om påtænkt vindmøllepark i området. DS vil ikke involveres.

4: Havets motionister (DS).

– Spørgeskema modtaget fra DS. Bent videresender til medlemmerne.

5: ”Nemt at samle ind” (DS).

– DS har model for indsamling i lokalområder. Vi mener ikke at det pt er aktuelt hos os.

6: Vinteraktiviteter.

Forslag til næste vinters arrangementer:

– Østersøen rundt på 3 mdr., med Jan Emkjær. Britta taler med Jan efter ferien.

– Volvo Ocean Race, Forliset. Evt. i samarbejde med bugtens klubber. Bent har talt med

Jan Klindt fra Hundige, og han er interesseret i et fællesprojekt. Vi arbejder videre efter

sommerferien.

– Vinsmagning med pølsebord. Ole undersøger.

– Cafe Fremtiden/emne. Heino taler med Allan.

– Jan Clausen, projekt Centerline 40. Vi undersøger.

7: Eventuelt.

– Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. august 2015.

Referat Heino Sayk 14.06.2015.

STRANDKLAR DIT REDNINGSNUMMER

Vi har vist alle set dette skilt i klubhuset eller udenfor på opslagstavlen, og måske undret os over hvad det nu er for et nyt påhit. Det er et meget fint påhit som du kan læse om herunder:

IMG_0248

STRANDKLAR hjælper dig med at tilkalde hjælp, når der sker en badeulykke.

Hvis der sker en ulykke på stranden, er det ofte svært at beskrive præcis, hvor ulykken er sket. Rådet For Større Badesikkerhed har udarbejdet applikationen STRANDKLAR, som er i stand til at give dig en nøjagtig position på, hvor du befinder dig via gps-koordinater, så redningsmandskabet hurtigere kan komme frem til det rette sted.

Det er dette strandnummer, du skal oplyse til alarmcentralen, hvis uheldet er ude. Denne applikation er i stand til præcist at oplyse, hvor du befinder dig, og hvilket strandnummer, der er gældende for dig.

Yderligere indeholder STRANDKLAR nyttig information til en tur på stranden.  Hvad skal du eksempelvis gøre, hvis:

– Du har skåret dig i foden – Du er blevet brændt af en brandmand – Du ser en bevidstløs person – Du har fået hedeslag – og meget mere

App’en har kun brug for internet forbindelse hvis den skal hente googlemaps. Ellers er det kun nødvendigt med GPS forbindelse for at strandnummeret kan vises.

Find den i din  App Store skriv: ”Strandklar” eller i Googles App store.