Bestyrelsesnyt – september 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på sidste referat:
-Havnefesten blev en stor succes. Desværre var der flere sponsorer der sprang fra, og derfor underskud på arrangementet. SGS deltog med opstilling af borde/stole samt med barpasning uden indtægt som tidligere år.
-Der er pt. kun en lille ledig havneplads.
-Flere af havnens bygninger og andet træværk er malet.
-Der er opsat flere skraldespande på havnen.
-Der er monteret redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro når bådoptagningen er overstået.
Fra Havnen:
-Ansøgningsfristen vedr. ny havnefoged slutter den 21 ds. Der er indkommet mere end 60 ansøgninger.
-Vognmand Thurah gør opmærksom på at der er en begrænsning på erstatningsansvaret ved transportskader. Thurahs meddelelse er sat på opslagstavlen i klubhuset.
-Husk at mærke bådstativerne  med nummer/navn.
-Der er kun 2 der har vist interesse for bådoptagning i uge 43 og derfor er fælles optagning uge 43 annulleret.
 2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 11, i forhold til 2017.
Niels:
Kapsejladsbøjerne tages op snarest. Planlægger udvidelse af banen og udskiftning af bøjer til næste sæson.
 3: Standernedtagning lørdag.
-Niels planlægger afriggersejlads.
-Arrangementet afsluttes kl. 16.
 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Bent har tilrettet teksten.
-Britta har oprettet mappe med vores dokumentation.
 5: Vinteraktiviteter.
 – Den 8. november kl. 18  ostebord og foredrag”Med Sisyfos om bord”.
 – Den 5. december julefrokost for alle SGS-kvinder.
 – Den 18. julefrokost for alle SGS-mænd.
 – Den 17. januar 2019 (emne undersøges)
 – Den 28. februar 2019 Cafe Fremtiden
  6: Eventuelt.
  -Datoer for bestyrelsesmøder i 2019: 10. januar, 7. marts, 2.maj og 13. juni.
  -Generalforsamling 14. marts 2019
  -Standerhejsning 5. maj 2019.
  -Standernedtagning 29. september 2019.
  Referat Heino Sayk 22.9.2018.

Stander-nedtagning Lørdag 29. September 2018

SOLSGS stander 1 stk

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige time.

10.00:   Skippermøde

10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl

12.00:   Stander stryges

12.05:   Frokost i klubhuset

 Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning   for ikke at komme og være med.
SGS stander 1 stk

 

Sejlerskolens natsejlads 2018

Fredag d. 31. august var sejlerskolen på vores årlige natsejlads, hvor eleverne prøver at sejle om natten og opleve hvor lidt man kan se.
Ove startede med at forklare om turen som skulle gå til Hundige (Greve Marina), og gennemgik turen som skulle gå gennem bundgarnsområdet ud mod rød sideafmærkning og til Hundige hvor vi skulle samles, hjemturen skulle gå via rød sideafmærkning og videre til et par virtuelle bøjer for at komme fri af bundgarnspælene til Mosede med forventet ankomst omkring midnat. Samtidig blev forskellige lys forklaret.
Vi var 16. som skulle fordeles på 4. både, Ove havde lavet en fordeling af hold på bådene. Vi gjorde bådene klar og sejlede afsted, der var ikke megen vind at starte på, men afsted kom vi. Det meste af vejen sejlede vi for en halvvind til rød sideafmærkning, derfra skulle der krydses. Når man sejler mod fremmed havn og kigger efter de lys som skal lede til sikkert anløb, drukner de i den belysning der er på land. Vi kom i havn og mødtes ved kranen, hvor en af sejlerne havde bagt en dejlig kage. Da turen ud havde taget længere tid end beregnet på grund af svag vind blev pausen kort, vi blev byttet rundt, så vi på hjemturen sejlede med nogle andre. Vi sejlede med en agten for tværs ud mod rød sideafmærkning, og satte kurs mod virtuel bøje for en foran for tværs og senere på kryds mod Mosede. Vinden løjede langsom af, så den sidste kvarte sømil sejlede flere for motor. Vi ankom til Mosede nogenlunde samlet lidt over  kl. 1, bådene blev rigget af og vi samledes foran klubhuset. Det havde været en god og lærerig tur.
Skoleudvalget