Klubaften torsdag den 8. november 2018 kl.18

 Torsdag den 8. november starter vinterens klubaktiviteter igen. Denne gang med en sejlerberetning som er noget ud over det sædvanlige. Henning Böhm kommer og fortæller om sin singlehanded forsøg på en jordomsejling med en alvorlig diagnose som hjertepatient.
Ostebord
Aftenen starter kl. 18 med ostebord som tidligere og ca. kl. 19 starter Henning sin fortælling med den usædvanlige historie om starten på en jordomsejling.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin. Bindende tilmelding senest fredag den 2.11.18 til: britta@sgs-greve.dk

Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Sejlerskolen har afholdt duelighedsprøverne 2018.

Søndag den 23. og torsdag den 27. september afholdt vi årets prøver i frisk vestenvind.
Vi kan hermed lykønske de 6 kandidater med deres velfortjente beviser, og takke instruktørerne for indsatsen.
Prøverne foregik efter den nye ordning, hvor Søfartsstyrelsen har udbudt fritidssejleruddannelse og prøveafholdelse til 5-6 private organisationer.
I SGS gennemfører vi undervisning og praktiske prøver under Dansk Sejlunion.
Nyordningen betyder blandt andet, at vi ikke kan anvende censorer, der er medlemmer af SGS, og at samme censor højst kan anvendes 3 gange.
Derudover er der enkelte ændringer til prøvekravene, hvilket f.eks. har foranlediget, at vi sejlede ud og ind for motor og satte/bjærgede sejl uden for havnen.
Censorerne udtrykte tilfredshed med det generelle niveau ved prøverne.
På vegne af Skoleudvalget
Poul Ottosen