SGS Ungdom starter nyt hold for de 6-8 årige!

Fondsansøgningerne er på plads, kajakker, sup-boards, og redningsveste er købt ind og til august glæder vi os til at slå dørene op for et nyt børnehold for de 6-8 årige!

Vi har valgt at kalde holdet Havnens Seje Pirater, da det henvender sig til småfolk med saltvand i blodet og mod på nye eventyr. Det bliver indslusning til vandsport og sejlads og håbet er, at få skabt interessen for sejlsport i almindelighed og lysten til eventuelt, at fortsætte på klubbens jollesejlerhold.

Læs mere om vores nye hold under Havnens Seje Pirater (6-8 år) under SGS Ungdom!

Vi glæder os til at se piraterne på vandet!!

Mvh SGS Ungdom trænerteamet

Kapsejlads foråret 2021

Resultater Foråret 2021

RESULTAT 202112/maj19/maj26/maj02/jun09/jun16/jun30/junI ALT
1. START
IF D 286222121212
IF D 91133712118
IF D 313311237724
IF D 188744477336
IF D 201777377442
IF D 312  777777749
2.START
BB11111218
LANGØ222221213
ARCONA388445436
CARBON438833837
NOVA888384342
5,5 METER888858853
OMEGA888868854

 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021

Så er det slut på forårets onsdagssejladser. Det blev til 7 meget fine sejladser, på den ny udlagte kompasbane. Det fungerer langt bedre på denne bane, da krydset næsten altid ligger perfekt.

IF érne, der starter i første start, sejlede op/ned baner, som de foretrækker.

2. start sejlede enten op/ned bane eller trekant bane. For at tilfredsstille alle og begge dele fungerede perfekt.

Vi håber stadig, der er flere, som vil prøve kræfter med rigtig kapsejlads. Som noget nyt vil vi opdele 2. start i 2 løb. Et for racerbetonede både og et for familiebåde. Dette gøres for at give familiebådene et mere spændende løb og mulighed for at få præmie. Man kunne også overveje at flytte onsdagssejladserne til torsdag, det ville måske øge lysten til at deltage i 2 ugentlige sejladser i stedet for 1? Hvad siger I til det?

Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt Michael på 40607462, du behøver ikke målebrev, vi finder et mål til din båd også uden spiler.

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget

Sankt Hans Aften 23.juni 2021

Efter et år med nedlukninger i samfundet og klubben er der nu igen mulighed for at mødes til St. Hans fejring som måtte aflyses sidste år.

Grilludvalget har lovet at grillen er klar kl. 18.30 – så kom og vær med til at fejre genåbningen i det bedst tænkelige selskab med de resterende Corona begrænsninger.

SGS Bestyrelsen

ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 i Klubhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 10 og 12 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Nuværende tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Ny tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Juniormedlemsskab (6 – 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Nuværende tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Ny tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance

Ad 1: Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Formanden fortalte om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling:

Forslagene blev enstemmigt godkendte på den ordinære generalforsamling, men opfyldte ikke vedtægternes krav om fremmøde af 1/4 af medlemmerne.

På denne ekstraordinære generalforsamling vil et flertal på 75 % af fremmødte, uanset antal, være tilstrækkeligt for endelig vedtagelse.

På et spørgsmål om kontingentstørrelsen for juniormedlemsskab, svarede formanden at det for indeværende år var fastsat til kr. 450-.

Ændringsforslagene blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet. Ref. Heino Sayk 16.06.2021