Åben klubhus!

Åbent klubhus
Ifølge Kulturministeriets seneste retningslinjer er det nu muligt fra 21.5.21 at anvende vores klublokale til afvikling af generalforsamling og sædvanligt brug op til 50 personer. Tirsdags bevægelsen åbner som følge deraf igen på tirsdag den 25.5. kl. 12. Adgang for medlemmer forudsætter at man har gyldigt Corona pas, der kontrolleres ved stikprøver. En række krav skal opfyldes, bl.a. følgende:   

  • Alle deltagere skal kunne fremvise et rent Corona pas.
  • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
  • Der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
  • Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.

Husk vores generalforsamling den 27.5.21 kl. 19.

Vi håber at mange møder op til generalforsamlingen den 27.5. Husk familiemedlemmer skal møde op begge to, da der ikke er mulighed for at stemme ved fuldmagt efter vedtægterne.

Med sejlerhilsen og vel mødt

SGS Bestyrelsen
Bent Jørgensen

 

Lempelse af forsamlingsforbud fra 6. maj.

Nu lysner det for brug af klubhuset. Fra den 6.5. er der adgang for op til 25 personer, der har gyldigt coronapas efter de officielle regler.

Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte ansvarlige for mødet, der tjekker for et gyldigt corona-pas. Hvis ikke dette efterleves, kan klubben blive pålagt en bøde. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for nødvendig deltagelse af voksne i aktiviteten.

Udendørs forsamlinger er nu tilladt for op til 75 personer og vi ser frem til næste mærkedag den 21. maj, hvor der åbnes yderligere, hvis smittetrykket tillader det.

Med sejler hilsen,

SGS bestyrelsen
Bent Jørgensen