SIKKERHED

I Sejlklubben Greve Strand betyder sikkerhed til søs meget. Vandet – det ved alle – kan være farligt, men med de rette forholdsregler og godt sømandsskab kan risici reduceres til et minimum. Sejlklubbens sikkerhedspolitik findes her som pdf fil. Den er gældende for al sejlads i Sejlklubbens både, dvs. skolebåde, joller og følgebåde.

Sikkerhed-1

På sejlerskolen lærer man at

  • sejle med sejl i (næsten) al slags vejr
  • sejle med motor
  • lægge til bøje
  • mand over bord manøvre
  • anløbe fremmed havn
  • sikkerhed til søs
  • praktisk navigation

Derudover indgår teoriundervisning i Klubhuset samt praktisk deltagelse i bådenes vedligehold, søsætning og tilrigning i april og afrigning og optagning i oktober.

Sejlads-undervisningen foregår mandag til torsdag aften i hold med tre elever og én instruktør pr. båd. Vi sejler i vores to IF skolebåde (IF = International Folkebåd): Moseanden (D201) og Mosegåsen (D277), som ligger fortøjet lige ved SGS klubhus i Mosede Havn.

Klargøring på land, søsætning og tilrigning af bådene sker over 2 halve lørdage i april. Eleverne deltager i dette som led i den praktiske undervisning.

I starten af maj begynder den praktiske undervisning på vandet. Vi starter 18:30 og er som regel inde igen ved 21 tiden

Der bliver sejlet almindelig træningssejlads mandag, tirsdag og torsdag, med mindre det er helligdag. Onsdagen er reserveret til Kapsejlhold for elever med duelighedsbevis, hvor bådene deltager i klubbens onsdagssejlads . I løbet af sæsonen bliver der typisk arrangeret natsejlads samt heldags- og/eller weekend ture.

Vi holder sommerferie i juli, hvor sejlerskoleelever eller andre medlemmer i klubben, der har opnået duelighedsbevis, har mulighed for at låne skolebådene mod en mindre afgift.

Efter sommerferien fortsættes sejladsen i august. Elever der bliver indstillet til duelighedsprøve kan aflægge praktisk prøve i september måned. Duelighedsbeviset erhverves typisk over 2 sæsoner.

Bådene bliver afrigget og taget på land i oktober (med hjælp fra eleverne) og vi holder sæsonafslutning i klubhuset, hvor vi snakker om sæsonen der gik, uddeler beviser og får en god middag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *