Bestyrelsesnyt – Januar 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2016

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Renovering af Millionærkajen, samt den nordre mole, er gennemført med et flot resultat. Desuden er der udskiftet et antal fortøjningspæle på Kondimolen og hvor der var behov.
-Faste pladser, der ikke benyttes af lejeren, påtænkes udlejet som løse pladser.
-Hjertestarterens placering i Templet, er ændret til en placering ved vejrstationen.
-Vi har rykket for etablering af handicap venlig rampe ved nordmolen.
Øvrigt:
-Søsætningen er planlagt til start allerede den 9. april. Vi forsøger at få udskudt starttidspunktet. -Optagningen til oktober foreslås fremskudt til uge 41 før efterårsferien.
-DSO sælger nu flag: ”BOB børn om bord”.
-Der er nyopstartet et søredningsselskab med hjemsted i Køge. Info sættes på opslagstavlen.

3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Det bør præciseres at udlån af klubhus kun er for medlemmerne.
-Har indkøbt supplerende tallerkener. Servicet er nu ens.

4: Vinteraktiviteter.
Kommende arrangementer:
-Vinsmagning med ostebord. (den 21. januar 2016). Ole har aftalt med vinhandler.
-Cafe Fremtiden/emne (den 25. februar 2016). Heino har accept fra Allan/Jesper.
-Filmaften med spisning. ”Fåborg regatta august 2015”. (17. marts 2016).

5: Budgetmøde den 06. december 2015.
-Med baggrund i det aftalte på budgetmødet, tilretter Britta budgetforslag, til
fremlæggelse på generalforsamlingen.

6: Generalforsamlingen den 10. marts 2016.
-Indkaldelse, regnskab og beretning udsendes på mail eller post til ikke mail modtagere uge 7.
-På valg er kassereren: Britta, to bestyrelsesmedlemmer: Ole og Heino.
-Bestyrelsessuppleanter: Søren og Nils.
-Revisorer: Jørgen Petersen og Raymond, samt suppleant Anni.
-Alle modtager genvalg

Referat Heino Sayk 18.01.2016.

Klubaften torsdag 21. januar 2016 kl. 19

Vinsmagning med ostebord

Greve Vinkompagni kommer og præsenterer 7 vine fra verdens store vinlande.

Hertil sørger SGS for ostebord med brød til.

Pris pr. person kr. 150,00 betales ved indgangen.

Der bliver mulighed for at bestille de prøvesmagte vine med rabat.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 16.1.2016 på følgende mail:

britta@sgs-greve.dk