Sidste nyt fra turudvalget

Svampetur1

Weekenden d.19 -20 sep. 2015 havde vi nogle dejlige dage i Køge.
Lørdag sejlede vi fra Mosede mellem 9 og 10 om formiddagen, vi samledes til frokost under halvtaget i Køge Marina.  Klik på billedet for stort billede. Følg linket herunder, og læs meget mere:

http://176.223.226.134/plesk-site-preview/sgs-greve.dk/https/176.223.226.134/index.php/tursejlads-weekenden-d-19-20-september-2015/sidste-nyt-fra-turudvalget

Turudvalget /Jan

Standernedtagning søndag d. 11. oktober 2015

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer

1030: Skippermøde
• 1105: Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.f.
• 1300: Stander stryges
• 1305: Frokost i klubhuset

Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, så der er ingen undskyldning for ikke at komme og være med.

Tursejlads weekenden d. 19-20 september 2015

Svampetur
Bøgeskov havn han kun besejles af sejlbåde med sænkekøl for tiden.
Vi sejler i stedet til Køge marina lørdag formiddag, og cykler til Køge ås over middag.
Lørdag :
Kl 12:00 Mødes vi og spiser frokost sammen under halvtaget, hvor Jørgen vil give nogle fif til dagens svampetur.
Ca. kl 13:00 er der afgang mod åsen. Vi dele os i nogle hold alt efter hvor mange der kommer, og afsøger området for svampe.
Vi tilstræber at være tilbage ca. kl. 17, hvor Jørgen vil hjælpe med at artsbestemme dagens fund. Turudvalget medbringer piskefløde til svampesovs, finder vi ingen svampe kan det jo piskes og anvendes i Irish coffee.
Ca. kl 18:00 tændes der grill, turudvalget har købt kul mm. Medbring selv resten.
Søndag :
Formiddagen til dem der har fået blod på tanden, og vil prøve igen.
Frokost under halvtaget, og så hjem til Mosede i god ro og orden.
Jeg vil gerne bede om en tilmelding til turen senest d. 17 sep.
Turudvalget / Jørgen og Jan

Sejlerskolen på natsejlads.

Fredag d. 4. sep. var der arrangeret natsejlads for eleverne, der var elleve der deltog og fire instruktører. Med så mange deltagere lagde Ove og Jørgen både til så alle kunne komme ud og sejle. Ove havde lavet en tur til Hundige, som han gennemgik inden afsejling og fordelte eleverne på bådene. Vi sejlede kl. 20 gennem bundgarns-området medens det var nogenlunde lyst, mod Rød sideafmærkning inden kursen blev lagt mod Hundige. Ankommet til Hundige mødtes vi ved den store kran og hvor snakken gik om første del af turen.
Eleverne blev fordelt på ny, så man fik nye at sejle med. Turen tilbage mod Mosede startede med en del kryds da vinden var sydlig. Efterhånden var det blevet rigtig mørkt så selv om vi sejlede efter navigator, skulle der holdes udkik. KL. 23.30 var alle kommet tilbage til Mosede, godt trætte og våde. Vinden på turen var 6-8 m/s og sydlig og vi fik noget regn. Alle gav udtryk for ar det havde en god tur og en oplevelse at prøve det.
Skoleudvalget

Bestyrelsesnyt – august 2015

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2015
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der arbejdes med tilbud på renovering af Millionærkajen samt den nordre mole. Renoveringen af Juels Bro afventer.
-Der er pt. ingen ledige havnepladser.
-Der er stor efterspørgsel på redskabsskure på havnen. Der arbejdes med mulighed for nyopførelser. Max husleje bør ikke overstige 2 – 3 tusinde/år.
-Det forfaldne skib ”Sorte Berta” bliver nu fjernet fra havneområdet.
-Fornyelser på havnens toiletter – især dametoilettet.
-Der er parkeringsproblemer, især i weekender. Forsøges bedre organiseret til næste år.
I Øvrigt:
-Området mod ”Det nye røgeri” er retableret. Når vejrliget tillader det, vil det blive anlagt med vedligeholdelsesfri beplantning.
-Klubhusets facader er blevet malet. Tak for indsatsen til de frivillige.
-Optimistpavillonen trænger til istandsættelse. Palle Dahl har lovet renovering dette efterår.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Reglerne for lån af klubhuset bør indskærpes overfor medlemmerne.
Niels:
-Iflg. DS skal optimistjollernes målerbreve kun fornyes ved ejerskifte.
3: Vinteraktiviteter
-Der arbejdes videre med de i sidste referat nævnte emner samt fastlæggelse af datoer.
4: Eventuelt.
Ajourføring af kalender:
-Standernedtagning den 11. oktober 2015.
-Næste bestyrelsesmøder den 24. september samt den 12. november 2015.
-Budgetmøde den 29. november 2015.
Referat Heino Sayk 30.08.2015.

Fælles Tursejlads

I fortsættelse af indlæg om fælles tursejlads er der p.t. kun modtaget tilmelding til panelet fra 2 medlemmer. Vi ved at der er en gruppe sejlere der trofast deltager i de fælles tursejladser, som er langtidsplanlagt af turudvalget.

Forslaget er nu at de der er interesseret i at modtage yderligere “lokale” turforslag tilmelder sig listen. Tilmeldingen betyder blot at man modtager mailinformation fra initiativtager uden at der er forpligtelse til at deltage eller melde afbud. Man bekræfter blot hvis man ønsker at deltage efter nærmere aftale.

Sæsonen går desværre på hæld så der er ikke er meget tid tilbage i år ved siden af den planlagte svampetur, men turlisten skulle jo også gerne være langtidsholdbar fremover.

Tilmelding til turpanel til Bent Jørgensen.

Mailadresse: agsbj.zephyr@gmail.com