Bådoptagning uge 41

Det indskærpes at der skal være 2 personer til bådoptagning. Der er ikke bomvagt i år så bådejere der skal forbi bommen i bil må være indstillet på selv at åbne og lukke.

Der er ligeledes sket nogle nye ændringer i optagningsplanen, som man må være opmærksom på. Se opslag og havnens hjemmeside.  http://mosedehavn.dk/

!Besøg af indbrudstyve på både i Havnen!

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie, der er startet her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne. Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.
Tyv SGS

Stander-nedtagning Søndag 2. Oktober 2016

 10.30: Skippermøde
 11.05: Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl
 13.00: Stander stryges
 13.05: Frokost i klubhuset
Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning
for ikke at komme og være med.

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer.